Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • PICKHAN, Gertrud

  Pod prąd : Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939 [Gegen den Strom : der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund Bund in Polen 1918-1939]. Übers. von Adam Peszke. Wiss. Red. von Joanna Nalewajko-Kulikov. Warszawa: Wydawnictwo Neriton : Niemiecki Instytut Historyczny 2017. 480 S. (=Klio w Niemczech, 22)

 • PEINKOFER, Michael:

  Odwet Orków [Der Schwur der Orks]. Übers. von Joanna Filipek. Lublin: Red Horse 2009. 471, [1] S. (=Orki) (=Otchłań)

  Powrót orków [Die Rückkehr der Orks]. Übers. von Joanna Filipek. Lublin: Red Horse 2008. 514 S.
 • Ponownie w Rzeszy

  Ponownie w Rzeszy : dzienniki wojenne tyskiej policji 1939-1940. Übers. aus dem Dt. und Bearb. von Grzegorz Bębnik. Tychy: Muzeum Miejskie 2017. 135, [1] S. Ill. (=Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 12)

 • PESCH, Otto Hermann:

  Zrozumieć Lutra [Hinführung zu Luther]. Übers. von Andrzej Marniok und Krzysztof Kowalik. Poznań: W drodze Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów 2008. 629 S.
 • Poszukiwacze zaginionej wiedzy

  Poszukiwacze zaginionej wiedzy [Jäger verlorenen Wissens : auf den Spuren einer verbotenen Archäologie]. Ausw. und Red. von Erich von Däniken. Übers. von Cezary Murawski, Ryszard Turczyn. 3. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Amber 2017. 383, [1] S. Ill.

 • PFEIFFER, Heinrich:

  Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta [Die Sixtinische Kapelle neu entdeckt]. Übers. aus d. Ital. von Hanna Borkowska, Jolanta Kornecka. Hrsg. und Übers. aus d. Dt. von Jolanta Sosnowska. Kraków: Biały Kruk 2008. 351 S. Ill.
 • Powojenna mediewistyka niemiecka

  Powojenna mediewistyka niemiecka. Ausw. und Bearb. von Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec. Übers. aus dem Dt. von Ewa Płomińska-Krawiec, Adam Krawiec. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2017. 637, [4] S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka, 45)

 • PIRINCCI, Akif:

  Pojedynek : koci kryminał [Das Duell : ein Felidae-Roman]. Übers. von Małgorzata Rutkowska-Grajek. Warszawa: Wydaw. Sic! 2008. 230 S. (=Powieść).
 • POEPPELMANN, Christa:

  Mitologia w pigułce [Mythologie für Besserwisser]. Übers. von Danuta Fryzowska. Warszawa: Klub dla Ciebie – Bauer-Weltbild Media 2008. 160 S. Ill.
 • PIEKAŁKIEWICZ, Janusz:

  Cel Paryż : kampania 1939-1940 [Ziel Paris : der Westfeldzug 1940]. Übers. von Paweł Seydak. Janki k. Warszawy: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski 2008. 240 S. Ill.

Seitennavigation