Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • RADDATZ, Fritz J.:

  Rainer Maria Rilke : byt niezmierzony : biografia [Rainer Maria Rilke : überzähliges Dasein : eine Biographie]. Übers. von Dariusz Guzik. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2019. 240, [1] S. Ill.

 • RHODEN, Emma von [d.i. Emmy Friedrich]:

  Przekora [Der Trotzkopf]. Übers. von Joanna Zajączkowska. Wrocław: Siedmioróg 1993.
 • REICHENSTETTER, Friederun

  Biedronka i inni mieszkańcy łąki [Kleine Marienkäfer und die Tiere auf der Wiese]. Ill. von Hans-Günther Döring. Übers. aus dem Dt. von Magdalena Jałowiec. Kielce: Wydawnictwo Jedność cop. 2019. [1], 31, [2] S. Ill. (=Jedność dla Dzieci) (=Przyroda to Przygoda)

  Pszczoły i ich niezwykły świat [Wie lebt die kleine Honigbiene? : eine Geschichte mit vielen]. Ill. von Hans-Günther Döring. Übers. aus dem Dt. von Magdalena Jałowiec. Kielce: Wydawnictwo Jedność cop. 2019. [1], 31, [2] S. Ill. (=Jedność dla Dzieci) (=Przyroda to Przygoda) 

  Sikorka i jej przyjaciele [Die Kleine Meise und ihre Freunde]. Ill. von Hans-Günther Döring. Übers. aus dem Dt. von Magdalena Jałowiec. Kielce: Wydawnictwo Jedność cop. 2019. 31, [1] S. Ill. (=Jedność dla Dzieci) (=Przyroda to Przygoda)

 • RIKLIN, Alois:

  Niccolo Machiavellego nauka o rządzeniu [Die Führungslehre von Niccolo Machiavelli]. Übers. von Henryk Olszewski. Poznań: Wyd. Poznańskie 2000. 128 S.
 • REINHARDT, Verena

  Trzmielowy jeździec [Hummelreiter Friedrich Löwenmaul]. Übers. von Ryszard Turczyn. Kraków: Znak Emotikon - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2019. 539, [5] S.

 • RILKE, Rainer Maria:

   

  Druga strona natury : eseje, listy i pisma o sztuce.Bearb. der poln. Fassung Tomasz Ososiński. Warszawa: Wydaw. Sic! 2010. 223, [1] S. (=Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach)

  Godzina powagi [Stunde des Ernstes]. Auswahl und Vorwort: Zbigniew Jerzyna. Warszawa: Anagram 1998. 183 S. (=Geniusze Wyobrażni, Geniusze Poezji).

  Godzinki [Das Stundenbuch]. Übers. von Marcin Janusz Kawałko. Auswahl und Musik: Piotr Kuba Kubowicz. Wydaw. Książkowe IBiS [o. J.]. 103 S.

  Księga godzin i inne wiersze z lat 1898–1908. Przełożył Andrzej Lam. Warszawa 2007: Dom Wyd. Elipsa. 208 S.

  Księga obrazów ; Ofiary dla Larów ; Chrystusowe wizje [Das Buch der Bilder ; Larenopfer ; Christus-Visionen].  Übers. von Andrzej Lam. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa 2009. 239 S. Ill.

  Księga o życiu mnicha: (modlitwy) [Das Buch vom mönchischen Leben].
  Übers. von Andrzej Lam. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2005. 64 S. (=Biblioteka Toposu t. 26).

  Kto mówi o zwycięstwach? Przetrwanie jest wszystkim. Auswahl, Übers. und analyt. Studie: Bernard Antochewicz. Wrocław: Silesia 1994. 384 S.

  Liryki najpiękniejsze [Die schönsten Gedichte]. Übers. von Adam Pomorski. Toruń: Algo 2000. 76 S. (=Kolekcja Liryki Światowej).

  Listy do młodego poety [Briefe an den Dichter Franz Xaver Kappus]. Übers. von Justyna Nowotniak. Izabelin: Świat Literacki 1996. 74 S.

  Listy do młodego poety [Briefe an einen jungen Dichter]. Übers. von Justyna Nowotniak. 2. Aufl. Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press 2010. 110, [1] S.

  O poezji i sztuce. Wyjątki z listów; z pism pośmiertnych; Zapiski Maltego: pierwotna wersja początku i zakończenia powieści [Über Dichtung u. Kunst. Auszüge aus Briefen; aus dem Nachlaß; Aufzeichnungen Maltes: die urspr. Version des Romananfangs u. -schlusses]. Auswahl, Übers. u. Nachwort: Bernard Antochewicz. Wrocław: Silesia [im Auftrag d. Übersetzers] 1995. 52 S.

  Osamotniony na szczytach serca [Gedichte]. Auswahl, Übers. und Nachwort: Adam Pomorski. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 414 S. (=Biblioteka Poetycka. Klasycy Nowoczesności).

  Poeta [Der Dichter]. Auswahl von Gedichten und Einführung: Anna Janko. Übers. von Bernard Antochewicz et al. Warszawa: Prószynski i S-ka 1999. 91 S. (=To jest Poezja).

  Poezje [Ausgewählte Gedichte]. Übers. von Witold Hulewicz. 1. Aufl. Toruń: C&T 1997. 111 S. (=Świat poezji -- Poezje Świata).
  Poezje [Ausgewählte Gedichte]. Übers. von Witold Hulewicz. Toruń: Wydaw. C & T Editions 1995. 111 S. (=Świat Poezji -- Poezje Świata).

  Poezje [Poesie]. Übers. von Witold Hulewicz. Toruń: C&T 1999. 85 S.

  Poezje nowe ; Poezji nowych część wtóra ; Życie Maryi [Neue Gedichte ; Neuen Gedichte anderer Teil ; Marienleben]. Übers. von Andrzej Lam. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2010. 185 S.

  Poezje zebrane. Übers. von Andrzej Lam. 2. Aufl. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR cop. 2019. 759, [2] S.

   

  Powiastki o Panu Bogu [Die Geschichten vom Lieben Gott]. Übers. von Maria Czabanówna u. Witold Hulewicz. Bearb. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Sic! 1996. 156 S.

  Sonety do Orfeusza i inne wiersze [Sonette an Orpheus und andere Gedichte]. Auswahl und Übers.: Adam Pomorski. Ill. von Dmitrij Szewionkow-Kismiełow. Kraków: Oficyna Literacka 1994. 634 S.

  Śpiew jest istnieniem [ausgewählte Gedichte]. Auswahl, Übers. und Nachwort: Bernard Antochewicz. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 1994. 440 S.

  Testament (Ausw. aus Gedichten und Prosa). Ausw., Übers. und Vorwort: Bernard Antochewicz. Wrocław: Wyd. św. Antoniego 1994.

  Zapiski Maltego Lauridsa Brigge [Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge]. Übers. von Piotr Wiktor Lorkowski. Sopot: „Topos" Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2011. 227 S. (=Biblioteka „Toposu". Biblioteka Prozy)

  Wiersze (Ausw. von Gedichten). Ausw. und Übers.: Bernard Antochewicz. Wrocław: Wyd. Uniwersyteckie 1994.

 • RITTER, Rudiger

  Stanisław Moniuszko i jego muzyka [Musik für die Nation : der Komponist Stanisław Moniuszko (1819 - 1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts]. Übers. von Beata Kornatowska, Izabela Sellmer. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2019. 401, [1] S. Ill.   

 • RINSER, Luise:

  Brat Ogień [Bruder Feuer]. Übers. von Zygmunt Lichniak. Wrocław: Wyd. św. Antoniego 1993.
 • ROMMEL, Erwin

  Piechota atakuje [Infanterie greift an : Erlebnis und Erfahrung]. Übers. von Zdzisława Żołądkiewicz. Warszawa: Tetragon 2019. 265 S. Ill. (=Żołnierze)

 • ROHDE, Peter P.:

  Soren Kierkegaard [Soren Kierkegaard]. Übers. von Jacek Aleksander Prokopski, Aleksander Szulc. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 2001. 217 S.

Seitennavigation