Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • BERGER, Rupert:

  Mały słownik liturgiczny [Kleines liturgisches Lexikon]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Durchgesehen u. den poln. Verhältnissen angepaßt von Michał Tschuschke. Poznań: W drodze 1995. 203 S.
 • BERLING, Peter

  Czarny kielich. Pieczęć Salomona [Der schwarze Kelch. Teil. 2]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Książnica 2007.

  Czarny kielich: tajemnica templariuszy [Der schwarze Kelch]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Katowice: Wydawnictwo Książnica 2007. 614 S.

  Dzieci Graala [Die Kinder des Graal; Roman]. Übers. von Ireneusz Maślarz. Katowice: Książnica 1996. 511 S.

  Krew królów [Das Blut der Könige]. Übers. von Ireneusz Maślarz. Katowice: Książnica 1998. 641 S.

  Korona świata [Die Krone der Welt]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Katowice: Książnica 2005. 551 S.

  Szofer [Der Chauffeur]. Übers. von Aldona Zaniewska. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal 2017. 542, [2] S.

 • BERNHARD, Marianne:

  Klasztory: niezwykle miejsca modlitwy i kontemplacji [Klöster]. Übers. von Barbara Ostrowska. Warszawa: Diogenes: Świat Ksiązki 2000. 191 S. (=Człowiek i Sacrum).
 • BERNHARD, Thomas:

  Beton [Beton]. Übers. von Ernest Dyczek, Marek Feliks Nowak. Wrocław: Atut - Wrocławskie Wyd. Oświatowe 2001. 169 S. (=Biblioteka Austriacka, t. 15).

  Bratanek Wittgensteina. Przyjaźń [Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft]. Übers. und Essay über Bernhards Prosa: Marek Kędzierski. 1. Aufl. Kraków: Oficyna Literacka 1997. 167 S.

  Bratanek Wittgensteina : przyjaźń [Wittgensteins Neffe : eine Freundschaft]. Übers. und Nachw. von Marek Kędzierski. 2. verb. Aufl. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 2019. 171, [1] S.

  Dawni mistrzowie: komedia [Alte Meister: Komödie]. Übers von Marek Kędzierski. Warszawa: Czytelnik 2005. 181 S.(= Mała Proza).

  Dramaty. T. 1 [Die Macht der Gewohnheit : Komödie, Minetti, Vor dem Ruhestand : eine Komödie
  von deutscher Seele] / Thomas Bernhard ; Übers. von Monika Muskała, Danuta Żmij-Zielińska ;Auswahl und Nachw. von Agata Wittchen-Barełkowska. – Warszawa : Czytelnik, copyright 2020.
  – 354, [2] S. ; 20 cm

  Dramaty. Święto Borysa. Immanuel Kant. Przed odejściem w stan spoczynku. Naprawiacz świata [Ein Fest für Boris. Immanuel Kant. Vor dem Ruhestand. Der Weltverbesserer]. Übers. von Jacek St. Buras, Monika Mukała, Danuta Żmij-Zielińska. Auswahl und Nachwort: Krystian Lupa. Kraków: Wyd. Literackie 2001. 404 S. (=Pisarze Języka Niemieckiego).

  Korekta [Korrektur]. Übers. von Marek Kędzierski. 2. Aufl. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2014. 339, [4] S.

  Korekta [Korrektur]. przeł. Marek Kędzierski. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2013. 339, [4] S.

  Mróz [Frost] / Thomas Bernhard ; Übers. von Sławomir Błaut ; Nachw. von Marek Kędzierski. – 2.   Aufl. – Warszawa : Czytelnik, 2020. – 450, [2] S. ; 20 cm

  Na polowaniu. Portret artysty z czasów starości. Siła przyzwyczajenia [Minetti. Die Jagdgesellschaft. Die Macht der Gewohnheit]. Übers. von Monika Muskała. Kraków: Księgarnia Akademicka 2002. 296 S. (=Dramat Współczesny, 15).

  Na szczytach panuje cisza; Komediant; Rodzeństwo; Plac Bohaterów [Über allen Gipfeln ist Ruh; Der Theatermacher; Ritter, Dene, Voss; Heldenplatz]. Übers. von Jacek St. Buras, Grzegorz Matysiak. Auswahl: Krystian Lupa. Kraków: Wydaw. Literackie 2004. 466 S. (= Pisarze Języka Niemieckiego) (= Dramaty/Thomas Bernhard; 2).

  Przegrany [Der Untergeher]. Übers. und Nachwort von Marek Kędzierski. Warszawa: Czytelnik 2002. 206 S. (=Nike).

  Przegrany [Der Untergeher]. Übers. und Nachw. von Marek Kędzierski. 2. verb. Aufl. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 2019. 238, [2] S.

  Wycinka: ekscytacja [Holzfällen : eine Erregung]. Übers. von Monika Muskała. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2011. 188, [3] S. (=Mała Proza)

  Wymazywanie : rozpad [Auslöchung : ein Zerfall]. Übers. von Sława Lisiecka. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2010. 537, [3] S.

  Zaburzenie [Verstörung]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Spółdzielnia Wydaw. „Czytelnik" 2009. 248, [3] S. (=Nike)

  Zaburzenie [Verstörung]. Übers. von Sława Lisiecka. 2. Aufl. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2013. 248, [3] S. (=Nike)

 • BETTELHEIM, Bruno:

  Freud i dusza ludzka [Freud and Man's Soul]. Übers. [aus d. Engl.] und Vorwort: Danuta Danek. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza 1994. 124 S. 2. Aufl.

  Rosenfeld, Alvin A.: Sztuka oczywistości. Psychoanaliza w terapii i na co dzień [The Art of the Obvious; Sachbuch]. Übers. [aus. d. Engl.] von Sławomir Studniarz. Limbus 1995. 272 S. (=Nirvana).

 • BETZ, Georg:

  Czy czcimy fałszywego Boga?: przeciw lekceważeniu sprawy Jezusa [Verehren wir den falschen Gott?]. Übers. von Piotr Lisak. Kraków: "M" 1997. 189 S. Theolog. Schriften
 • BEUYS, Barbara:

  Florencja: świat miasta -- miasto świata. życie miejskie w latach od 1200 do 1500 [Florenz: Stadtwelt -- Weltstadt. Urbanes Leben von 1200 bis 1500; Sachbuch]. Übers. von Anna Danuta Tauszyńska. Warszawa: PIW 1996. 247 S., [24] S. Ill.
 • BIEDERMANN, Hans:

  Leksykon symboli [Knaurs Lexikon der Symbole]. Übers. von Jan Rubinowicz. Gedichte von W.H.F. von Hohberg ins Polnische von Małgorzata Szubert übersetzt. Warszawa: Muza 2001. 463 S.
 • BIENEK, Horst:

  Czas bez dzwonów [Zeit ohne Glocken]. Übers. von Maria Podlasek-Ziegler. Gliwice: Wyd. Wokól nas 1999. 354 S.

  Opis pewnej prowincji [Beschreibung einer Provinz]. Übers. von Bolesław Fac. Gdańsk: Wyd. Atext 1994 (=Biblioteka im. St. Vincenza).

  Pierwsza Polka = Die erste Polka [zweisprachig]. Übers. von Maria Przybyłowska. 3. Aufl. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wydaw. „Wokół nas" 2008. 705 S.
  Pierwsza polka [Die erste Polka]. Übers. von Maria Przybyłowska. Gliwice: Wokół nas 1994.

  Wrześniowe światło [Septemberlicht; Roman; zweisprachig]. Übers. von Maria Podlasek-Ziegler. Gliwice: Wokół nas 1994. 673 S.

 • BIERACH, Alfred:

  Za maską człowiek. Czy można oszukiwać posługując się językiem ciała? [Hinter der Maske der Mensch; Sachbuch; o.Ü.]. Wrocław: Astrum 1996. 168 S. (=Tajemnice Natury Człowieka).

Seitennavigation