Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • SEBALD, Winfried G.:

  Austerlitz [Austerlitz]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2008. 359 S. (=Don Kichot i Sancho Pansa)

  Austerlitz [Austerlitz]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2007. 359 S. (=Don Kichot i Sancho Pansa)

  Czuję : zawrót głowy [Schwindel : Gefühle]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2010. 275, [5] S. Ill. (=Don Kichot i Sancho Pansa)

  Czujł. Zawrót głowy [Schwindel. Gefühl]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Nachwort: Adam Zagajewski. Kraków: Wydaw. Literackie 1998. 194 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego)

  Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka [Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2009. 342, [2] S. Ill. (=Don Kichot i Sancho Pansa)

  Wyjechali [Die Ausgewanderten]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz.
  Warszawa: WAB 2005. 304 S. (=Don Kichot i Sancho Pansa]

  Wyjechali [Die Ausgewanderten]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2010. 304, [4] S. Ill. (=Don Kichot i Sancho Pansa)


 • SEIBT, Ferdinand:

  Karol IV, cesarz w Europie 1346-1378 [Karl IV.; Biographie]. Übers. von Czesław Czarnogórski. Warszawa: PIW 1996. 485 S., [16] S. Ill. (=Biografie Sławnych Ludzi).
 • SELINKO, Annemarie:

  Byłam brzydką dziewczyną [Ich war ein häßliches Mädchen; Roman]. Übers. von Ludwika Ciechanowiecka. Warszawa: Twój Styl 1995. 206 S.
 • SIEGLER, Hans Georg:

  Gorycz i słodycz [Bitter und süß]. (Gedichte, zweisprachig). Übers. von Bolesław Fac. Gdańsk: Wyd. im Joachima Lelewela/Tow. Polska -- Niemcy 1995. 101 S.
 • SIMMEL, Georg:

  Filozofia pieniądza [Philosophie des Geldes]. Übers. und Vorwort: Andrzej Przyłębski. Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora 1997. 507 S.

  Filozofia pieniądza [Philosophie des Geldes]. Übers. und Vorwort von Andrzej Przyłębski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012. 582 S.

  Most i drzwi. Wybór esejów [Auswahl von Essays]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Vorwort: Anna Zeidler-Janiszewska.
  Warszawa: Oficyna Naukowa 2006. 346 S. (=Ludzie i Rzeczy)

  Socjologia [Soziologie].
  Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2005. 317 S. (=Biblioteka Socjologiczna).
 • SIMMEL, Johannes Mario:

  Odpowie ci wiatr [Die Antwort kennt nur der Wind; Roman]. Übers. von Irena T. Sławińska. Katowice: Książnica 1995. 480 S. 1. Aufl. (=Powieść Sensacyjno-Obyczajowa).

  Taniec na linie [Doch mit den Clowns kamen die Tränen]. Übers. von Maciej Borkowski. Katowice: Książnica 1994.

  Tej wiosny skowronek zaśpiewa po raz ostatni [Im Frühling singt zum letztenmal die Lerche]. Übers. von Jerzy Michniewicz. Warszawa: KiW 1993.
 • SKORZENY, Otto:

  Nieznana wojna. Moje operacje specjalne [La guerre inconnue]. Aus dem Franz. übers. von Andrzej Nieuwazny. Warszawa: Oskar 1999. 452 S.
 • SLADY stóp wiatru:

  Ślady stóp wiatru. Haiku z Niemiec, Austrii i Szwajcarii [Ausgewählte Haikus von 23 Autoren aus Deutschland, Österreich u. der Schweiz -- zweisprachig]. Auswahl, Übers., Bearb.: Piotr Wiktor Lorkowski. Vorwort: Friedrich Heller. Kraków: Miniatura 1996. 119 S.
 • SOFSKY, Wolfgang:

  Traktat o przemocy [Traktat über die Gewalt]. Übers. von Marek Adamski. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1999. 226 S.
 • STEINHAUS, Hugo (1887 - 1972)

   Erinnerungen und Aufzeichnungen. Bd. 1. Erinnerungen bis 1944. Dresden:   Neisse 2020. 480 S. 2. überarbeitete Auflage

  Erinnerungen und Aufzeichnungen. Bd. 2. Aufzeichnungen 1944-1968. Dresden:   Neisse 2020. 518 S. 2. überarbeitete Auflage

Seitennavigation