Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BROCH, Hermann:

  Autobiografia duchowa [Psychische Selbstbiographie]. Zum Druck vorbereitet von Paul Michael Lützeler. Übers. von Sławomir Błaut. Warszawa: Czytelnik 2005. 167 S.

  Lunatycy [Die Schlafwandler]. Übers. von Sławomir Błaut. Nachwort: Jakub Z. Lichański. 1. Aufl. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1997. 863 S. (=Biblioteka Klasyki).

  Lunatycy [Schlafwandler]. Übers. von Sławomir Błaut. 2 Aufl.
  Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 2005. 597 S. (= Biblioteka Klasyki).
 • BROEGER, Achim:

  Ja i dziewczyny [Hand in Hand]. Übers. von Izabella Korsak. Warszawa: Nasza Ksiegarnia 1999. 142 S. Kinderbuch.

  Ja i dziewczyny [Hand in Hand; Jugendbuch]. Übers. von Izabella Korsak. Warszawa: Nasza Księgarnia 1995. 138 S.
 • BRUEHLMEIER, Artur:

  Edukacja humanistyczna [Werte-Erziehung und Gemütsbildung]. Übers. von J. Pańczakiewicz. Kraków: Impuls 1994.

  Wokół teorii wychowania Johanna Heinricha Pestalozziego. Bearb. der poln. Fassung Iwona Pańczakiewicz. 3. Aufl. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls" 2010. 239 S. Ill.


 • BUBER, Martin:

  Droga człowieka według nauczania chasydów [The Way of Man According to the Teaching of Hasidism; sechs Essays]. Übers. [aus d. Engl.] und Vorwort: Guido Zlatkes. Warszawa: Wydaw. Cyklady 1994. 61 S.

  Dwa typy wiary [Zwei Glaubensweisen; theol. Betrachtungen]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Vorwort: Adam Żak. Nachwort: David Flusser. Kraków: Znak 1995. 223 S. 1. Aufl. (=Bibl. Filozofii Religii).

  Gog i Magog: kronika chasydzka [Gog und Magog: eine chassidische Chronik]. Übers. und Vorwort: Jan Garewicz. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1999. 250 S.

  Mojżesz [Moses]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Cyklady 1998. 181 S.

  Obrazy dobra i zła [Bilder von Gut und Böse]. Übers. von Marcin Masny. Vorw. von Karol Jasiński. Gliwice: Fundacja Instytut Globalizacji 2017. 108, [1] S. Ill.


  Opowieści chasydów [Die Erzählungen der Chassidim].
  Mit Anmerkungen und Nachwort von Paweł Hertz. 3. Aufl. Poznań: W drodze; Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich 2005. 326 S. (= Biblioteka Pawła Hertza) Problem człowieka [Das Problem des Menschen]. Übers. und Vorwort: Jan Doktór. Warszawa: PWN 1993.

  Opowieści o aniołach, duchach i demonach. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Cyklady 2004. 73 S.

  Zaćmienie Boga [Gottesfinsternis]. Übers. von Paweł Lisicki. Bearb. von Robert Reszke. Warszawa: Wydaw. KR 1994. 130 S.

 • BUCHHAMMER, Erich:

  Mały leksykon przesądów [Lexikon des Aberglaubens]. Übers. von Michał Struczyński. Warszawa: Real Press 1994.
 • BUCHMANN, Knud-Eike:

  Życzę ci... [Ich wünsche Dir...]. Übers. von Katarzyna Gap. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 1998. 47 S.
 • BUES, Almut:

  Historia Niemiec XVI-XVIII wiek [Geschichte Deutschlands vom 16. bis zum 18. Jahrhundert]. Übers. von Igor Kąkolewski. Warszawa: Trio 1998. 263 S.
 • BRONIKOWSKI, Rosemarie:

  Statek na pustyni [Ein Schiff in der Wüste]. Übers. von.
 • BUNGE, Gabriel:

  Gliniane naczynia: praktyka osobistej modlitwy wedlug tradycji swiętych Ojców [Irdene Gefäße: die Praxis des persönlichen Gebetes nach der Überlieferung der heiligen Väter]. Übers. von Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki. Kraków: Tyniec 2000. 180 S.

  Inny Paraklet: ikona Trójcy Świętej mnicha-malarza Andrzeja Rublowa [Der andere Paraklet: die Ikone der Heiligen Dreifaltigkeit des Malermönchs Andrej Rubljov]. Einführung: Siergiej S. Awerintsew. Übers. von Konrad Malys. Kraków: Tyniec 2001. 119 S.

  Modlitwa ducha : studia o traktacie De oratione Ewagriusza z Pontu [Das Geistgebet : Studien zum Traktat De Oratione des Evragios Pontikos]. Übers. von Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki. Kraków: Tyniec Wydaw. Benedyktynów 2009. 414 S.

 • BUERGIN, Luc:

  Nowe zagadki archeologii [Rätsel der Archäologie: unerwartete Entdeckungen, unerforschte Monumente]. Übers. von Hanna Olczak. Warszawa: Amber 2003. 191 S. (=Księgi Tajemnic).

  Tajne archiwa archeologii [Geheimakte Archäologie]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Amber 1999. 200 S. (=Księgi Tajemnic).

Seitennavigation