Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • PEETZ, Monika:

  Wtorkowe przyjaciółki [Die Dienstagsfrauen]. Übers. von Małgorzata Huber. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2013. 331, [2] S.

 • PAHL, Magnus:

  Fremde Heere Ost : wywiad wojskowy Hitlera [Fremde Heere Ost : Hitlers militärische Feindaufklärung] Übers. von Mariusz Niestrawski. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V 2015. 416 S. Ill.

 • PREISNER, Johannes:

  Biedrzychowice pow. Prudnik : rozwój dwujęzycznej wioski od jej początków do 1945 roku [Friedersdorf : Kreis Neustadt OS : die Entwicklung eines zweisprachigen Dorfes von seinen Anfängen bis 1945]. Übers. von Bernadeta Stein. Biedrzychowice ; Stradunia: Sativa Studio 2013. 200 S. Ill.

 • PETROVS’KA, Katerina Mironìvna:

  Może Estera [Vielleicht Esther : Geschichten]. Übers. von Urszula Poprawska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015. 270, [2] S. Ill. (Kroki = Schrichte)

 • PIASKOWSKA-MAJZEL, Mirosława:

  Historia we wspomnieniach, fakty w przypisach Aus dem Dt. teilw. übers. von Romana Doroch, Dorota Jardzioch. Szczecin: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 2015. 383, [1] S. Ill.

 • PÜCKLER, Adelheid von:

  Obrazki z życia mojej mamy Lucie lennej hrabianki von Haugwitz, Hardenberg Reventlow z domu księżniczki Schönaich-Carolath [Das Lebensbild meiner Mutter Lucie, Lehnsgräfin von Haugwitz, Hardenberg Reventlow, geb. Prinzess zu Schönaich-Carolath]. Übers. aus dem Dt. von Henryk Steinhoff. Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu 2015. LXXVI, [6] S. (=Nowa Seria Bibliofilska WBP,  t. 6)

 • PACHL-EBERHART, Barbara:

  Cztery minus trzy. Jak powracałam do życia po utracie najbliższych [Vier minus drei. Wie ich nach dem Verlust meiner Familie zu einem neuen Leben fand]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło cop. 2012. 325, [3] S. Ill.
 • PETERSMANN, Konstanze:

  U brzegów niespokojnych źródeł = Am Rande der ungestillten Brunnen <zweisprachig>. Ausw., Übers. und Vorwort von Józef Zaprucki. Wrocław, Jelenia Góra: Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej 2012. 53 S.
 • PFEIFFER, Isabell:

  W Roku Skorpiona [Im Jahr des Skorpions]. Übers. von Anna Maria Adamczyk. Rzeszów: Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak cop. 2012. 302, [1] S.

 • POLANSKA, Justyna:

  Pod niemieckimi łóżkami. Zapiski polskiej sprzątaczki [Unter deutschen Betten. Eine polnische Putzfrau packt aus]. Übers. von Aldona Zaniewska. Warszawa: Świat Książki – Weltbild Polska 2012. 205, [1] S.

Seitennavigation