Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • MOERS, Walter:

  13 1/2 życia Kapitana Niebieskiego Misia  [Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär]. Übers von Ryszard Wojnakowski. Słowo/obraz terytoria 2007. 694 S.

  Miasto Śniących Książek: powieść z Camonii autorstwa Hildegunsta Rzeźbiarza Mitów [Die Stadt der träumenden Bücher]. Übers. von Katarzyna Bena. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2006. 455 S.
 • MORA, Terezia:

  Każdego dnia [Alle Tage]. Übers. von Elżbieta Kalinowska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2006. 420 S. (=Inna Europa Inna Literatura).
 • MUSAEUS, Johann Karl August:

  Legendy o Liczyrzepie [Die deutschen Volksmärchen]. Übers. von Anna Wziątek. Nachwort: Marek Zybura. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe 2005. 94 S.

  Pięć legend o Rzepiórze [Legenden über Rübezahl]. Redaktion: Stanisław Firszt. Übers. von Emil Mendyk. Jelenia Góra Muzeum Karkonoskie 2003. 208 S.
 • MAJ:

  Maj '68 : rewolta [1968 : die Revolte]. Hrsg. Daniel Cohn-Bendit und Rüdiger Dammann. Übers. von Sława Lisiecka und Zdzisław Jaskuła. Warszawa: Wydaw. Krytyki Politycznej 2008. 198 S.
 • MUELLER, Rainer-Matthias:

  Adamie, gdzie jesteś? : biblijne przedstawienia lalkowe dla dzieci i młodzieży [Adam, wo bist du? : bewegende Szenen mit biblischen Erzählfigure]. Text: Rainer-Matthias Müller, Mark Brommenschenkel. Übers. von Magdalena Rykowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 127 S. Ill.

 • MUSCHG, Adolf:

  Szczęście Suttera [Sutters Glück]. Übers. und Anmerkungen von Sława Lisiecka. Warszawa: Czytelnik 2003. 432 S. (=Seria Nike).
 • MŁODA:

  Młoda poezja niemiecka = Die moderne deutsche Lyrik [zweisprachig]. Übers., Auswahl und Vorwort: Agnieszka Rządca. Warszawa: Wydaw. Anagram 2008. 87 S.
 • MAASS, Inge:

  Gość z kosmosu [Alles Gute kommt von oben]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Iskry 1993.

  Wszystko dla kota [Alles für die Katz]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Iskry 1993.
 • MADROSC:

  Mądrość mówi przyciszonym głosem: aforyzmy austriackie [Die Stimme des Intellekts ist leise: österreichische Aphorismen]. Auswahl und Vorwort: Stefan H. Kaszyński. Übers. von Czesław Karolak et al. Poznań: Ars Nova 2000. 151 S. (=Kolekcja Czytelni Austriackiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).
 • MALA encyclopedia biblijna:

  Mała encyklopedia biblijna [Kleines Bibellexikon]. Redaktion: K. Ellinger. Übers. von K. Dzida, A. Kluba, T. Krajewska und M. Sobolewska. Kraków: Dom Wyd. Aslan 1994. 444 S.

Seitennavigation