Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • STROHEKER, Tina:

  Frytki w Gliwicach: poetycka topografia Polski [Pommes Frites in Gleiwitz. Eine poetische Topographie Polens]. Übers. von Anna Wziątek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut 2006. 164 S. (=Nowe Książki z Niemiec).
 • SULZER, Alain Claude:

  Kelner doskonały [Ein perfekter Kellner]. Übers. von Małgorzata Bochwic-Ivanovska. Warszawa: Warszawskie Wydaw. Literackie Muza 2009. 174, [2] S.

 • SWANN, Leonie:

  Pazur sprawiedliwości [Gray : Kriminalroman]. Übers. von Agnieszka Walczy. Warszawa: Prószyński i S-ka – Prószyński Media 2017. 373, [3] S.

  Sprawiedliwość owiec: filozoficzna powieść kryminalna [Glennkill. Ein Schafskrimi]. Übers. von Jan Kraśko. Warszawa: Wydawnictwo Amber 2007. 261 S.

  Sprawiedliwość owiec : filozoficzna powieść kryminalna [Glennkill : ein Schafskrimi]. Übers. von Jan Kraśko. 3. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Amber 2011. 380, [3] S.

  Triumf owiec : thriller a zarazem komedia filozoficzna [Garou : ein Schaf-Thriller]. Übers. von Maciej Nowak-Kreyer. Warszawa: Wydawnictwo Amber 2011. 461, [2] S.

 • SUTER, Martin:

  Kucharz [Der Koch]. Übers. von Maria Przybyłowska. Warszawa: Świat Książki – Grupa Wydawnicza Weltbild 2011. 283, [2] S.

  Lila, Lila. Übers. von Barbara Niedźwiecka. Warszawa: Świat Książki 2009. 253, [2] S.

  Przyjaciel doskonały [Ein perfekter Freund : Roman]. Übers. von Maria Przybyłowska. Warszawa: Świat Książki 2010. 268, [3] S. • SACHS, Nelly

  Eli: misterium męki Izraela [Eli: ein Mysterienspiel vom Leiden Israels]. Übers. von Maria Borzęcka und Olga Karolczyk. Lublin: Ośrodek »Brama Grodzka« – Teatr NN 2003. 95 S.

  Rozżarzone zagadki: wiersze wybrane [Glühende Rätsel]. Auswahl, Übers. von Ryszard Krynicki. Kraków: a5 2006. 251 S.

  Rozżarzone zagadki: wiersze wybrane [Glühende Rätsel. Ausgewählte Gedichte]. Auswahl und Übers.: Ryszard Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5 2006. 251 S. (=Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5).
 • SAID, Kurban:

  Ali i Nino [Ali und Nino]. Übers. von Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. –  Grupa Wydawnicza Foksal 2017. 301, [3] S.

  Der Name des Aut.: Lew Nissimbaum.

  Ali i Nino [Ali und Nino]. Aus dem Engl. übers. von Jan S. Zaus. Warszawa: Świat Książki 2004. 238 S.Roman.

 • SCHAD, Martha:

  Córka Stalina [Stalins Tochter]. Übers. von Krzysztof Żak.Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 382 S.

  Habsburgowie [Die Habsburger]. Übers. von Andrzej Czarnocki. Warszawa: Klub dla Ciebie 2003. 95 S. (=Wielkie Dynastie).

  Hiszpański dom panujący [Das spanische Königshaus]. Übers. von Marek Urbański. Warszawa: Klub dla Ciebie 2003. 95 S. (=Wielkie Dynastie).

  Hohenzollernowie [Die Hohenzollern]. Übers. von Marek Urbański. Warszawa: Klub dla Ciebie 2004. 95 S. (=Wielkie Dynastie).

  Romanowowie [Die Romanows]. Übers. von Marek Urbański. Warszawa: Klub dla Ciebie 2003. 95 S. (=Wielkie Dynastie).

  Szwedzki dom panujący [Schwedisches Königshaus]. Übers. von Andrzej Czarnocki. Warszawa: Klub dla Ciebie 2004. 95 S. (=Wielkie Dynastie).
 • SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von:

  Filozofia sztuki ; O stosunku sztuk plastycznych do przyrody ; Bruno, czyli O boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa [Philosophie der Kunst ; Über das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur ; Bruno oder Über das götliche und natürliche Prinzip der Dinge]. Übers. und Vorwort von Krystyna Krzemieniowa. Red. der Übers. von Zbigniew Kuderowicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015. L, 683 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  System idealizmu transcendentalnego ; O historii nowszej filozofii (z wykładów monachijskich) [System des transzendentalen Idealismus ; Zur Geschichte der neueren Philosophie]. Übers. und Vorwort von Krystyna Krzemieniowa. Bearb. von Marek J. Siemek. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015. LIX, [1], 456 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Wykłady erlangeńskie [Erlanger Vorträge]. Übers. und Nachwort von Robert Marszałek. Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2003. 87 S. (=Wykłady Filozoficzne; t. 1).

 • SCHMITZ, Hildegard Therese:

  Droga do Birkenau: podróż na dzień 11 października 1998 roku ku czci Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża [Weg nach Birkenau]. Übers. von Kazimierz Piechowski. Warszawa: Wyd. Sióstr Loretanek 2004. 143 S.
 • SCHUBERT, Guenter:

  »Bydgoska krwawa niedziela«: śmierć legendy [Das Unternehmen »Bromberger Blutsonntag«: Tod einer Legende]. Übers. von Igor Jakubowicz. Redaktion: Marian Wojciechowski. Bydgoszcz: Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 2003. 188 S.

Seitennavigation