Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • REISCH, Chrysogonus:

  Historia Góry Świętej Anny na Górnym Śląsku [Geschichte des Sankt Annabergs in Oberschlesien]. Bearbeitung und Vorwort: Jozefat Roman Gohly. Übers. von Maciej Mischke. Wrocław: Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego 2006. 430 S.
 • RIECKEN, Friedo:

  Filozofia religia [Religionsphilosophie]. Übers. von Piotr Domański. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007. 385 S. (=Daimonion) (=Fundamenta: studia z historii filozofii; t. 52).
 • RINGEL-EIFEL, Ludwig:

  Światowa potęga Watykanu: polityka współczesnych papieży [Weltmacht Vatikan]. Übers. von Teresa Sotowska. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2006. 302 S.
 • RHODE, Arthur

  Adelnauer Erinnerungen = Miasto Odolanów i region ostrowski we wspomnieniach ewangelickiego pastora <zweisprachig>. Bearb. und Vorw. von Jarosław Biernaczyk. Übers. und Nachw. von Roman Dziergwa. Ostrów Wielkopolski: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego ; Odolanów: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 2017. 328 S. Ill.

  Ostrowoer Erinnerungen = Wspomnienia ostrowskie <zweisprachig>. Bearb. von Jarosław Biernaczyk. Übers. und Red. der erg. Texten von Roman Dziergwa. 2. erw. und erg. Aufl. Ostrów Wielkopolski: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego 2017. 400 S. Ill.

 • ROES, Michael:

  David Kanchelli. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2006. 279 S. (=Kroki/Schritte).
 • ROTH, Gerhard

  Podróż do wnętrza Wiednia: szkice [Eine Reise in das Innere von Wien: Essays]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006. 211 S. (=Kroki/Schritte: literatura współczesna: Niemcy, Austria, Szwajcaria).
 • RAAB, Thomas

  Cisza [Still : Chronik eines Mörders]. Übers. von Marzena Wasilewska. Warszawa: Wydawnictwo Albatros 2017. 349, [1] S.

 • RAABE, Marc

  Kamerzysta [Schnitt]. Übers. von Barbara Tarnas, Viktor Grotowicz. Warszawa: Wydawnictwo Amber 2017. 429, [2] S.

 • RECKWITZ, Andreas

  Odkrycie kreatywności : o procesie społecznej estetyzacji [Die Erfindung der Kreativität : zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung]. Übers. von Katarzyna Kończal, Zofia Sucharska. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2017. 397 S. (=Biblioteka Kultury Współczesnej – Narodowe Centrum Kultury, 10)

   

 • Reformacja

  Reformacja : Europa – Polska – Wielkopolska – Szamotuły : zbiór studiów <teilw. zweisprachig Dt. und Poln.>. Red. von Małgorzata Grzywacz. Szamotuły: Muzeum – Zamek Górków 2017. 224 S. Ill.

Seitennavigation