Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • WEHLER, Joachim:

  Zarys racjonalnego obrazu świata [Grundriß eines rationalen Weltbildes]. Übers. von Marcin Poręba. Warszawa: Oficyna Naukowa 1998. 297 S. (=Terminus, 13).
 • WEHR, Gerhard:

  Carl Gustav Jung [C. G. Jung]. Übers. von Jerzy Prokopiuk. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1998.
  202 S.

  Jakob Böhme [Jakob Böhme]. Übers. von Jerzy Prokopiuk. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1999. 206 S.
 • WEIBEL, Berta:

  Największa jest miłość: O. Maksymilian Kolbe 8 stycznia 1894 -- 14 sierpnia 1941 [Das Größte ist die Liebe; o. Ü.]. Niepokalanów: Wydaw. Ojców Franciszkanów 1996. 86 S.
 • WEIDENFELD, Werner; WESSELS, Wolfgang:

  [Hrsg.] Europa od A do Z: podręcznik integracji europejskiej [Europa von A-Z: Taschenbuch der europäischen Integration]. Übers. von Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. Gliwice: Wokół nas 1999. 453 S.
  Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej [Europa von A-Z. Taschenbuch der europäischen Integration]. Übers. von Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. Gliwice: Wokół nas 1995.
  417 S.
 • WEININGER, Otto:

  Płec i charakter [Geschlecht und Charakter. Die sexuellen Typen]. Übers. von Ostap Ortwin, Vorwort: Grażyna Kunigiel, Nachwort: Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Sagittarius 1994.
 • WEISMAYER, Josef:

  Pełnia życia: zarys chrześcijańskiej duchowości [Leben in Fülle]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: WAM 1993.
 • WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich von:

  Mnożnik cztery: podwójny dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych: nowy raport dla Klubu Rzymskiego [Faktor vier: doppelter Wohlstand - halbierter Naturverbrauch]. Übers. von Andrzej Lis. Wiss. Redaktion: Krzysztof Zmijewski. Toruń: Polskie Towarzystwo Wspólpracy z Klubem Rzymskim: Wyd. Rolewski 1999. 291 S.
 • WELSCH, Wolfgang:

  Nasza postmodernistyczna moderna [Unsere postmoderne Moderne] Übers. von Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska. Warszawa: Oficyna Naukowa 1998. 484 + 31 S. (=Terminus, 14).
 • WELTE, Bernhard:

  Czas i tajemnica [Zeit und Geheimnis: philosophische Abhandlungen zur Sache Gottes in der Zeit]. Übers. von Krystyna Świecicka. Warszawa: Pax 2000. 375 S. (=Powrót do Zródeł).

  Czym jest wiara: rozważania o filozofii religii [Was ist Glauben?: Gedanken zur Religionsphilosophie]. Übers. von Wojciech Patyna. Warszawa: Pax 2000. 89 S. (=Powrót do Zródeł).

  Filozofia religii. [Religionsphilosophie]. Übers. von Grzegorz Sowiński. Kraków: Znak 1996. 259 S. (=Bibl. Filozofii Religii).
 • WELTZEL, Augustin:

  Historia miasta Prudnika na Górnym Śląsku [Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien]. Übers. von Kazimierz Nabzdyk. Wiss. Konsultation: Michał Lis. Opole: Wydaw. MS 2005. 447 S.

  Historia szlachetnego i baronowskiego rodu von Eichendorffów [Geschichte des Edlen und freiherrlichen Geschlechts von Eichendorff]. Bearb. Augustyn Weltzel. Übers. von Mieczysław Kula. Red. der poln. Ausg. Józef Pixa. Opole: Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa 2013. 179 S. Ill.

  Listy Augustyna Weltzla do Vincenca Praska: 1875-1897 [Briefe von Augustin Weltzel an Vinzenz Prasek 1875-1897]. Auswahl, Übers. und Bearbeitung: Ryszard Kincel. Racibórz: Urzad Miasta 1999. 261 S.

Seitennavigation