Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • PLESSNER, Helmuth:

  Śmiech i płacz: badania nad granicami ludzkiego zachowania [Lachen und Weinen: eine Untersuchung nach den Grenzen menschlichen Verhaltens]. Übers. und bearbeitet von Agata Zwolińska, Zbigniew Nerczuk. Nachwort: Agata Zwolińska. Kęty: Antyk 2004. 177 S. (=Daimonion).

  Władza a natura ludzka. Esej z antropologii światopoglądu historycznego [Macht und menschliche Natur; Essay]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Elżbieta Paczkowska-Łagowska. Durchges. von Marek J. Siemek. Warszawa: PWN 1994. XXVIII, 128 S. (=Bibl. Współczesnych Filozofów).
 • PODSKALSKY, Gerhard:

  Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237) [Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus (988-1237)]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wyd. WAM 2000. 500 S.
 • POETHEN, Johannes:

  Ryba na białym papierze. Wybór poezji [ausgewählte Gedichte]. Auswahl und Übers.: Eugeniusz Wachowiak. Vorwort: Sergiusz Sterna-Wachowiak. Poznań: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Poznańiu 1994. 88 S. 1. Aufl.
 • PATSCH, Jakob:

  Gdy Chrystus łamie dla nas chleb : treść i forma Eucharystii [... als er das Brot brach : Gehalt und Gestalt der Eucharistiefeier]. Übers. von Dorota Jankowska. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2014. 198, [1] S.

 • POLLACK, Martin:

  Po Galicji: o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach: imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma [Nach Galizien: von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen: eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina]. Übers. von Andrzej Kopacki. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia 2000. 181 S. (=Odkrywanie Swiatów).

  Topografia pamięci [Topographie der Erinnerung]. Übers. von Karolina Niedenthal. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2017. 238, [2] S. Ill. (=Sulina)

  Śmierć w bunkrze: opowieść o moim ojcu [Der Tote im Bunker: Bericht über meinen Vater]. Übers. von Andrzej Kopacki. Wołowiec: Wydaw. Czarne 2006. 269 S.

 • PESESCHKIAN, Nossrat:

  Kupiec i papuga : opowieści orientalne w psychoterapii pozytywnej [Der Kaufmann und der Papagei : orientalische Geschichten als Medien in der Psychotherapie]. Übers. von Barbara Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. Fundacja Altkom Akademia cop. 2014. XIV, 169 S. Ill.

 • POPPER, Karl Raimund:

  Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności [The Myth of the Framework. In Defence of Science and Rationality]. Übers. aus dem Engl. von Bohdan Chwedończuk. 1. Aufl. Warszawa: Książka i Wiedza 1998. 276 S.

  Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu. W obronie interakcji [Knowledge and the Body-Mind Problem. In Defence of Interaction]. Übers. aus dem Engl. von Tadeusz Baszniak. 1. Aufl. Warszawa: Książka i Wiedza 1998. 200 S.

  Świat skłonności [A World of Propensities; zwei Vorträge]. Übers. [aus d. Engl.] von Adam Chmielewski. Kraków: Znak 1996. 64 S. (=Akademia).

  W poszukiwaniu lepszego świata: wykłady i rozprawy z trzydziestu lat [Auf der Suche nach einer besseren Welt]. Übers. aus dem Dt. und Engl. von Antoni Malinowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1997. 297 S.

  Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu [The Open Universe. An Argument for Indeterminism; wiss. Abhandlung]. Übers. von Adam Chmielewski. Kraków: Znak 1996. 222 S. (=Akademia).

  Nieustanne poszukiwania [Unended Quest. An intellectual Autobiography] Übers. [aus dem Engl.] von Adam Chmielewski. Kraków: Znak 1997. 303 S.
 • PLOESSNER, Jutta:

  Postanowienia [der Zyklus Notärztin Andrea Bergen]. Übers. von Paulina Wojnakowska-Jabłońska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2014. 185, [1] S. (=Doktor Anna, 72)

 • POPPLAU, Niclas von:

  Opisanie podróży Mikołaja von Popplau rycerza rodem z Wrocławia [Reysse-Beschreibung Niclas von Popplau, Ritters, bürtig von Breslau]. Übers., Vorwort und Kommentar: Piotr Radzikowski. Kraków: Trans-Krak 1996. 168 S. Karten.
 • POSENER, Alan:

  John i Jacqueline Kennedy [John F. Kennedy und Jacqueline Kennedy: das Königspaar im Weißen Haus]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Kraków: Wydaw. Literackie 1998. 176 S. (=Pary).

Seitennavigation