Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • KRIEGER, Klaus-Stefan:

  Przemoc w Biblii [Gewalt in der Bibel]. Übers. von Andrzej Wałęcki. Kraków: Wydaw. WAM 2004. 99 S.
 • KRUEGER, Michael:

  Wiolonczelistka [Die Cellospielerin]. Übers. von Andrzej Kopacki. Warszawa: WAB 2005. 253 S. (=Don Kichot i Sancho Pansa).
 • KUCKART, Judith:

  Miłość Leny [Lenas Liebe]. Übers. von Elżbieta Kalinowska. Wołowiec: Czarne 2004. 299 S. (=Europejki).

 • KAHLERT, August:

  Donna Elvira. Übers. von Janusz Krosny. Nachwort: Andrea Rudolph. Łubowice: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa; Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2006. 111 S. (=Perły Literatury Śląskiej=Juwelen Schlesischer Literatur) Text dt. und poln.
 • KASTNER, Jörg:

  Zabójczy błękit: powieść na podstawie zapisków malarza i strażnika więziennego Cornelisa Bartholomeuszonna Suythofa spisana w Amsterdamie na pokładzie żaglowca Tulpenburgh i w Batawii w latach 1670–1673 [Die Farbe Blau]. Übers. von Barbara Kocowska. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2006. 357 S.
 • KETTENBACH, Hans Werner:

  Śmiertelny kawałek lodu [Glatteis]. Übers. von Karolina Kuszyk. Toruń: Wydawnictwo „C&T” 2006. 191 S. (=Dobry Kryminał).
 • KALCKREUTH, Elftraud von:

  Jak być aniołem czyli O sztuce towarzyszenia innym ludziom [Engel für andere. Auf Rafaels Spuren]. Übers. von Jarosław Dudek. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici 2012. 174 S.

  W drodze z umierającymi. Wszystko ma swój czas [Auf dem Weg mit den Sterbenden. Alles hat seine Zeit]. Übers. von Franciszek Wycisk. Kraków: Wyd. WAM 2004. 230 S.
 • KLEIN, Georg:

  Barbar Rosa: opowieść detektywistyczna [Barbar Rosa]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2006. 159 S. (=Powie??) (=Kroki/Schritte).
 • KAMINER, Wladimir:

  Muzyka wojskowa [Militärmusik]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Świat Książki 2004. 127 S.
 • KLINGEMANN, Ernst August Friedrich:

  Straże nocne [Nachtwachen]. Übers. von Krystyna Krzemieniowa und Maria Żmigrodzka. Einführung: Steffen Dietzsch und Maria ?migrodzka. Bia?ystok: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku 2006. 171 S. (=Czarny Romantyzm).

Seitennavigation