Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • JACOBSEN, Hans-Adolf:

  Imperatyw pokoju: polityka i wojna w XX wieku [Politik und Frieden im 20. Jahrhundert]. Übers. von Roman Dziergwa und Maria Tomczak. Bearbeitung: Mieczysław Tomala. Poznan: Wyd. Poznańskie 2000. 583 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka). Auswahl von Schriften.
 • JACOBSEN, Hans-Adolf; SOUCHON, Lennart (Hrsg.):

  W służbie pokoju: Bundeswehra 1955-1993 [Im Dienste der Friedenssicherung]. Übers. von Cezary Eugeniusz Król, Daniel Luliński und Paweł Seydak. Warszawa: Bellona 1993. 239 S.
 • JAEGER, Werner:

  Paideia: formowanie człowieka greckiego [Paideia: die Formung des griechischen Menschen]. Übers. von Marian Plezia, Henryk Bednarek. Warszawa: Fundacja Aletheia 2001. 1253 S.
 • JAKOB, Barbara:

  Dla życzliwego człowieka [Für einen lieben Menschen]. Übers. von Dorota Ficek. Częstochowa: Edycja świętego Pawła 1998. 47 S. (=Mój -- Twój Świat, 1).

  Mojej Mamie [Für meine Mutter]. Übers. von Dorota Ficek. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 1998. 47 S. (=Mój -- Twój Świat).
 • JAENICKE, Christa:

  Moje życie musiało poczekać: wytrwałam w trzeźwości [Mein Leben musste warten]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Warszawa: Diogenes 2001. 205 S.
 • JASPERS, Karl:

  Filozofia. T. 1, Filozoficzna orientacja w świecie [Philosophie]. Übers. von Mirosław Żelazny. Wiss. Red. von Mirosław Żelazny und Roman Specht. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2019. 509 S. (=Klasyka Filozofii)

  Idea uniwersytetu [Die Idee der Universität]. Übers. von Wojciech Kunicki. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2017. 191, [1] S. Ill. (=Myśl o Kulturze)

  Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii [Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens]. Übers. von Dorota Stroińska. 1. Aufl. Warszawa: KR 1997. 376 S.

  Nietzsche: wprowadzenie do rozumienia jego filozofii (Nietzsche: Einführung in das Verständnis seines Philosophierens). Übers. von Dorota Stroińska. Warszawa: KR 1997. 373 S.

  Problem demitologizacji [Die Frage der Entmythologisierung]. Karl Jaspers, Rudolf Bultmann. Übers. von Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Maciej Pawlicki. Wiss. Red. Dawid Kolasa, Tomasz Kupś. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015. 193 S. (=Religia – Dawniej i Współcześnie)


  Szyfry transcendencji [Chiffren der Transzendenz]. Übers. von Czesław Piecuch. Toruń: Comer 1995. 107 S. (=Bibl. Filozofii).

  Wiara filozoficzna [Der philosophische Glaube; sechs Vorlesungen]. Übers. von Antoni Buchner, Jan Garewicz, Dorota Lachowska, Małgorzata Łukasiewicz. Toruń: Comer 1995. 123 S. (=Bibl. Filozofów).

  Wiara filozoficzna wobec objawienia [Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Einführung: Elżbieta Wolicka. Kraków: Znak 1999. 711 S. (=Filozofia i Religia).

  Wprowadzenie do filozofii [Einführung in die Philosophie]. Übers. von Anna Wołkowicz. Wrocław: Siedmioróg 1995. 120 S.

  Wprowadzenie do filozofii: dwanaście odczytów radiowych [Einführung in die Philosophie]. Übers. von Anna Wołkowicz. Wrocław: Siedmioróg 1998. 120 S.

 • JAUSS, Hans Robert:

  Historia literatury jako prowokacja [Literaturgeschichte als Provokation]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Nachwort: Kazimierz Bartoszyński. Warszawa: Instytut Badan Literackich 1999. 234 S. (=Archiwum Humanistyki XX Wieku, 2).
 • JELINEK, Elfriede:

  Amatorki [Die Liebhaberinnen]. Übers. von Anna Majkiewicz und Jolanta Ziemska. Warszawa: WAB 2005. 190 S.

  Babel ; Podróż zimowa [Babel ; Winterreise] Übers. von Karolina Bikont. Warszawa: Agencja Dramatu i Teatru ADiT 2013. 213, [2] S.

  Dzieci umarłych [Die Kinder der Toten]. Übers. von Agnieszka Kowaluk. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2009. 661, [3] S.

  Jesteśmy przynętą kochanie! [Wir sind Lockvögel baby!]. Übers. von Anna Majkiewicz und Joanna Ziemska. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2009. 318, [2] S.

  Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia. Red. Agnieszka Jezierska und Monika Szczepaniak. Übers. von Karolina Bikont [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2012. 338, [6] S. (=Seria z Wagą)

  Nora; Clara S.; Zajazd [Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte; Clara S.; Raststätte oder sie machen´s alle]. Übers. von Sława Lisiecka, Dorota und Krzysztof Sajewscy. 2. Aufl. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004. 240 S. (=Dramat Współczesny; 10).

  Pianistka [Die Klavierspielerin]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Sic! 1997. 293 S.

  Wykluczeni [Die Ausgesperrten]. Übers. von Anna Najkiewicz und Joanna Ziemska. Warszawa: W.A.B. 2005. 268 S.

 • JILESEN, Martin; JUELICHER, Jochen:

  Z Bogiem w drodze: rekolekcje w życiu codziennym [Mit Gott unterwegs: Exerzitien im Alltag]. Übers. von Magdalena Ruta. Kraków: WAM 2000. 159 S.
 • JOACHIMSTALER, Anton:

  Śmierć Adolfa Hitlera: legendy i dokumenty [Hitlers Ende: Legenden und Dokumente]. Übers. von Magdalena Ilgmann. Warszawa: Bellona 2001. 468 S. (=Brunatna Seria: narodziny zła: dokumenty).

Seitennavigation