Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

  • Nowak, Włodzimierz (1958)

    Obwód głowy.
    Die Nacht von Wildenhagen.
    Übers. von Joanna Manc. Frankfurt/M: Eichborn 2009. 300 S.

    Serce narodu koło przystanku.
    Das Herz der Nation an der Bushaltestelle.
    Polnische Reportagen. Übers. von Joanna Manc. Frankfurt am Main: Eichborn 2012. 323 S.

    Serce narodu koło przystanku.
    Das Herz der Nation an der Bushaltestelle.
    Polnische Reportagen.  Übers. von Joanna Manc. Berlin:  KLAK Verlag 2016. 371 S.

  • OBEREDER, Ingeborg:

    W promieniach miłości. Gdy adorujesz Jezusa w ciszy... [Unter den Strahlen der Liebe]. Übers. von Edyta Jurkiewicz-Pilska. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2010. 76, [4] S. Ill.

    W promieniach miłości. Gdy adorujesz Jezusa w ciszy... [Unter den Strahlen der Liebe]. Übers. von Edyta Jurkiewicz-Pilska. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012. 66, [3] S. Ill.

  • O czarnej

    O czarnej śmierci w Lesznie w roku Pańskim 1709 [Bericht wegen der Lißnischen Pest 1709]. Übers., Nachw. und Bearb. von Marcin Błaszkowski. Warszawa: BM Inspiration 2017. 47, [1] S. Ill.

  • OBERMEIER, Siegfried:

    Salomon i królowa Saby [Salomo und die Königin von Saba]. Übers. von Monika Łesyszak. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2008. 438 S. (=Feniks).
  • O metafizyce Arystotelesa

    O metafizyce Arystotelesa : u podstaw filozofowania realistycznego. Wiss. Red. von Andrzej Maryniarczyk, Natalia Kunat, Zbigniew Pańpuch. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu – Katedra Metafizyki KUL 2017. 544 S. (=Zadania Współczesnej Metafizyki, 19)

    Übers. teilw. aus dem Dt.

  • Omankowski-Omansen, Willibald (1886-1976)

    Gdańsk nocą
    Danzig zur Nacht. Gedichte.
    Übers. von Willibald Omankowski. Ausgew. und hrsg. von Andrzej Kątny; Jens Stüben. Wrocław; Dresden: Neisse Verlag 2007. 336 S. (=Orbis linguarum: Beihefte zum Orbis linguarum; Bd. 51).

  • ORTNER, Gerlinde:

    Bajki na dobry sen [Märchen, die Kindern helfen : Geschichten gegen Angst und Aggression, und was man beim Vorlesen wissen sollte]. Übers. von Zbigniew Dalewski, Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. Warszawa: ŚKsiążki – Bertelsmann Media 2008. 223 S. Ill.
  • Od Nowego Rynku do placu Wileńskiego

    Od Nowego Rynku do placu Wileńskiego. Red. von Ewa Kułakowska. Übers. von Marcin Wichrowski, Robert Piotrowski. Drezdenko: Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia 2017. 83, [1] S. Ill.

    Übers. teilw. aus dem Dt.

  • ORTH, Stephan

    Couchsurfing w Iranie : (nie)codzienne życie Persów [Couchsurfing im Iran : meine Reise hinter verschlossene Türen]. Übers. von Kamil Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017. 252, [4] S. Ill. (=Mundus : ludzie)

  • Osiem wieków ziemi leśnickiej

    Osiem wieków ziemi leśnickiej. Red. von Albert Lipnicki. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich. 2. verb. und erg. Aufl. Wrocław: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe : we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Śląskich przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich 2017. 496 S. Ill.

    Der Text teilw. Dt., Übers. teilw. aus dem Dt.

Seitennavigation