Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • WEKWERTH, Rainer:

  Przebudzenie labiryntu [Das Labyrinth erwacht]. Übers. von Aldona Zaniewska. Warszawa: YA! –  Grupa Wydawnicza Foksal 2015. 350, [2] S.

 • WINCKELMANN, Johann Joachim:

  Opis Torsu Belwederskiego z Rzymu ; Myśli o naśladowaniu dzieł greckich w malarstwie i rzeźbie [Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und Bildhauerkunst]. Übers. von Justyna Górny, Tomasz Ososiński. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie cop. 2015. 74, [6] S. Ill.

 • WIELKIE zagadki przeszłości:

  eksperci ujawniają kulisy wydarzeń historycznych [Wie geschah es wirklich?]. Übers. [aus dem Engl.] von Piotr Art et al. Warszawa: Przegląd Reader's Digest 1996. 448 S.
 • WINDER, Ludwig:

  Następca tronu : powieść o Franciszku Ferdynandzie [Thronfolger : ein Franz-Ferdinand-Roman]. Übers. von Ireneusz Maślarz. 2. überarb. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2015. 621, [2] S.

 • WIES, Ernst Wilhelm:

  Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość [Kaiser Friedrich Barbarossa; Biographie]. Übers. von Witold Radwański. Warszawa: PIW 1996. 348 S., [8] S. Ill. (=Biografie Sławnych Ludzi).

  Karol Wielki: cesarz i święty [Karl der Große]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: PIW 1996. 268 S. (=Biografie Sławnych Ludzi).
 • WIRPSZA, Witold:

  ”Salut Henri! Don Witoldo!” : Witold Wirpsza – Heinrich Kunstmann : listy 1960-1983. Vorwort, Übers. und Bearb. von Dorota Cygan und Marek Zybura. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych ”Universitas” cop. 2015. 325 S. Ill. (=Polonica Leguntur : literatura polska w krajach języka niemieckiego, t. 18)

 • WIESENTHAL, Simon:

  Brak sprawiedliwości wobec zbrodniarzy hitlerowskich [Shortcomings of Justice towards Nazi Crimes; Rede anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Jagiellonen-Universität, Oktober 1994; zweisprachig]. Übers. [aus d. Engl.] von W. Brand. Biogr. Notiz: A. Flis und B. Zając. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1995. 30 S. (=Wykłady otwarte Uniw. Jagiellońskiego).

  Prawo, nie zemsta : wspomnienia [Recht, nicht Rache : Erinnerungen]. Übers. von Andrzej Albrecht. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2010. 455, [1] S.


 • WOLF, Klaus-Peter:

  Morderca z Fryzji Wschodniej [Ostfriesenkiller]. Übers. von Eliza Pieciul-Karmińska. Poznań: Media Rodzina cop. 2015. 291, [1] S. (=Gorzka Czekolada)

 • WILD, Peter:

  Jezus przyszedł w przypowieści. ćwiczenia do nowego sposobu medytowania [Jesus kam als Gleichnis; relig. Betrachtungen]. Übers. von Artur Grzybowski. Kraków: WAM 1995. 102 S.
 • WOLF, Notker:

  Zdobądź siły na zmianę życia : mała książka o prawdziwej wolności [Die Kraft, dein Leben zu verändern : das kleine Buch der wahren Freiheit]. Red. Rudolf Walter. Übers. von Kamil Markiewicz. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech cop. 2015. 269, [3] S. Ill.

Seitennavigation