Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • SCHULLER, Konrad:

  Ostatni dzień Borowa : polscy chłopi, niemieccy żołnierze i nieprzemijająca wojna [Der letzte Tag von Borów : polnische Bauern, deutsche Soldaten und ein unvergangener Krieg]. Übers. von Eliza Borg, Maria Przybyłowska. Warszawa: Świat Książki 2011. 206, [1] S., [16] S. Ill.

 • SCHARBERT, Josef:

  Jestem Józef, wasz brat. Opowieść o Józefie, inaczej niż w Biblii [Ich bin Josef, euer Bruder. Die Erzählung von Josef und seinen Brüdern, wie sie nicht in der Bibel steht]. Übers. von Krzysztof Spisak. Kraków: WAM 1995. 98 S., ill.
 • SCHULTZ, Carl Heinrich:

  Literackie i nieliterackie obrazy miasta : Łódź przełomu wieków oczami niemieckojęzycznego autora – Carla Heinricha Schultza <zweisprachig>. Red. Monika Kutner. Zusammenarb. Wolfgang Kessler. Übers. von Małgorzata Półrola. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum 2011. 232 S.

 • SCHAUER, Hartmut:

  US Marines. Übers. von Barbara Floriańczyk. Warszawa: Rytm, Bellona 1996. 240 S., fot. (=Jednostki Elitarne Świata).
 • SDVIŽKOV, Denis A.:

  Epoka inteligencji : historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie [Das Zeitalter der Intelligenz : zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg]. Übers. von Justyna Górny. Wiss. Red. Adam Kożuchowski. Warszawa: Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN 2011. 311 S. (=Klio w Niemczech, 17)

 • SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hans Michael:

  Ilustrowany leksykon Świętych [Bildlexikon der Heiligen, Seligen und Namenspatrone]. Übers. von Paweł Tkaczyk, Ryszard Zajączkowski. Biographien der poln. Heiligen und Gebenedeiten Ryszard Skrzyniarz. 3. Aufl. Kielce: Wydaw. „Jedność" 2008. 843 S.

  Święci na każdy dzień: patroni naszych imion [Heilige und Namenspatrone im Jahreslauf]. Übers. von Bogusław Wilda. Warszawa: Świat Książki 2000. 702 S.
 • SENSER, Armin:

  Wielkie przebudzenie [Großes Erwachen. Gedichte]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2011. 145 S.

 • SCHEIBLER, Susanne:

  Pretty woman: romans [Pretty woman]. Übers. von Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Interart 1996. 186 S. (=Książka dla Ciebie).
 • SOMMER, Fedor:

  Rokokowy sekretarzyk i inne opowiadania [Das Rokoko-Pult und Anderes]. Übers. und Vorwort von Józef Zaprucki. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 2011. 111 S.

  Zillertalczycy [Die Zillertaler]. Übers. von Józef Zaprucki. Karpacz: Muzeum Sportu i Turystyki 2017. 289, [1] S.

 • SCHELER, Max:

  Cierpienie, śmierć, dalsze życie: pisma wybrane (Ausw. aus: Vom Sinn des Leidens, Vom Verrat der Freude, Tod und Fortleben]. Übers. und Vorwort: Adam Węgrzecki. Warszawa: PWN 1994.

  Problemy religii [Probleme der Religion]. Übers. und Vorwort: Adam Węgrzecki. Nachwort: Jan Andrzej Kłoczowski. Kraków: Znak 1995. 388 S. (=Bibl. Filozofii Religii).

  Resentyment a moralność [Das Ressentiment im Aufbau der Moralen]. Übers. von Jan Garewicz. Vorwort: Halina Buczyńska-Garewicz. Warszawa: Czytelnik 1997. 215 S. (=Nowy Sympozjon).

  Wolność, miłość, świętość: pisma wybrane z filozofii religii [Auswahl aus: Gesammelte Werke. Bd. 5, 6, 10]. Übers. von Grzegorz Sowiński. Vorwort: Adam Węgrzecki. Kraków: Znak 2004. 315 S. (=Filozofia i Religia).


Seitennavigation