Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • KATZENBERGER, Klaus:

  Jeśli przychodzisz z Zachodu [Wenn du von Westen kommst]. Übers. von Janusz Murczkiewicz. Gdańsk: Uraeus 1997. 133 S. (=Szkice, Eseje, Rozprawy).
 • KARWOWOSKI, Stanisław

  Historia rodu Leszczyców z Radolina Radolińskich [Geschichte des Hauses von Radolin Radoliński]. Übers. von Bożena Górczyńska-Przybyłowicz. Jarocin: Muzeum Regionalne 2010. 315 S. Ill.

 • Klasy w Polsce

  Klasy w Polsce : teorie, dyskusje, badania, konteksty. Red. von Maciej Gdula, Michał Sutowski. Aut. Henryk Domański, Klaus Dörre, Adrianna Drozdowska, Maciej Gdula, Mikołaj Lewicki, Adam Mrozowicki, Magda Szcześniak, Sylwia Urbańska. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych – Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego – Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017. 194, [2] S. Ill. (=Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych, 4)

  Übers. teilw. aus dem Dt.

 • KEEL, Othmar:

  Pieśń nad pieśniami: biblijna pieść o miłości [Das Hohelied]. Übers. von Bolesław Mrozewicz. Poznań: Zysk i S-ka. 1997. 300 S.
 • KAESLER, Dirk

  Weber : życie i dzieło [Max Weber : eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung]. Übers. von Sława Lisiecka. Red. der Übers. Wanda Lipnik. 2. Aufl. Warszawa: Oficyna Naukowa 2010. 315, [1] S. (=Portrety)

 • KEHRER, Günter

  Wprowadzenie do socjologii religii [Einführung in die Religionssoziologie]. Übers. von Janusz Piegza. Kraków: NOMOS 1996. 187 S.
  Wprowadzenie do socjologii religii [Einführung in die Soziologie der Religion]. Übers. von Janusz Piegza. 2. Aufl. Kraków: Zakłąd Wydawniczy Nomos 2006. 187 S.
 • KATER, Fritz

  Z zaginionego świata [Bloß, weil Dich irgendein Typ mit Sperma bedeckte und Dich dann zurückwies oder Meine kleine Wolokolamsker]. Übers. von Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Kraków: Panga Pank 2010. 234, [4] S. (=Dramat Współczesny, 25 <59>)

 • KOGON, Eugen

  Państwo SS : organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego [Der SS-Staat : das System der deutschen Konzentrationslager]. Übers. von Iwona Ewertowska-Klaja. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika 2017. 519, [5] S. Ill.

 • KEITEL, Wilhelm:

  W służbie aż do klęski: wspomnienia feldmarszałka Hitlera i szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu [Mein Leben - Pflichterfüllung bis zum Untergang: Hitlers Generalfeldmarschall und Chef des Oberkommandos der Wehrmacht in Selbstzeugnissen]. Redaktion: Werner Maser. Übers. von Barbara und Daniel Luliński. Warszawa: Bellona 2001. 495 S.
 • KELLER, Albert

  Wprowadzenie do teorii poznania [Allgemeine Erkenntnistheorie]. Übers. von Arkadiusz Ziernicki. Kraków: Wydaw. WAM 2010. 182 S. (=Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej)

Seitennavigation