Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • KUCKENBURG, Martin:

  Pierwsze słowo: narodziny mowy i pisma [Wer sprach das erste Wort?: Die Entwicklung von Sprache und Schrift]. Übers. von Bartosz Nowacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006. 263 S. (=Rodowody Cywilizacji).
 • KOBIETY:

  Kobiety wypędzone : opowieść o zemście zwycięzców [Frauen auf der Flucht]. Hrsg. Marianne Weber. Übers. von Grzegorz Kowalski. Zakrzewo: Wydaw. Replika 2008. 437 S. Ill.
 • Konstytucja:

  Konstytucja Niemiec. Übers. von Bogusław Banaszak und Agnieszka Malicka. Vorwort: Bogusław Banaszak. Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. Warszawa: Wydaw. Sejmowe 2008. 136 S.
 • KLICHE, Hilde:

  Ruchome piaski : ludzie pośród burz historii : enklawa policka 1945/46 [Treibsand : Menschen im Sturm der Geschichte : Enklave Pölitz 1945/46]. Übers. von Justyna Polcyn. Police: Urząd Miejski 2009. 104 S. Ill.

 • Kozyra-Pawlak, Ewa

  Piękna i mądra bajka o troskach zająca grajka
  Von Hasensorgen und einer Überraschung am Morgen
  . Übers. von Joanna Manc. Bönnigheim: Storyteller 2013. [ca. 36 S.]

 • Karl

  Karl Ludwig Hencke <zweisprachig>. Red. Ewa Kułakowska. Übers. von Grzegorz Kowalski. Übers. des Gedichtes von Ewa Różalska-Izaak. Drezdenko: Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im F. Grasia 2015. 87, [1] S. Ill.

 • KISHON, Ephraim:

  Z zapisków podatnika  [Kishon für Steuerzahl - Eine satirische Bilanz]. Übers von. Ryszard Wojnakowski. Wydawnictwo "m" 1994. 212 S.


 • KAŁUSKI, Tomasz:

  Historia Świebodzina według Gustava Zerndta : indeksy z komentarzami = Geschichte von Schwiebus nach Gustav Zerndt : kommentierte Register [zweisprachig]. Bearb. von Tomasz Kałuski, Marek Nowacki. Übers. von Magdalena Pietrzak. Świebodzin: Muzeum Regionalne 2014. 276, [1] S. Ill.

 • Kasdepke, Grzegorz (1972)

  Das Tier in meinem Bauch [W moim brzuchu mieszka jakieś zwierza̜tko]. Übers. von Urszula Czerska. Weinheim, Basel: Beltz & Gelberg 2015. 46 S.

 • KAPELLARI, Egon:

  Nabożeństwa wielkopostne [Das Leiden Christi]. Übers. von Jacek Jurczyński. Kraków: Wydawnictwo M cop. 2014. 85 S.

Seitennavigation