Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • SIEGLER, Hans Georg:

  Gorycz i słodycz [Bitter und süß]. (Gedichte, zweisprachig). Übers. von Bolesław Fac. Gdańsk: Wyd. im Joachima Lelewela/Tow. Polska -- Niemcy 1995. 101 S.
 • SIMMEL, Georg:

  Filozofia pieniądza [Philosophie des Geldes]. Übers. und Vorwort: Andrzej Przyłębski. Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora 1997. 507 S.

  Filozofia pieniądza [Philosophie des Geldes]. Übers. und Vorwort von Andrzej Przyłębski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012. 582 S.

  Most i drzwi. Wybór esejów [Auswahl von Essays]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Vorwort: Anna Zeidler-Janiszewska.
  Warszawa: Oficyna Naukowa 2006. 346 S. (=Ludzie i Rzeczy)

  Socjologia [Soziologie].
  Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2005. 317 S. (=Biblioteka Socjologiczna).
 • SIMMEL, Johannes Mario:

  Odpowie ci wiatr [Die Antwort kennt nur der Wind; Roman]. Übers. von Irena T. Sławińska. Katowice: Książnica 1995. 480 S. 1. Aufl. (=Powieść Sensacyjno-Obyczajowa).

  Taniec na linie [Doch mit den Clowns kamen die Tränen]. Übers. von Maciej Borkowski. Katowice: Książnica 1994.

  Tej wiosny skowronek zaśpiewa po raz ostatni [Im Frühling singt zum letztenmal die Lerche]. Übers. von Jerzy Michniewicz. Warszawa: KiW 1993.
 • SKORZENY, Otto:

  Nieznana wojna. Moje operacje specjalne [La guerre inconnue]. Aus dem Franz. übers. von Andrzej Nieuwazny. Warszawa: Oskar 1999. 452 S.
 • SLADY stóp wiatru:

  Ślady stóp wiatru. Haiku z Niemiec, Austrii i Szwajcarii [Ausgewählte Haikus von 23 Autoren aus Deutschland, Österreich u. der Schweiz -- zweisprachig]. Auswahl, Übers., Bearb.: Piotr Wiktor Lorkowski. Vorwort: Friedrich Heller. Kraków: Miniatura 1996. 119 S.
 • SOFSKY, Wolfgang:

  Traktat o przemocy [Traktat über die Gewalt]. Übers. von Marek Adamski. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1999. 226 S.
 • SORG, Anton:

  Fatima: Światło dla świata [Fatima -- ein Licht für die Welt]. Übers. von Leon Biczyk. Poznań: Pallotinum 1992.
 • SPAEMANN, Robert:

  Osoby: o różnicy między czymś a kimś [Personen: Versuch über den Unterschied von "etwas" und "jemand"]. Übers. von Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa 2001. 345 S. (=Terminus, 22).

  Podstawowe pojęcia moralne [Moralische Grundbegriffe]. Übers. von Patrycja Mikulska, Jaroslaw Merecki. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Jana Pawla II, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2000. 94 S.

  Rousseau – człowiek czy obywatel : dylemat nowożytności [Rousseau – Mensch oder Bürger : das Dilemma der Moderne]. Übers. von Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa 2011. XII, 166, [2] S. (=Visiae Mundi, 5)

 • SPEYR, Adrienne von:

  Jak się modlą święci? Cz. 1/1 [Der Allerheiligen Buch. T. 1]. Übers. von Wiesław Szymona. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2017. 310, [2] S.

   Jak się modlą święci? Cz. 1/2 [Der Allerheiligen Buch. T. 1]. Übers. von Wiesław Szymona. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2017. 295, [1] S.

  Posłannictwo proroków [Die Sendung der Propheten]. Übers. von Anna Kleszcz. Kraków: Wyd. WAM 2003. 92 S.

  Spowiedź [Die Beichte; relig. Betrachtungen]. Übers. von Wiesław Szymona. Poznań: W drodze 1996. 218 S.

  Służebnica Pańska [Die Magd des Herrn]. Übers. von Jan Koźbiał. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księży Marianów 2017. 227, [1] S. (=Oto Matka Twoja)

  Tajemnica śmierci [Das Geheimnis des Todes]. Übers. von Marek Wecławski. Poznań: W Drodze 1999. 88 S.

 • SPISLA, Otto:

  Opole w zawierusze czasów [Oppeln in den Stürmen der Zeit]. Übers. ins Poln. von Peter Baron. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce = Stiftung Haus Oberschlesien, Ratingen-Hösel 1996. 333 S. Photographien.

  Stare Siołkowice : spacer poprzez historię górnośląskiej wsi położonej nieopodal Odry ; Popielów : krótka wędrówka poprzez osadę targową istotną dla regionu opolskiego ; Chróścice : górnośląscy wikliniarze i chłopi wypracowali pokaźny status życiowy [Ein Gang durch die schönen oberschlesischen Dörfer Alt-Schalkowitz, Poppelau und Chrosczütz]. Übers. von Anna Graca. Popielów: Gminna Biblioteka Publiczna 2011. 271 S. Ill.

Seitennavigation