Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • TIETZ, Johann Daniel

  Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski = Die gänzliche Ergebung der Lande Preußen an Polen <zweisprachig>. Wiss. Red. und Nachw. von Igor Kąkolewski. Übers. von Patrycja Czerwińska und Ewa Drzazgowska. Chojnice: Urząd Miejski : Fundacja Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna 2017. 144, [1] S. Ill. (=Historyczne Pomniki Chojnic, 2)

   

 • THIELE, Johannes:

  Miłości Romy Schneider [Romy in love : die Liebe im Leben der Romy Schneider]. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Bauer-Weltbild Media – Klub dla Ciebie 2009. 174, [2] S. Ill.

  Zmień swoje życie [Change your live : den eigenen Lebenstraum endlich verwirklichen]. Übers. von Paulina Filippi-Lechowska. Poznań: Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2008. 237 S. (=Psychologia i Wiara).
 • Therapeia

  Therapeia, askesis, meditatio : praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu. Red. von Krzysztof Łapiński, Robert Pawlik und Rafał Tichy. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW 2017. 409 S. (=Studia nad Filozofią Starożytną i Średniowieczną, t. 6)

  Übers. teilw. aus dem Dt.

 • THIEMEYER, Thomas:

  Reptilia [Reptilia]. Übers. von Jola Zepp. Zakrzewo: Wydaw. Replika 2008. 329 S.
 • Tempus

  Tempus fugit, musica manet : Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam <teilw. zweisprachig Poln. und Dt.>. Wiss. Red. von Bogdan Dowlasz, Elwira Śliwkiewicz-Cisak. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia 2017. 95, [3] S. Ill.

 • THIESLER, Sabine:

  Kolekcjoner dzieci [Der Kindersammler]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: G+J Gruner + Jahr Polska 2008. 487 S. (=Danse Macabre).

  Królewna mroku [Nachtprinzessin]. Übers. von Daria Kuczyńska-Szymala. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2013. 411, [1] S. (=Kryminał)

 • TAYSEN, Adalbert von

  Tobruk 1941 : kampania w Afryce Północnej [Tobruk 1941 : Der Kampf in Nordafrika]. Übers. von Dominik Jednorowski. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V 2017. 287, [1] S. Ill.

 • TOENNIES, Ferdinand:

  Wspólnota i stowarzyszenie : rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury [Gemeinschaft und Gesellschaft : Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Vorwort: Jerzy Szacki. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2008. 335 S. (=Biblioteka Socjologiczna).
 • TAULER, Johannes

  Ustawy duchowe : dzieło z XIV wieku. Übers. aus dem Dt. von Leon Rzewuski. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka 2017. 199, [2] S.

   

  Die Grundlage der Ausg.: Jana Taulera Ustawy duchowe : dzieło z 14 wieku. – Kraków, 1852.  

   

 • TRIMBORN, Jürgen:

  Riefenstahl : niemiecka kariera [Riefenstahl : eine deutsche Karriere : Biographie]. Übers. von Agnieszka Kowaluk, Karolina Kuszyk. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2008. 491 S. Ill. (=Fortuna i Fatum).

Seitennavigation