Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • RATERS, Marie-Luise

  Filozof bez brody czyli Jak polubić myślenie [Hannes und die Rätsel der Zeit : eine Reise durch die Geheimnisse des Denkens]. Übers. von Ewa Drzazgowska. Ill. Bianca Schaalburg. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2010. 156, [4] S. Ill.

 • RECHEIS, Käthe

  Tajemnica białego kota : baśnie o kotach z całego świata [Das Geheimnis der weißen Katze : Katzenmärchen aus aller Welt]. Käthe Recheis, Friedl Hofbauer. Übers. von Anna Taraska-Pietrzak. Warszawa: Wydaw. Alegoria 2010. 107, [2] S. Ill.

 • RICHTER, Klaus Christian

  Kawaleria Wehrmachtu [Kavallerie der Wehrmacht]. Übers. von Grzegorz Kowalski. Zakrzewo: Wydaw. Replika 2010. 211 S. Ill.

 • ROSENBERG, Otto

  Palące szkło [Das Brennglas]. Otto Rosenberg und Ulrich Enzensberger. Vorwort zu der poln. Ausg. Petra Rosenberg. Vorwort Klaus Schütz. Übers. von Ewa Kowynia. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2010. 121, [3] S., XVI S. Ill.

 • ROMANUS, Thomas:

  Dziękuję ci za chwile przyjaźni [Kleine Momente der Freundschaft]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile dobra [Kleine Momente, die gut tun]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile nadziei [Kleine Momente, die Hoffnung geben]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile serdeczności [Kleine Momente die von Herzen kommen]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile radości [Kleine Momente die Freude schenken]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile szczęścia [Kleine Momente, die glücklich machen]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile dające siłę [Kleine Momente die Kraft geben]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

 • RAMERS, Peter Joseph:

  Mens Divinior : duch natchniony Bożym Duchem : wprowadzenie w wychowawczy świat myśli Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny, Ojca Jana B. Berthiera [Mens divinior : Geist von Gottes Geist ; Einführung in die erzieherische Gedankenwelt d. Stifters d. Missionare v. d. heilig. Familie P. Johannes Baptist Berthier]. Übers. von Marian Bocian. Pelplin: Wydaw. Bernardinum 2008. 245 S. Ill. (=Studia Berthierana, 2).
 • RICHTER, Anke:

  Czym zadziwi strefa kiwi : Nowa Zelandia - zielony raj? [Was scheren mich die Schafe : unter Neuseeländern : eine Verwandlung]. Übers. von Wioletta Mazurek. Poznań ; Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat cop. 2013. 357, [2] S. Ill. (=Seria z Różą Wiatrów)

 • RIENECKER, Fritz; MAIER, Gerhard:

  Leksykon biblijny [Lexikon zur Bibel]. Wiss. Red. Waldemar Chrostowski. Übers. von Danuta Irmińska, Joanna Kruczyńska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio" 2008. 930 S. Ill. (=Prymasowska Seria Biblijna).
 • ROTH, Kornelius:

  Ciemna strona seksu : gdy seks staje się nałogiem [Sexsucht : ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige]. Übers. von Magdalena Wojdak-Piątkowska. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2013. 251 S.

 • ROSENBOOM, Hilke:

  Podręcznik dla księżniczek [Das Handbuch für Prinzessinnen]. Ill. von Franziska Harvey. Übers. von Małgorzata Mirońska. Warszawa: Wydaw. Egmont Polska 2008. 230 S.

Seitennavigation