Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • RAHNER, Karl:

  Czy wierzysz w Boga? [Glaubst du an Gott?]. Übers. von Kazimierz Napiórkowski in zusammenarb. mit Marek Pryt. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2015. 134, [2] S.

  Modlitwa i wiara [Von der Not und dem Segen des Gebetes; Ich glaube an Jesus Christus]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Einführung: Alfons J. Skowronek. Kraków: Znak 2000. 182 S. (=Teologia Zywa).

  Mały rok kościelny [Kleines Kirchenjahr]. Übers. von Juliusz Zychowicz. 2. Aufl. Kraków: WAM 2001. 185 S.

  Modlitwy życia [Gebete des Lebens]. Übers. von Juliusz Zychowicz. 2. Aufl. Kraków: Wyd. WAM 2001. 210 S.

  Pisma wybrane. T. 1 [Schriften zur Theologie]. Auswahl und Übers.: Grzegorz Bubel. Kraków: Wydaw. WAM 2005. 363 S.

  Sakramenty Kościoła [Über die Sakramente der Kirche. Meditation]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Warszawa: WAM 1997. 109 S. (=Problemy Teologiczne; 4).

 • RANKE-HEINEMANN, Uta:

  Eunuchy do raju. Kościół katolicki a seksualizm [Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität; Sachbuch]. Übers. von Marek Zeller. Gdynia: Uraeus 1995. 366 S. (=Bibl. "Club Voltaire").

  Nie i amen [Nein und Amen]. Übers. und Vorwort: Karol Toeplitz. Gdynia: Uraeus 1994.
 • RANSMAYR, Christoph:

  Ostatni Świat. Powieść z dodatkiem owidiuszowskiego repertuaru [Die letzte Welt]. Übers. von Jacek St. Buras. Vorwort: Andrzej Szczypiorski. Warszawa: Sic! 1998. 282 S. (=Spojrzenia).
 • RATZINGER, Joseph [Benedikt XVI.]:

  Bóg i świat: wiara i życie w dzisiejszych czasach / Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald [Gott und die Welt: Glauben und Leben in unserer Zeit: ein Gespräch mit Peter Seewald]. Übers. von Grzegorz Sowiński. 2 Aufl. Kraków: Znak 2005. 427 S.

  Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym [Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen über den Dreieinigen Gott]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Vorwort: Zdzisław Kijas. Kraków: Znak 1995. 111 S. (=Teologia Żywa).

  Bóg Jezusa Chrystusa: medytacje o Bogu Trójjedynym [Der Gott Jesu Christi: Betrachtungen über den Dreieinigen Gott]. Übers. von Juliusz Zychowicz. 2. Aufl. Kraków: Znak 2006. 133 S.

  Demokracja w Kościele: możliwości i ograniczenia [Demokratie in der Kirche]. Übers. von Magdalena Labiś. 2. Aufl. Kraków: Wydaw. Salwator 2005. 149 S.

  Duch liturgii [Der Geist der Liturgie]. Übers. von Eliza Pieciul. Kraków: Wydawnictwo AA 2019. 214 S.

  Elementarz Benedykta XVI Josepha Ratzingera : dla pobo?nych, zbuntowanych i szukaj?cych prawdy. Bearbeitung der poln. Fassung: Marian Zawada. Kraków: Wydaw. Literackie 2008. 247 S.

  Głód Boga : kazania z Pentling [Pentlinger Predigten]. Übers. von Paweł Kaźmierczak. Nachdruck, Neuaufl. 2019. Kraków: Wydawnictwo WAM 2019. 166, [2] S.

  Jezus z Nazaretu. Cz. 1,  Od chrztu w Jordanie do przemienienia [Jesus von Nazareth. Teil 1, Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung]. Übers. von Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo M 2011. 320, [1] S.

  Jezus z Nazaretu. Cz. 2,  Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania [Jesus von Nazareth. Teil 2, Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung]. Übers. von Wiesław Szymona. Kielce: Wydawnictwo „Jedność” cop. 2011. 327 S.

  Jezus z Nazaretu: dzieciństwo [Jesus von Nazareth: die Kindheitsgeschichten]. Übers. von Wiesław Szymona. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2012. 175, [1] S.

  Kościół : wspólnota w drodze [Zur Gemeinschaft gerufen]. Aus dem Ital. übers. von Dariusz Chodyniecki. Der Titel der ital. Übers.: La chiese : una comunità sempre in cammino. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 191 S.

  Kościół - znak wśród narodów : pisma eklezjologiczne i ekumeniczne.  Cz. 1 [Kirche - Zeichen unter den Völkern: Schriften zur Ekklesiologie und Ökumene]. Übers. von Wiesław Szymona. Lublin: Wydawnictwo KUL ; Freiburg im Breisgau : we współpr. z Wydawnictwem Herder cop. 2013. [2], VII, 636, [1] S. Ill. (=Opera omnia, t. 8/1)

  Kościół - znak wśród narodów : pisma eklezjologiczne i ekumeniczne.  Cz. 2 [Kirche - Zeichen unter den Völkern : Schriften zur Ekklesiologie und Ökumene]. Übers. von Wiesław Szymona. Lublin: Wydawnictwo KUL ; Freiburg im Breisgau: Wydawnictwo Herder cop. 2013. S. XXV, 638-1409, [1] (=Opera omnia, t. 8/2)

  Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele : rozprawa doktorska oraz inne opracownia nauki Augustyna i teologii ojców Kościoła [Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche : die Dissertation und weitere Studien zu Augustinus und zur Theologie der Kirchenväter].  Übers. von Wiesław Szymona. Lublin: Wydawnictwo KUL ; Freiburg im Breisgau: we współpr. z Wydawnictwem Herder cop. 2014. [6], 744, [1] S. Ill. (=Opera omnia, 1)

  Moje życie [Aus meinem Leben]. Bearbeitung der poln. Fassung: Witold Wiśniewski. 3. Aufl. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005. 141 S.

  Moje życie : autobiografia [Aus meinem Leben : Erinnerungen 1927-1977]. Poln. Bearb. von Witold Wiśniowski, Krzysztof Łapiński. 3. erw. Aufl. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła cop. 2013. 197, [3] S. Ill.

  Moje życie. Wspomnienia z lat 1927-1977 [Aus meinem Leben. Erinnerungen 1927-1977]. Bearbeitung des polnischen Textes: Witold Wiśniowski. Częstochowa: Św. Paweł 1998. 143 S.

  Myśli na każdy dzień [Mit dem Heiligen Vater durch das Jahr]. Übers. von Marta Borowczyk-Majorczyk. Pozna?: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydaw. Święty Wojciech 2009. 413, [1] S.

  Nowa pieśń dla Pana: wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj [Ein neues Lied für den Herrn: Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart]. Übers. von Juliusz Zychowicz. 2. Aufl. Kraków: Znak 2005. 279 S.


  Nowa pieśn dla Pana: wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj [Ein neues Lied für den Herrn: Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Znak 1999. 279 S.

  Obrazy nadziei: wędrówki przez rok kościelny [Bilder der Hoffnung]. Übers. von Kazimierz Wójtowicz. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1998. 94 S.

  Podstawy moralności chrzescijanskiej [Prinzipien christlicher Moral]. Unter der Mitarbeit von Heinz Schürmann, Hans Urs von Balthasar. Übers. von Elżbieta Adamiak. Poznań: W Drodze 1999. 78 S.

  Prawda, wartości, władza: kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne [Wahrheit, Werte, Macht: Prüfsteine der pluralistischen Gesellschaft]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Kraków: Znak 1999. 92 S.

  Przyszłość wiary : refleksje teologiczne [Glaube und Zukunft]. Übers. von Jarosław Merecki. Kraków: Wydawnictwo WAM cop. 2019. 133, [2] S.

  Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury : rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą [Offenbarungverständnis und Geschichtstheologie Bonaventuras : Habilitationsschrift und Bonaventura-Studien]. Übers. von Jarosław Merecki. Lublin: Wydawnictwo KUL ; Freiburg im Breisgau: we współpr. z Wydawnictwem Herder cop. 2014. [6], 832, [1] S. Ill.  (=Opera omnia, 2)Słowo Boga : pismo, tradycja, urząd [Wort Gottes : Schrift, Tradition, Amt]. Übers. von Wiesław Szymona. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008. 143 S. (=Mysterion).

  Śmierć i życie wieczne [Eschatologie – Tod und ewiges Leben]. Übers. von Marek Węcławski. 3. Aufl. Warszawa: Pax 2005. 266 S.
  Śmierc i życie wieczne [Eschatologie - Tod und ewiges Leben]. Übers. von Marek Weclawski. 2. Aufl. Warszawa: Pax 2000. 265 S.

  Światłość świata : Papież, Kościół i znaki czasu [Licht der Welt : der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit]. Gespräch mit Peter Seewald. Übers. von Piotr Napiwodzki. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2011. 224 S.

  Świętego Bonawentury teologia historii [Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura]. Übers. von Edward Iwo Zieliński. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Lublin: Wydaw. KUL 2010. 257, [1] S.

  Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kosciół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem rozmawia Peter Seewald [Joseph Ratzinger: Salz der Erde von Peter Seewald]. Übers. von Grzegorz Sowiński. Kraków: Znak 1997. 245 S.

  Sól ziemi: chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci [Salz der Erde]. Mit Kardinal Joseph Ratzinger spricht Peter Seewald. Übers. von Grzegorz Sowiński. 2. Aufl. Kraków: Znak 2005. 243 S.

  Tajemnica Jezusa Chrystusa [Schauen auf den Durchbohrten; relig. Betrachtungen]. Übers. von Jolanta Płoska. Kielce: Wydaw. Jedność 1994. 127 S.

  Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego [Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründung christlicher Existenz]. Red. Krzysztof Góźdź und Marzena Górecka. Übers. von Wiesław Szymona. Lublin: Wydawnictwo KUL cop. 2012. [2], IX, 693 S. Ill. (=Opera omnia, 11)

  Wiara – prawda – tolerancja: chrześcijaństwo a religie świata [Glaube – Wahrheit – Toleranz: das Christentum und die Weltreligionen]. Übers. von Ryszard Zajączkowski . Kielce: Jedność; Freiburg im Breisgau: Herder 2004. 216 S.

  Wielość religii i jedno Przymierze [Die Vielfalt der Religionen und ein Bund]. Übers. von Eliza Pieciul. Poznań: W drodze 2004. 125 S.

  Wprowadzenie w chrześcijaństwo [Einführung in das Christentum]. Übers. von Zofia Włodkowa. Vorwort: Andrzej Zuberbier. Kraków: Znak 1994 (=Teologia Żywa).

  Wprowadzenie w chrześcijaństwo [Einführung in das Christentum; Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis]. Übers. von Zofia Włodkowa. 3. ergänzte Aufl. Kraków: Znak 2006. 384 S.

  Wprowadzenie w chrześcijaństwo [Einführung in das Christentum: Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis]. Übers. von Zofia Włodkowa. 4. Aufl. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2012. 384, [4] S.

  Wykłady bawarskie z lat 1963-2004 [Grundsatz – Reden aus fünft Jahrzehnten]. Übers. von Andrzej Czarnocki. Warszawa: Instytut Wydaw. Pax 2009. 281, [7] S.

 • RAUSCHNING, Hermann:

  Rozmowy z Hitlerem [Gespräche mit Hitler]. Übers. von Ryszard Turczyn. Vorwort: Jürgen Hensel. Warszawa: Iskry 1994.
 • REICHHOLF, Josef H.:

  Twórczy impuls. Nowe spojrzenie na ewolucję [Der schöpferische Impuls; Sachbuch]. Übers. von Bartek Miracki. Wiss. Red. d. Übers.: Karol Sabath. Warszawa: PWN 1996. 246 S.

  Życ i przeżyc: zalezności ekologiczne [Leben und Überleben in der Natur]. Übers. und bearbeitet von Henryk Garbarczyk. Warszawa: Geocenter: Świat Książki 1999. 223 S.
 • REICH-RANICKI, Marcel:

  Moje życie [Mein Leben]. Übers. von Jan Koprowski, Michał Misiorny. Warszawa: Muza 2000. 346 S.
 • REIMANN, Dietmar:

  Bursztynowa komnata: fakty i mity [Bernsteinzimmer-Komplott. Die Entlarvung eines Mythos]. Übers. von Małgorzata Mironska. Warszawa: Trio 1998. 215 S.
 • RETTICH, Margaret:

  Kto napisze do babci? [Wer schreibt an Oma?] Übers. von E. Górczak. Poznań: Ofic. Wyd. GMP [1995]. 114 S.
 • REWOLUCJA konserwatywna w Niemczech

  Rewolucja konserwatywna w Niemczech [Konservative Revolution in Deutschland]. Auswahl und Bearbeitung: Wojciech Kunicki. Übers. von Tomasz Gabis u.a. Poznań: Wyd. Poznańskie 1999. 655 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka; 6).

Seitennavigation