Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • Lysiak [Łysiak], Waldemar (1944)

  Szachista
  Schach dem Kaiser.
  Roman. Übers. von Kristiane Lichtenfeld. Hamburg: Hoffmann & Campe 1995. 416 S.
 • LANGBEIN, Walter-Jörg:

  Leksykon biblijnych pomyłek [Lexikon der biblischen Irrtümer]. Übers. von Hanna Zbucz. Warszawa: Amber 2004. 231 S. (=Księgi Tajemnic).

   Leksykon pomyłek Nowego Testamentu [Lexikon der Irrtümer des Neuen Testaments: von A wie Apokalypse bis Z wie Zölibat]. Übers. von Hanna Zbucz. Warszawa: Wydaw. Amber 2006. 214 S.

  Tajemnice Biblii [Geheimnisse der Bibel]. Übers. von Grzegorz Prokop. Warszawa: Prokop 2000. 230 S.
 • LANGEMEYER, Georg:

  Antropologia teologiczna [Theologische Anthropologie]. Übers. von Janina Fendrychowa. Wiss. Redaktion: Zdzisław Kijas. Kraków: M 2000. 228 S. (=Podręcznik teologii dogmatycznej).
 • LAEPPLE, Alfred:

  Aniołowie [Engel: die Boten Gottes in Kultur und Geschichte]. Übers. von Jacek Jurczyński. Kraków: M 2004. 184 S.

  Cudowne uzdrowienie w Lourdes: sprawozdania, fakty, dowody [Die Wunder von Lourdes]. Übers. von Urszula Ruczko. Wrocław: Semen 1997. 237 S.

  Powróćmy do modlitwy [Wieder beten können]. Übers. von Juliusz Zychowicz. 2. Aufl. Kraków: M 1993 (=Aby się modlić).

  W kregu Katechizmu Koscioła Katolickiego [Arbeitsbuch zum Katechismus der Katholischen Kirche]. Übers. von Alicja Karszniewicz-Mazur. Wrocław: Wyd. Św. Antoniego 1999. 489 S.
 • LAUSTER, Peter:

  Świadomość samego siebie [Selbstbewußtein]. Übers. von Anna Matylda Bender. Warszawa: Świat Książki 1995. 158 S.

  Odwaga bycia sobą [Lassen Sie sich nichts gefallen]. Übers. von Anna Matylda Bender. Warszawa: Świat Książki 1996. 316 S.
 • LEBERT, Benjamin:

  Crazy [Crazy]. Übers. von Viktor Grotowicz. Warszawa: Prószynski i S-ka 2000. 144 S.
 • LEBERT, Norbert; LEBERT, Stephan:

  Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców III Rzeszy [Denn Du trägst meinen Namen: das schwere Erbe der prominenten Nazi-Kinder]. Übers. von Maria Przybyłowska, Janina Szymańska-Kumaniecka. Warszawa: Świat Książki 2004. 159 S.
 • LEHMANN, Karl:

  Małżeństwo decyzją życia [Ehe als Lebensentscheidung]. Übers. von Bronisław Wenanty Zubert. Katowice: Kuria Prowincjonalna Ojców Franciszkanów 1993.
 • LEHMANN, Hans-Thies:

  Teatr postdramatyczny [Postdramatisches Theater]. Übers. von Dorota Sajewska und Małgorzata Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004. 353 S. (=Dramat Współczesny. Interpretacje, 13).
 • LEHMANN, Niklas:

  Funkcje religii [Funktion der Religion]. Übers. von Dominika Motek. Kraków: Zakład Wydaw. Nomos 1998. 305 S.

Seitennavigation