Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • MORSCHITZKY, Hans:

  Lęk przed porażką [Die Angst zu versagen und wie man sie besiegt]. Übers. von Barbara Grunwald-Hajdasz. Poznań: Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2008. 254 S. (=Psychologia i Wiara).
 • MUSZER, Dariusz:

  Pole czaszek [Schädelfeld]. Übers. von Dariusz Muszer. Szczecin: Wydawnictwo Forma 2017. 317 S. (=Wybór / Dariusz Muszer)

  Wolność pachnie wanilią [Die Freiheit riecht nach Vanille]. Übers. von Dariusz Muszer. Szczecin: Wydaw. Forma, Stowarzyszenie Literackie Forma 2008. 171 S. (=Kwadrat).

 • MERZ, Klaus:

  Jakub śpi : właściwie powieść [Jakob schläft : eigentlich ein Roman]. Ill. von Heinz Egger. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Nachwort von Peter von Matt. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut –  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2015. 79 S. Ill.

 • MICHELS, Johannes:

  Z wizytą w niebie : autentyczne relacje z zaświatów [Zu Besuch im Himmel : Nahtod: authentische Berichte, kompetente Analysen] Übers. von Edyta Panek. Kraków: Wydawnictwo Esprit 2015. 197, [1] S.

 • MARX, Karl:

  Kapitał. 1.1,  Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji [Das Kapital. 1.1, Resultate des unmittelbaren Productionsprozesses : sechstes Kapitel des ersten Bandes des „Kapitals" (Entwurf)]. Übers. von Mikołaj Ratajczak. Vorw. der poln. Ausg. Antonio Negri. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. XXXIX, 172, [1] S. Ill.

 • MORAWSKA, Danuta:

  Seteeria : strażnicy światła [Seteeria : die Wächter des Lichts]. Übers. von Danuta Krzeminski. Stare Miasto: Wydawnictwo Witanet 2015. 186 S.

 • MENDELSSOHN, Moses:

  Wybór pism filozoficznych. Vorw. und Übers. von Radosław Kuliniak und Tomasz Małyszek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2013. 254, [1] S.

 • MORITZ, Silke:

  Księga tysiąca pomyłek [Das 1.000 Fehler-Suchspaßbuch]. Ill. von Achim Ahlgrimm. Übers. von Agata Janiszewska. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Debit 2015. [116] S. Ill.

 • MÜLLER, Herta:

  Kolaże. Übers. von Leszek Szaruga. Wrocław: Biuro Literackie 2013. 129, [6] S. Ill. (=Poezje, 94)

  Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam wujek [Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel]. Übers. von Katarzyna Leszczyńska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2014. 221, [3] S.

 • MÜLLER, Friedrich Max:

  Czego mogą nauczyć nas Indie? i inne pisma. Übers. aus dem Dt. von Bartosz Arkuszewski, Przemysław Chmielecki, Adolf Dygasiński, Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Rafał Michalski, Michał Prończuk. Vorwort und wiss. Bearb. von Tomasz Kupś. Philologische Beratung Barbara Bibik, Sylwia Gil. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015. 439 S. (=Religia – Dawniej i Współcześnie)

Seitennavigation