Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • Paryż, miasto miłości

  Paryż, miasto miłości [Fahr mit mir in die Stadt der Liebe] Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 159, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, t. 24).

 • Pechowa Paula

  Pechowa Paula [Ein Tag am Meer veränderte ihr Leben] Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi cop. 2015. 153, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany: saga, t. 18).

 • Polskie drogi przez Szwajcarię

  Polskie drogi przez Szwajcarię. Losy żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych 1940-1945 na fotografiach ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu [Auf Polenwegen durch die Schweiz. Die Schicksalsjahre 1940-1945 im Leben der Soldaten der 2. Schützendivision, dargestellt in den Fotografien aus den Beständen des Polenmuseums in Rapperswil]. <zweisprachig>.
  Ausw. und Bearb. Tomasz Stempowski. Übers. ins Dt. von Marco Schmid, Übers. ins Poln. von Anna Buchmann. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Rapperswil: Muzeum Polskie Schloss Rapperwil cop. 2015. 478, [2] S. Ill.

 • Parys, Magdalena (1971)

  Tunel
  Tunnel.
  Übers. von Paulina Schulz. Münster, Westf: Prospero 2014. 339 S.

 • Przyjęci przez Chrystusa

  Przyjęci przez Chrystusa: z Biblią na co dzień 2015 Bearb. und aus dem Dt. teilw. übers. von Adam Malina, Mirosław Czyż, Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 2015. 217, [1] S.

 • Paziński, Piotr (1973)

  Pensjonat
  Die Pension.
  Übers. von Benjamin Voelkel. Berlin: Edition.fotoTAPETA 2014. 143 S.

 • PIONTEK, Heinz:

  Życie i dzieło. Przełożyli Jan Goczoł (proza) i Andrzej Lam (poezja). Opole:  Konwersatorium im. J. v. Eichendorffa 2004. 184 S.
 • PALMER, Lilli:

  Czas na miłość [Umarmen hat seine Zeit]. Übers. von Elżbieta Sadowska. Poznań: KAW 1993.
 • PANNENBERG, Wolfhart:

  Człowiek, wolność, Bóg [Gottesgedanke und menschliche Freiheit; Metaphysik und Gottesgedanke; zwei Essays]. Übers. von Grzegorz Sowiński. Vorwort: Henryk Seweryniak. Kraków: Znak 1995. 257 S. (=Bibl. Filozofii Religii).
 • PANSTWO a społeczeństwo:

  Państwo a społeczeństwo: wizje wspólnot niemieckich od oświęcenia do okresu restauracji [Staat und Gesellschaft]. Auswahl und Bearbeitung: Tadeusz Namowicz. Übers. von Jacek St. Buras et al. Poznań: Wyd. Poznańskie 2001. 605 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka, 13).

Seitennavigation