Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • Kronika II wojny światowej:

  Kronika II wojny światowej [Chronik des Zweiten Weltkrieges]. Übers. von Marek Zeller, Krzysztof Żak. Warszawa: Świat Książki 2004. 479 S.

 • KOMOSSA, Gerd-Helmut:

  Z Mazur nad Ren: powrót na obczyznę [Rückkehr in das fremde Land]. Übers. von Renata Darda-Staab. Vorwort: Piotr Ferenc-Chudy. Kraków: Libron 2006. 233 S.
 • KUERTHY, Ildikó von:

  Taryfa księżycowa [Mondscheintarif]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Bellona 2004. 165 S.

  Zawrót głowy [Höhenrausch]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: G+J Gruner + Jahr Polska 2008. 254 S. Ill.
 • KRAEMER, Hans Joachim:

  Fichte, Schlegel i infinityzm w interpretacji Platona [Fichte, Schlegel und der Infinitismus in der Platondeutung]. Übers. von Andrzej Gniazdowski. Nachwort: Seweryn Blandzi. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2006. 93 S. (=Wykłady Filozoficzne).
 • KUROWSKI, Franz:

  ťBrandenburczycyŤ i Abwehra: niemieckie oddziały specjalne 1939–1945 [Deutsche Kommandotrupps 1939–1945: ťBrandenburgerŤ und Abwehr im weltweiten Einsatz]. Übers. von Tomasz Nowakowski. Warszawa: Oskar 2003. 298 S.
 • KUBY, Gabriele

  Globalna rewolucja seksualna : likwidacja wolności w imię wolności [Die globale sexuelle Revolution : Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit]. Übers. von Dorota Jankowska, Janusz Serafin. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei cop. 2013. 416 S.

  Globalna rewolucja seksualna : likwidacja wolności w imię wolności [Die globale sexuelle Revolution : Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit]. Übers. von Dorota Jankowska, Janusz Serafin. 2. verb. und erg. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei cop. 2013. 439, [1] S.

  Harry Potter – dobry czy zły? [Harry Potter – gut oder böse?]. Übers. von Dorota und Wojciech Muszyński. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006. 142 S.

 • KUCKENBURG, Martin:

  Pierwsze słowo: narodziny mowy i pisma [Wer sprach das erste Wort?: Die Entwicklung von Sprache und Schrift]. Übers. von Bartosz Nowacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006. 263 S. (=Rodowody Cywilizacji).
 • KOBIETY:

  Kobiety wypędzone : opowieść o zemście zwycięzców [Frauen auf der Flucht]. Hrsg. Marianne Weber. Übers. von Grzegorz Kowalski. Zakrzewo: Wydaw. Replika 2008. 437 S. Ill.
 • Konstytucja:

  Konstytucja Niemiec. Übers. von Bogusław Banaszak und Agnieszka Malicka. Vorwort: Bogusław Banaszak. Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. Warszawa: Wydaw. Sejmowe 2008. 136 S.
 • KLICHE, Hilde:

  Ruchome piaski : ludzie pośród burz historii : enklawa policka 1945/46 [Treibsand : Menschen im Sturm der Geschichte : Enklave Pölitz 1945/46]. Übers. von Justyna Polcyn. Police: Urząd Miejski 2009. 104 S. Ill.

Seitennavigation