Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • Ocalone

  Ocalone słowa, ocalone dziedzictwo regionu = Gerettete Worte, gerettetes Erbe der Region [zweisprachig]. Red. Grzegorz Staniszewski. Übers. von Anna Mróz. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ; Opole: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 2013. 96 S. Ill.

 • Szukajmy

  Szukajmy tego, co przed nami : z Biblią na co dzień 2013. Bearb. und Übers. von Adam Malina, Mirosław Czyż, Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 2013. 217, [1] S.

 • Konstytucja

  Konstytucja Księstwa Lichtensteinu = Verfassung des Fürstentums Lichtenstein. Übers. von Radosław Grabowski. Vorw. Sabina Grabowska. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu 2013. 108 S. (=Konstytucje Świata)

 • Poszerzenie

  Poszerzenie źrenic : poezja Szwajcarii niemieckojęzycznej po 1945 roku. Ausw. und Red. Werner Morlang, Ryszard Wojnakowski. Übers. von Ryszard Wojnakowski [et al.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2013. 275, [1] S.

 • „… ANFANGEN ZU ERZÄHLEN.“ NEUES POLNISCHES THEATER. Eine Auswahl.

  Mit einem Essay von Małgorzata Sugiera. Mit Texten von Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Mateusz Pakuła, Michał Walczak, Tadeusz Słobodzianek, Wojciech Tomczyk, Zyta Rudzka. Übers. von Andreas Volk.

 • Powiat

  Powiat milicko-żmigrodzki nad Baryczką = Der Kreis Militsch-Trachenberg an der Bartsch. Übers. von Ireneusz Kowalski. Milicz: Powiat Milicki. Starostwo Powiatowe 2013. 372, [2] S. Ill.

 • GESCHICHTEN ERZÄHLEN. TEXTE AUS SIEBEN LÄNDERN.

  Transstar Europa. Hrsg. von  Marlena Breuer, Claudia Dathe u.a. Berlin: edition.fotoTAPETA 2015. 254 S.
  Mit Texten von Andrzej Czcibor-Piotrowski (übers. von Jakob Walosczyk), Daniel Odija (übers. von Christian Nastal), Ignacy Karpowicz (übers. von Katharina Kowarczyk), Krzysztof Varga (übers. von Melanie Foik), Sylwia Chutnik (übers. von Magda Wlostowska), Tomasz Różycki (übers. von Marlena Breuer).

 • Krzeszowska

  Krzeszowska Droga Krzyżowa : opisana na polecenie Bernarda Rosy zwierzchnika Opactwa Cystersów w Krzeszowie, z pieśniami Angelusa Silesiusa (Anioła Ślązaka), melodiami Georga Josepha i rysunkami Michaela Willmanna wydana w Kłodzku w 1682 roku, teraz na język polski przełożona [Schmerzhafter Lieb- und Kreuz-Weg]. Übers. von Andrzej Lam. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR cop. 2013. 525 S. Ill.

 • Polnisch poetisch. Esther Kinsky im Gespräch mit sechs polnischen Dichtern.

   Mit Texten von Adam Wiedemann, Dariusz Sośnicki, Jacek Gutorow, Jakobe Mansztajn, Katarzyna Fetlińska, Marta Podgórnik. Übers. von Esther Kinsky, einzelne Gedichte wurden übersetzt von Andre Rudolph, Mirko Bonné, Bernhard Hartmann. Berlin: Buchbund 2015. 181 S.

 • Podręczny

  Podręczny ilustrowany leksykon ucznia [Grosses farbiges Schülerlexikon]. Übers. von Małgorzata Frączyk [et al.]. Poln., verb. Aufl. Warszawa: Świat Książki 2009. 568 S. Ill.

Seitennavigation