Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • WALDENFELS, Hans:

  Chrystus a religie [Christus und die Religionen]. Übers. von Bronisław Drąg. Kraków: Wyd. WAM 2004. 149 S.

  [Hrsg.] Leksykon religii. Z inicjatywy Franza Königa przy współpracy wielu uczonych wydał Hans Waldenfels [Lexikon der Religionen]. Bearbeitung der Übersetzung und der polnischen Bibliographie: Paweł Pachciarek. Warszawa: Verbinum 1997. 592 S.

  Na imię mu Franciszek : papież ubogich [Sein Name ist Franziskus : der Papst der Armen]. Übers. von Kamil Markiewicz. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha cop. 2014. 247, [1] S. Ill.

  Odkrywać Boga dzisiaj [Gott als Weg zum neuen Prinzip]. Übers. von Bernard Białecki. Kraków: WAM 1997. 108 S. (=Myśl Teologiczna; 11).

 • WEINFURTER, Stefan:

  Niemcy w średniowieczu : 500-1500 [Das Reich im Mittelalter : kleine deutsche Geschichte von 500 bis 1500]. Übers. von Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2010. 203, [5] S. Ill.

 • WALSER, Alissa:

  To jeszcze nie wszystko [Dies ist nicht meine ganze Geschichte; Erzählungen]. Übers. von Justyna Nowotniak. Izabelin: Świat Literacki 1995. 76 S. 1. Aufl.

 • WELZER, Harald:

  Sprawcy : dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów [Täter : wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden]. Zsarb. Michaela Chrust. Übers. von Magdalena Kurkowska. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar 2010. 321 S. Ill. (=Kroki = Schritte : literatura współczesna : Niemcy, Austria, Szwajcaria)

  Wojny klimatyczne : za co będziemy zabijać w XXI wieku? [Klimakriege : wofür im 21. Jahrhundert getötet wird]. Übers. von Michał Sutowski. Vorwort zu der poln. Ausg. von Zygmunt Bauman. Warszawa: Wydaw. Krytyki Politycznej 2010. 277, [4] S. Ill. (=Idee, 23)

 • WALSER, Martin:

  Bez wzajemności [Ohne einander; Roman]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Muza 1995. 178 S. (=Vademecum Interesującej Prozy).

  Zakochany Mężczyzna [Ein liebender Mann]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Weilburg: Arkadia Literatur Verlag 2011.

 • WERMUTH, Verena:

  Zakazana żona : moje lata z Chalidem, szejkiem Dubaju [Die verbotene Frau : meine Jahre mit Scheich Khalid von Dubai]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Hachette Polska 2010. 364, [4] S. ; 21 cm. (=Pisane przez Życie)

 • WINKELMANN, Andreas:

  Ślepy instynkt [Blinder Instinkt]. Übers. von Wojciech Łygaś. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2013. 353, [1] S.

 • WEBER, Ingeborg:

  Czy potraficie się kłócić? [Crash-Kurs Liebe: 16 Beziehungs-Fallen und wie man sie umgeht]. Übers. von Mirosława Chmielewska-Dryszel. Warszawa: Marba Crown 1993.
 • WIERZCIE:

  Wierzcie w Boga! : (z Biblią na co dzień) : 2010. Bearb. und Übers. Adam Malina, Mirosław Czyż, Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Red. Adrian Korczy. Bielsko-Biała: Wydaw. Augustana 2010. 223, [1] S.

 • WEBER, Max

  Etyka protestancka a duch kapitalizmu [Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus]. Übers. von Jan Miziński. Lublin: Test 1994.

  Polityka jako zawód i powołanie [Auswahl aus: Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik]. Übers. von Andrzej Kopacki, Paweł Dybel. Vorwort, Einführung und Bearbeitung: Zdzisław Krasnodębski. Kraków: Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 1998. 301 S. (=Demokracja -- Filozofia i Praktyka).

  Racjonalność, władza, odczarowanie [Auswahl von Texten]. Auswahl, Vorwort und Übers.: Marian Holona. Der Text »Politik als Beruf« in der Übersetzung von Andrzej Kopacki. Poznań: Wydaw. Poznańskie 2004. 326 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka, 20).

  Socjologia religii: dzieła zebrane: etyka gospodarcza religii światowych [Soziologie der Religion]. Übers. von Tadeusz Zatorski, Grzegorz Sowiński, Dominika Motak. 2. Aufl. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2006. 896 S. (=Socjologia Religii).

Seitennavigation