Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • SPÓR o niemiecką pamięć

  Spór o niemiecką pamięć. Debata Walser-Bubis [Streit um die deutsche Erinnerung. Walser-Bubis-Debatte]. Auswahl und Anmerkungen: Piotr Buras. Vorwort: Kazimierz Wóycicki. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych 1999. 223 S. (=Seria Niemiecka).
 • SCHOENFELDT, Sybil:

  Lata, które nam pozostały: myśli o starości [Die Jahre, die uns bleiben]. Übers. von Elzbieta Sujak. Warszawa: Pax 2000. 253 S. (=Nic, co Ludzkie).
 • SCHOPENHAUER, Arthur

  Aforyzmy o mądrości życia [Aphorismen zur Lebensweisheit]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Jan Garewicz. 4. Aufl. Warszawa: Czytelnik 1997. 220 S.

  Aforyzmy o mądrości życia [Aphorismen zur Lebensweisheit]. Übers., Einführung und Anmerkungen von Jan Garewicz. Warszawa: Czytelnik 2000. 297 S. (=Biblioteka "Czytelnika").

  Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów [Die eristische Dialektik; o. Ü.]. Warszawa: Almapress [o. J]. 126 S.

  Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów [Die eristische Dialektik oder die Kunst Recht zu behalten]. Übers. von Bolesław und Łucja Konorscy. Vorwort Tadeusz Kotarbiński. 8. Aufl. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Alma-press" 2010. 125, [2] S.

  Czworaki korzeń zasady racji dostatecznej [Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde]. Übers. von Józef Marzęcki. Kęty: Antyk 2003. 137 S. (=Biblioteka Europejska).

  Metafizyka życia i śmierci [Parerga und Paralipomena. Teil X-XIV und XXXI]. Übers., Vor- und Nachwort: Józef Marzęcki. Warszawa, Toruń: Ethos 1995. 106 S. 1. Aufl. (=Mała Klasyka Filozofii).

  Metafizyka miłości płciowej [ausgewählte Fragmente aus: Die Welt als Wille und Vorstellung]. Auswahl. Übers. und Nachwort: Andrzej Pańta. Gdańsk: Wydaw. Harmonia 1995. 183 S.

  O podstawie moralności [Die beiden Grundprobleme der Ethik]. Übers. von Zofia Bassakówna. Warszawa: bis 1994.

  O podstawie moralności [Über das Fundament der Moral] Übers. von Zofia Bassakówna. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2015. 165, [2] S. (=Meandry Kultury)

  O religii [Über Religion]. Übers. von Jan Błeszyński. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2017. 104, [5] S. (=Meandry Kultury)

  O religii [Über die Religion]. Übers. von Jan Błeszyński. Kraków: Wydawnictwo Vis-á-vis/Etiuda 2013. 104, [5] S. (=Meandry Kultury)

  O wolności ludzkiej woli: rozprawa konkursowa nagrodzona przez Królewską Norweską Akademię Umiejętności w Drotheim, dnia 26 stycznia 1839 r. [Über die Freiheit des menschlichen Willens]. Übers. und Nachwort: Adam Stögbauer. Kraków: Zielona Sowa 2004. 109 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne).

  O wolności ludzkiej woli [Über die Freiheit des menschlichen Willens]. Übers. von Adam Stögbauer. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2014. 173, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej [Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde]. Übers. von Ignacy Grabowski. Nachwort: Marcin Waligóra. Kraków: Zielona Sowa 2004. 142 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne).

  Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej [Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde] Übers. von Ignacy Grabowski. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2015. 174, [2] S. Ill. (=Meandry Kultury)

  Świat jako wola i przedstawienie [Die Welt als Wille und Vorstellung. Band 1. Übers., Vorwort und Kommentar: Jan Garewicz. Warszawa: PWN 1994. XL, 822 S. (=Bibl. Klasyków Filozofii).

  Świat jako wola i przedstawienie [Die Welt als Wille und Vorstellung]. Bd. 2. Übers. u. Kommentar: Jan Garewicz. Warszawa: PWN 1995. XIV, 940 S. (=Bibl. Klasyków Filozofii).

  Świat jako wola i przedstawienie. T. 1 [Die Welt als Wille und Vorstellung]. Übers. und Vorwort von Jan Garewicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2009. XLIV, 822, [1] S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Świat jako wola i przedstawienie. T. 2 [Die Welt als Wille und Vorstellung]. Übers. und Vorwort von Jan Garewicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2009. XIV, 945 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Sztuka prowadzenia sporów czyli dialektyka erystyczna [Die eristische Dialektik]. Übers. von Leszek Lachowiecki. Warszawa: Sternik 1996. 72 S.

  Sztuka prowadzenia sporów czyli Erystyka [Die eristische Dialektik]. Übers. von Bolesław und Łucja Konorski. Koszalin: Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne 2007. 82 S.

  W poszukiwaniu mądrości życia: parerga i paralipomena: drobne pisma filozoficzne. T. 2 [Parerga und Paralipomena]. Übers. und bearbeitet von Jan Garewicz. Vorwort: Hanna Buczyńska-Garewicz. Kęty: Antyk 2004. 571 S. (=Biblioteka Europejska).

 • Smetkiewicz (Smętkiewicz), Witold

  Wiersze / Gedichte. Polsko-niemieckie / deutsch-polnisch. Übers. von Maria Budner-Kościelska, Anna Królak, Katarzyna Tomasik-Nadi, Karolina Smętkiewicz und Jolanta Żurek. Łódź: Biblioteka 2005. 176 S.
 • SCHOESSLER, Dietmar:

  Clausewitz [Biographie]. Übers. von Andrzej Marcinek. Lublin: Median 1995. 153 S., ill. (=Oficyna Historii XIX i XX Wieku).
 • SCHREINER, Josef:

  Teologia Starego Testamentu [Theologie des Alten Testaments]. Übers. von Bogdan Wiktor Matysiak. Warszawa: Adam; Pax 1999. 478 S.
 • SCHROEDER-DEVRIENT, Wilhelmine:

  Zwierzenia śpiewaczki [Aus den Memoiren einer Sängerin; Roman]. Übers. von Robert Stiller u. Adam Sznaper. Nachwort: Robert Stiller. Gdynia: Gdynika 1995. 209 S. (=Erotikon).
 • SCHROEDINGER, Erwin:

  Czym jest życie? oraz Umysł i materia. Szkice autobiograficzne [What is life? The Physical Aspect of the Living Cell with Mind and Matter and Autobiographical Sketches]. Übers. aus dem Engl. von Stefan Amsterdamski. Vorwort: Roger Pernose. Warszawa: Prószyński i S-ka 1998. 208 S.
 • SCHROEDER, Christa:

  Byłam sekretarką Adolfa Hitlera [Er war mein Chef. Aus dem Nachlaß der Sekretärin von Adolf Hitler]. Übers. von Magdalena Podwysocka. 375 S. (=Brunatna seria).

  Byłam sekretarką Hitlera : 12 lat u boku wodza [Er war mein Chef : aus dem Nachlaß der Sekretärin von Adolf Hitler]. Aus dem Dt. übers. von Magdalena Ilgmann. Warszawa: Bellona cop. 2014. 375, [1] S. Ill.

  Byłam sekretarką Hitlera [Er war mein Chef : aus dem Nachlaß der Sekretärin von Adolf Hitler]. Übers. von Magdalena Ilgmann. Warszawa: Bellona : De Agostini Polska cop. 2015. 375, [1] S. Ill. (=Biblioteka II Wojny Światowej, 43)

 • SCHUBERT, Ludwig; SEELMANN-EGGEBERT, Rolf:

  Królewskie rody Europy [Europas Königshäuser]. Übers. von Frank Jaszułski et al. Warszawa: Philip Wilson 1997. 207 S.

Seitennavigation