Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BUSCH, Wilhelm:

  Jezus naszym przeznaczeniem [Jesus unser Schicksal]. Übers. von Wanda Malicka. Rokitno Szlacheckie: Fundacja Szkoła Biblijna Hosanna 2012. 243 S.

  Maks i Moryc: opowieść łobuzerska w siedmiu psotach oraz inne rozkoszne wierszyki dla dzieci i dorosłych z obrazkami [Max und Moritz]. Übers. von Robert Stiller. Warszawa: Oficyna Naukowa 2004. 123 S.

 • Benka, Urszula (1955)

  Auswahl des Übersetzers
  Die Bestie und die Seele
  . Prosastücke und Gedichte. Übers. von Bettina Eberspächer. München: Edition Pixis bei Janus press 1997. 104 S.

 • Boja, Renata

  Spojrzenia/ Blicke. Wiersze/ Gedichte. Übers. von Renata Boja. Zweisprachige Ausgabe. Wiesbaden 2004.

 • BANZHAF, Hajo

  Banzhaf, Hajo; Anna Häbler: Klucze do astrologii [Schlüsselworte zur Astrologie]. Übers. von Monika J. Dykier. Białystok: Ars Scripti-2 2004. 303 S.

 • BECK, Ulrich:

  Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności [Das kosmopolitische Europa : Gesellschaft und Politik in der zweiten Moderne]. Text: Ulrich Beck, Edgar Grande. Übers. von Aleksander Ochocki. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar 2009. 449, [1] S.

  Miłość na odległość : modele życia w epoce globalnej [Fernliebe : Lebensformen im globalen Zeitalter]. Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim. Übers. von Michał Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. 292 S. (=Socjologia Współczesna SW)

  Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności [Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne]. Übers. von Stanisław Cieśla. 2. Aufl. Warszawa: Scholar 2004. 372 S.

  Władza i przeciwwładza w epoce globalizacji: nowa ekonomia polityki światowej [Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter: neue weltpolitische Ökonomie]. Übers. von Jerzy Łoziński. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar. 412 S. (=Humanistyka Europejska).

 • BENDER, Peter:

  Ameryka: nowy Rzym [Weltmacht Amerika: das neue Rom]. Übers. von Agnieszka Krzemińska und Adam Krzemiński. Warszawa: Sic! 2004. 259 S.
 • BERLEMANN, Wilhelm:

  Z Poznania na Zachód: przeżyć na tyłach wroga [Von Posen führt der Weg nach Westen]. Übers. von Małgorzata Krzysztoń, Marcin Krzysztoń. Poznań: Pomost 2005. 188 S.
 • BEYME, Klaus von:

  Współczesne teorie polityczne [Politische Theorien der Gegenwart]. Übers. von Jerzy Łoziński. Warszawa: Scholar 2005. 344 S. (= Humanistyka Europejska).
 • BOSSART, Anton:

  Jedna prawda w wielu prawdach: refleksja teologiczna [Die eine Wahrheit in vielen Wahrheiten]. Übers. von Ignacy Bokwa. Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne 2005. 280 S.

 • BREUERS, Dieter:

  Umrzeć za Jerozolimę [Sterben für Jerusalem]. Übers. von Marek Zeller. Warszawa: Klub dla Ciebie 2004. 310 S.

  W imię trzech diabłów [In drei Teufels Namen : die etwas andere Geschichte der Hexen und ihrer Verfolgung]. Übers. von Emilia Skowrońska. Zakrzewo: Wydaw. Replika 2009. 362, [1] S.

Seitennavigation