Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • ALKE, Detlev Harald:

  Działanie piramid energetycznych Horusa [Die Wirkung Energiepyramiden von Horus]. Rybnik: Wydaw. Loka 2008. 139 S.
 • ALLERT, Tilman:

  Niemieckie pozdrowienie : historia fatalnego gestu [Der deutsche Gruß : Geschichte einer unheilvollen Geste]. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar 2008. 141 S.
 • ALTMANN, Petra:

  Klasztorne porady dla ducha i ciała [Wohlfühl-Tipps aus dem Kloster : Gutes für Geist, Seele und Körper]. Vorwort: Notker Wolf. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha 2008. 124 S.
 • ARENS, Herbert:

  Trzyminutowe homilie i modlitwy wiernych na dni powszednie Okresu Zwykłego [Drei-Minuten-Werktagspredigten mit Fürbitten]. Cz. 2,  Tygodnie 18-34. Übers. von Tomasz Tobolski. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 223 S.

 • ARNOLD, Claus:

  Mała historia modernizmu [Kleine Geschichte des Modernismus]. Übers. von Tadeusz Zatorski. Kraków: Wydaw. WAM 2009. 159, [1] S. (=Biblioteka Historii Kościoła)
 • Amejko, Lidia

  Żywoty świętych osiedlowych
  Die Vorstadtheiligen. Roman. Übers. von Bernhard Hartmann. Köln: DuMont 2010. 203 S.

 • AHLSWEDE, Elke (1968)

  Tata@home [Papa@home]. Übers. von Małgorzata Behlert. Bielsko-Biała: Wydaw. Pascal 2010. 255 S.


 • ALY, Götz (1947)

  Unser Kampf '68 : gniewne spojrzenie w przeszłość [Unser Kampf : 1968 – ein irritierter Blick zurück]. Übers. von Ewa Stefańska. Warszawa: Fronda PL 2010. 382, [1] S.

   
 • AUGUSTIN, Ernst:

  Mama [Schönes Abendland]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2012. 308, [4] S. (=Biblioteka Babel) (=Kroki = Schritte; literatura współczesna; Niemcy, Austria, Szwajcaria)

 • ALTHOFF, Gerd

  Potęga rytuału : symbolika władzy w średniowieczu [Die Macht der Rituale]. Übers. von Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011. 209, [3] S., [7] S. Ill.

Seitennavigation