Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • MUSIL, Robert:

  Człowiek matematyczny i inne eseje [Der mathematische Mensch und andere ausgewählte Essays sowie Tagebuchfragmente]. Auswahl: Hubert Orłowski. Übers. von Jacek St. Buras. Vorwort: Zbigniew Światłowski. Warszawa: Czytelnik 1995. 330 S. 1. Aufl. 3.000 Ex. (=Nowy Sympozjon).

  Niepokoje wychowanka Toerlessa [Die Verwirrungen des Zöglings Törleß]. Übers. von Wanda Kragen. Kraków: Wyd. Literackie 1993.

  Sześć kobiet. Opowiadania [Drei Frauen; Vereinigungen; Zaczarowany dom]. Übers. von Teresa Jętkiewicz, Walentyna Kwaśniakowa, Zofia Rybicka, Edyta Sicińska, Ryszard Wojnakowski. Nachwort: Egon Naganowski. Poznań: Zysk i S-ka 1996. 236 S. (=Chimera. Literatura Piękna Obca).
 • MYNAREK, Hubertus:

  Historia jednej młodości na wschodzie Trzeciej Rzeszy [Eine Jugend im Osten des Dritten Reiches]. Übers. von Maciej Wysocki. Zgorzelec: Ahriman-International 2010. V, [3], 128 S. Ill.

  Zakaz myślenia. Fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie [Verbot des Denkens. Der Fundamentalismus in Christentum und Islam]. Übers. von Sława Lisiecka. Gdynia: Uraeus 1996. 86 S. (=Bibl. "Club Voltaire").
 • MOERIKE, Eduard:

  Poezje. Wiersze liryczne i poemat Idylla znad Bodensee. Przełożył i opracował Andrzej Lam. Warszawa 2002:Wydawnictwo Nowy Świat,192 S.
 • MAYER, Lisa:

  Anioł o dwóch twarzach [Zweigesichtiger Engel. 2 - sprachige Gedichte]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Antykwa 2006. 197 S.
 • MAI, Klaus-Rüdiger:

  Benedykt XVI: jego życie, jego wiara, jego dążenia [Benedikt XVI.]. Übers. von Michał Misiorny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005. 181 S. (=Oto Człowiek).

  Watykan : mroczna historia światowego mocarstwa [Der Vatikan : Geschichte einer Weltmacht im Zwielicht]. Übers. von Viktor Grotowicz. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2011. 528 S. Ill.

 • MEHARI, Senait G.:

  Żar serca [Feuerherz]. Übers. von Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 286 S.
 • MESSNER, Johannes:

  Chrześcijaństwo jako odwaga [Christentum als Mut]. Übers. von Alicja Walerich. Einführung: Senta Reichenpfader. Wrocław: Tum Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2006. 137 S.
 • MEYER, Kai:

  Lodowy ogień [Frostfeuer]. Übers. von Anna Wziątek. Warszawa: Wydaw. „Nasza Księgarnia" 2009. – 270, [2] S.

  Merle i Królowa Laguny [Die fließende Königin]. Übers. von Arkadiusz Stempin. Katowice; Chorzów: Videograf II 2006. 256 S.
 • MIGGELBRINK, Ralf:

  Gniew Boży: znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej [Der zornige Gott: die Bedeutung einer anstößigen biblischen Tradition]. Übers. von Andrzej Wałęcki. Kraków: Wydaw. WAM 2005. 165 S. (=Myśl Teologiczna; 49).
 • MILSTEIN, Werner:

  Mieć miejsce w świecie: Dietrich Bonhoeffer na nowo odczytany [Einen Platz in der Welt haben: Dietrich Bonhoeffer entdecken]. Übers. von Tadeusz Szafrański-Brandt. Warszawa: Verbinum Wydaw. Księży Werbistów 2006.

Seitennavigation