Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

  • LEWITSCHAROFF, Sibylle:

    Montgomery [Montgomery]. Übers. von Magdalena Jatowska, Barbara Tarnas. Warszawa: Warszawskie Wydaw. Literackie Muza 2005. 229 S.
  • LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm:

    Główne pisma metafizyczne [Sieben wichtigste metaphysische Schriften]. Übers. [aus d. Franz.] von Stanisław Cichowicz u. Juliusz Domański. Toruń: Comer 1995. 135 S. (=Bibl. Filozofów).

    Pisma z metafizyki natury [Schriften zur Metaphysik der Natur]. Auswahl und Redaktion: Seweryn Blandzi. Übers. von Stanisław Cichowicz, Mikolaj Olszewski und aus dem Lateinischen von Krystyna Krauze-Blachowicz. Toruń: Wyd. Rolewski 1999. 105 S. (=Klasyka Filozofii Niemieckiej).

    Pisma z teologii mistycznej [Schriften zur mystischen Theologie]. Auswahl: Małgorzata Frankiewicz und Jerzy Perzanowski. Übers. [aus d. Franz., Deut., Lat.] und wiss. Bearb.: Małgorzata Frankiewicz. Vorwort: Jerzy Perzanowski. Kraków: Znak 1994. 379 S. (=Bibl. Filozofii Religii).
  • LIGOCKA, Roma:

     

    Dziewczynka w czerwonym płaszczyku [Das Mädchen im roten Mantel]. Zsarb. Iris von Finckenstein. Übers. von Katarzyna Zimmerer. Kraków: Wydaw. Literackie 2010. 459, [5] S. Ill.

    Dziewczynka w czerwonym płaszczyku [Das Mädchen im roten Mantel]. Zusammenarb. Iris von Finckenstein. Übers. von Katarzyna Zimmerer. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011. 459, [5] S. Ill.

    Tylko ja sama [Mehr als ein Jahr]. Übers. von Sława Lisiecka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004. 411 S.

    Tylko ja sama [Mehr als ein Jahr]. Übers. von Sława Lisiecka. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2012. 411, [5] S. Ill.

  • LEKSYKON malarstwa od A do Z [Malerei Lexikon von A bis Z].

    Leksykon malarstwa od A do Z [Malerei Lexikon von A bis Z]. Übers. von Małgorzata Czarzasty, Andrzej Gałęzowski. Wiss. Red. und neue Texte: Piotr Szubert, Przemysław Trzeciak. Warszawa: Muza 1996. 774 S.
  • LEKSYKON podstawowych pojęc religijnych:

    LEKSYKON podstawowych pojęc religijnych: judaizm, chrześcijaństwo, islam [Lexikon religiöser Grundbegriffe]. Redaktion: Adel Theodor Khoura. Übers. von Józef Marzecki. Warszawa: Pax 1998.

  • LEKSYKON RELIGII OD A DO Z [Enzyklopädie der Religionen].

    Wiss. Redaktion: M. Elser, S. Ewald und G. Murrer. Poln. Redaktion: B. Zasieczna. [Versch. Übersetzer.] Warszawa: Muza 1994. 408 S., ill.
  • LENK, Hans:

    Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu: filozofia pomiędzy nauką i praktyką [Pragmatische Vernunft. Philosophie zwischen Wissenschaft und Praxis; Transzendentaler Interpretationismus. Ein philosophischer Entwurf; Vernunft als Interpretationskonstrukt; Reine und pragmatische Vernunft; Essays]. Übers. von Zbigniew Zwoliński. Warszawa: Oficyna Naukowa 1995. 240 S. (=Terminus 4).
  • LENZ, Siegfried

    Biuro rzeczy znalezionych [Fundbüro]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Czytelnik 2006. 279 S. (=Nike).

    Całe miasto mówi... [Stadtgespräch]. Übers. von Teresa Jętkiewicz. Warszawa: Interart 1994 (=S.L. Dzieła zebrane).

    Lekcja niemieckiego [Die Deutschstunde]. Übers. von Andrzej Ściegienny. Warszawa: Interart 1994 (=S.L. Dzieła zebrane).

    Występy gościnne [Landesbühne]. Übers. von Emilia Bielicka. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2011. 85, [1] S. (=Mała Proza)

    Za burtą [Der Mann im Strom]. Übers. von Teresa Jętkiewicz. Warszawa: Interart 1994 (=S.L. Dzieła zebrane).

    Zapiski spekulanta [Lehmanns Erzählungen oder So schön war mein Markt]. Übers. von Andrzej Gaszyński; Duch mirabelki [Der Geist der Mirabelle]. Übers. von Elżbieta Jastrzębowska. Warszawa: Interart 1994 (=S.L. Dzieła zebrane).

  • LEPENIES, Wolf:

    Niebezpieczne powinowactwa z wyboru [Gefährliche Wahlverwandtschaften. Essays zur Wissenschaftsgeschichte]. Warszawa: Oficyna Naukowa 1996. 155 S. (=Terminus 10).
  • LERMER, Stephan:

    Miłość i strach [Liebe und Angst; psychol. Ratgeber]. Übers. von Karolina Miller. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 1995. 169 S. (=Psychologia Praktyczna. Poradnik).

Seitennavigation