Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • MOSER, Milena:

  Księga samotnic [Das Schlampenbuch; Erzählungen]. Übers. von Alicja Buras. Warszawa: Noir sur Blanc 1996. 102 S.

  Wyspa sprzątaczek [Putzfraueninsel]. Übers. von Alicja Buras. Warszawa: Ofic. Literacka Noir sur Blanc 1997. 206 S.
 • MUEHLEN, Heribert:

  Nowe życie z Bogiem: wprowadzenie w życie i świadectwo chrześcijańskie [Neu mit Gott]. Übers. von Jan Marcin Kania [et al.]. Wrocław-Kraków: Kairos 1994. 257 S.

  Odnowa w Duchu świętym: wdrożenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie [Einübung in die christliche Grunderfahrung]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: WAM 1997. 316 S.
 • MUELLER, Heiner:

  Cement ; Szosa Wołokołamska [Zement ; Wolokolamsker Chaussee]. Übers. von Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Kraków: Wydaw. Panga Pank 2009. 153, [4] S. (=Dramat Współczesny, 21 (55))

  Makbet. Hamletmaszyna. Anatomia Tytusa [Dramen]. Übers. von Jacek St. Buras, Elżbieta Jeleń, Monika Muskała. Kraków: Księgarnia Akademicka 2000. 192 S. (=Dramat Współczesny).

  MUELLER, Heiner; BRECHT, Berthold: Brecht Bertold: Decyzja [Die Massnahme]. Übers. von Mateusz Borowski. Müller Heiner: Mauzer [Mauser]. Übers. von Małgorzata Sugiera. Kraków: Wydaw. Panga Pank 2008. 80 S. (=Dramat Współczesny).
 • MUELLER, Nicole:

  Bo to jest w miłości najstraszniejsze [Denn das ist das Schreckliche an der Liebe; Bekenntnis-Roman]. Übers. von Alicja Buras. Warszawa: Sic! 1996. 133 S. (=Europa 21).
 • MUELLER, Wunibald:

  Kim jesteś Boże? [Wer bist du, Gott?]. Wunibald Müller, Anselm Grün. Übers. von J. Z. Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici 2012. 261, [1] S.

  Poczucie winy i przebaczenie w duszpasterstwie i psychologii [Wenn du ein Herz, kannst du gerettet werden. Die befreiende Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld]. Übers. von Magdalena Labiś. Kraków: Wydaw. Salwator 2008. 93 S.

  Prawdziwy chleb z nieba. O duchowość zakorzeniona [Was uns wirklich nährt. Für eine geerdete Spiritualität]. Übers. von Jan Kozbial. Warszawa: Wyd. Księzy Marianów 1999. 117 S.

  Wypalenie duchowe. Poradnik dla zmęczonych aktywnością duszpasterską [Sorge für dich. Spirituelle und therapeutische Hilfestellungen für Seelsorger und Seelsorgerinnen]. Wunibald Müller, Ruthard Ott, Anselm Grün. Übers. von Kamil Markiewicz. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech cop. 2012. 258, [2] S.

  Życie z pasją. Nie bój się wieczności [Lebe mit Leidenschaft. Vom verlassenen Umgang mit unserer Angst vor dem Tod ]. Übers. von J. Z. Kraków: Wydawnictwo WAM cop. 2012. 135, [1] S.
 • MUSIL, Robert:

  Człowiek matematyczny i inne eseje [Der mathematische Mensch und andere ausgewählte Essays sowie Tagebuchfragmente]. Auswahl: Hubert Orłowski. Übers. von Jacek St. Buras. Vorwort: Zbigniew Światłowski. Warszawa: Czytelnik 1995. 330 S. 1. Aufl. 3.000 Ex. (=Nowy Sympozjon).

  Niepokoje wychowanka Toerlessa [Die Verwirrungen des Zöglings Törleß]. Übers. von Wanda Kragen. Kraków: Wyd. Literackie 1993.

  Sześć kobiet. Opowiadania [Drei Frauen; Vereinigungen; Zaczarowany dom]. Übers. von Teresa Jętkiewicz, Walentyna Kwaśniakowa, Zofia Rybicka, Edyta Sicińska, Ryszard Wojnakowski. Nachwort: Egon Naganowski. Poznań: Zysk i S-ka 1996. 236 S. (=Chimera. Literatura Piękna Obca).
 • MYNAREK, Hubertus:

  Historia jednej młodości na wschodzie Trzeciej Rzeszy [Eine Jugend im Osten des Dritten Reiches]. Übers. von Maciej Wysocki. Zgorzelec: Ahriman-International 2010. V, [3], 128 S. Ill.

  Zakaz myślenia. Fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie [Verbot des Denkens. Der Fundamentalismus in Christentum und Islam]. Übers. von Sława Lisiecka. Gdynia: Uraeus 1996. 86 S. (=Bibl. "Club Voltaire").
 • MOERIKE, Eduard:

  Poezje. Wiersze liryczne i poemat Idylla znad Bodensee. Przełożył i opracował Andrzej Lam. Warszawa 2002:Wydawnictwo Nowy Świat,192 S.
 • MAYER, Lisa:

  Anioł o dwóch twarzach [Zweigesichtiger Engel. 2 - sprachige Gedichte]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Antykwa 2006. 197 S.
 • MAI, Klaus-Rüdiger:

  Benedykt XVI: jego życie, jego wiara, jego dążenia [Benedikt XVI.]. Übers. von Michał Misiorny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005. 181 S. (=Oto Człowiek).

  Watykan : mroczna historia światowego mocarstwa [Der Vatikan : Geschichte einer Weltmacht im Zwielicht]. Übers. von Viktor Grotowicz. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2011. 528 S. Ill.

Seitennavigation