Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • KROMAYER, Johannes

  Historia wojskowości Greków i Rzymian. Cz. 1, Grecy [Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer]. Johannes Kromayer, Georg Veith. Übers. von Marek Goraj. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V 2017. 312 S. Ill.

 • KEYSERLINGK, Linde von:

  I nagle zrobiło się cicho: opowiadania o śmierci i pożegnaniach [Da war es auf einmal so still: vom Tod und Abschiednehmen]. Übers. von Magdalena Jałowiec. Kielce: Jedność 2001. 124 S. (=Opowieści dla Duszy Dziecięcej).

  Nowe korzenie dla małych ludzi: o rozstaniach i nowych początkach [Neue Wurzeln für kleine Menschen: von Trennungen und Neuanfängen]. Übers. von Magdalena Jałowiec. Kielce: Jedność 2000. 123 S. (=Opowieści dla Duszy Dziecięcej).

  Opowieści dla duszy dziecięcej [Geschichten für die Kinderseele]. Übers. von Magdalena Jałowiec. Kielce: Jedność 2000. 121 S.

  Opowieści przeciwko lękom [Geschichten gegen die Angst]. Übers. von Magdalena Jałowiec. Kielce: Jedność 2000. 130 S.
 • KIRSCHNER, Josef:

  Cel przez egoizm : udane życie w miłości do samego siebie [Die Kunst, ein Egoist zu sein]. Übers. von Bogumił Morawski. Gliwice: Wydaw. Helion 2008. 231 S. (=Sensus)

  Szczęście przez samodzielność [Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner]. Übers. von Ewa Klej. Gliwice: Wydaw. Helion 2008. 206 S. (=Sensus).

  Trening egoizmu : twoje decyzje na przekór manipulacji [Das Egoisten-Training : glaube keinem, nur Dir selbst]. Übers. von Ewa Klej. Gliwice: Wydaw. Helion 2008. 150 S. (=Sensus).

  8 dogmatów wywierania wpływu [Manipulieren – aber richtig]. Übers. von Ewa Klej. Gliwice: Wydaw. Helion 2008. 166 S. (=Sensus).
 • KRAEMER, Albin

  Macie stać się wolni : przesłanie Księgi Wyjścia [Frei sollt ihr sein : die Botschaft des Buches Exodus]. Übers. von Marta Majorczyk. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydaw. Święty Wojciech 2010. 166 S. (=Żyć Biblią)

 • Królowa

  Królowa w codziennej sukni : biografia siostry Marii Christhardis Herzer [Königin im Werktagskleid]. Übers. von Monika Gołuńska, Cecylia Glowig, Lucjana Fiebich, Jana Rossa. Warszawa: „Inicjatywa Praska” Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej 2017. 249, [1] S. Ill.

 • KIESER, Egbert:

  Operacja "Lew Morski": planowana inwazja na Anglię w 1940 roku [Unternehmen Seelöwe: die geplante Invasion in England 1940]. Übers. von Barbara Górecka. Warszawa: Bellona 2000. 373 S.

  Zatoka Gdańska 1945 : dokumentacja dramatu [Danziger Bucht 1945 : Dokumentation einer Katastrophe]. 2. verb. Aufl. Gdańsk: Wydawnictwo Oskar : przy współpr. z Firmą Dystrybucyjno-Wydawniczą L&L 2014. 283 S. Ill.

 • KLUGE, Heidelore:

  Wielka księga Hildegardy z Bingen : tajemnice zdrowego życia [Das große Hildegard von Bingen Buch]. Übers. von Magdalena Jałowiec-Sawicka. Kielce: Wydaw. „Jedność" 2008. 319 S. Ill.
 • Kto

  Kto zna odpowiedź? : wielka księga wiedzy [Wer weiss warum? : das große Buch des Wissens]. Übers. von Maria Trzpit. Kielce: Wydaw. „Jedność” 2010. 351 S. Ill. (=„Jedność” dla Dzieci)

 • KARASHOLI, Adel:

  Gdyby nie było Damaszku = Wenn Damaskus nicht wäre <zweisprachig>. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015. 161 S.

 • KRÜGER, Charlotte

  Mój dziadek fałszerz [Mein Grossvater der Fälscher]. Übers. von Bartosz Nowacki, Zuzanna Urszula Bogucka. Warszawa: Prószyński Media 2017. 430, [1] S. Ill.

Seitennavigation