Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

 • AUSLÄNDER, Rose:

  25 wierszy [25 Gedichte; zweisprachig]. Auswahl und Übers.: Leszek Szaruga. Szczecin: Albatros 1994. 57 S.

  Głośne milczenie [Gedichte, zweisprachig]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Atut 2008. 237 S.
 • ANONIMA:

  Anonima: Kobieta w Berlinie: zapiski z 1945 roku [Eine Frau in Berlin].
  Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Świat Książki 2004. 199 S.
 • ANGELUS SILESIUS:

  Cherubinowy wędrowiec [Cherubinischer Wandersmann]. Übers. und bearbeitet von Andrzej Lam. Vorwort: Richard Kijowski. Opole - Warszawa: Konwersatorium im. J. v. Eichendorffa. Dom Wydawniczy Elipsa 2003. 286 S.

  Cherubinowy wędrowiec. Poglądowe opisanie czterech spraw ostatecznych [Cherubinischer Wandersmann. Sinnliche Beschreibung der vier letzen Dinge]. Übers. und Bearb. von Andrzej Lam. Opole: Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa 2012. 498 S.

  Pieśni adwentowe i kolędy. Übers. und Nachwort von Andrzej Lam. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Warszawa: Oficyna Wydaw. Aspra-Jr 2009. 110 S. Ill.
 • ABDI, Nura:

  Abdi, Nura; Leo G. Linder: Łzy na piasku [Tränen im Sand].  Übers. von
  Maria Skalska. Warszawa: Świat Książki 2004. 237 S.
 • ANZENBACHER, Arno:

  Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej [Christliche Sozialethik : Einführung und Prinzipien]. Übers. von Leszek Łysień. Kraków: Wydaw. WAM 2010. 275 S. Ill. (=Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej)

  Wprowadzenie do etyki [Einführung in die Ethik]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydaw. WAM 2008. 323 S. (=Myśl Filozoficzna).

  Wprowadzenie do filozofii. [Einführung in die Philosophie]. Übers. von Juliusz Zychowicz. Kraków: Wyd. WAM 2003. 434 S. (=Myśl Filozoficzna).

 • AUERBACH, Erich

  Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku i średniowieczu [Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter]. Übers. von Robert Urbański. Red.: Jakub Muchowski. Kraków: Wydawnictwo Homini 2006. 312 S.

  Mimesis: rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu [Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur]. Übers. und Bearbeitung: Zbigniew Żabicki. Vorwort zur 2. Aufl. Michał Paweł Markowski. Warszawa: Prószyński i S-ka 2004. 540 S.

 • ABEDI, Isabel

  Bajeczki na 3 minuteczki : przygody [Abenteuergeschichten für 3 Minuten]. Ill. von Melanie Brockamp. Übers. von Małgorzata Mirońska. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2008. 70 S. Ill.

  Dzisiaj Lucy jest księżniczką [Heute ist Lucy Prinzessin]. Ill. von Christiane Hansen. Übers. von Alicja Oczko. Warszawa: Wydaw. „Nasza Księgarnia" 2008. 76 S. Ill.

  Isola [Isola]. Übers. von Anna Wziątek. Warszawa: Wydaw. „Nasza Księgarnia” 2008. 279 S.

  Kraina Imago [Imago]. Übers. von Anna Wziątek. Warszawa: Wydaw. „Nasza Księgarnia" 2008. 372 S.

  Lola dziennikarką [Lola wird Journalistin]. Übers. von Sylwia Walecka. Warszawa: Nasza Księgarnia 2006. 146 S.

  Lola gotuje [5 Sterne für Lola]. Übers. von Sylwia Walecka. Ill. Dagmar Henze. Warszawa: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia" 2013. 281, [7] S. Ill

  Lola Lwie Serce [Lola Löwenherz]. Übers. von Sylwia Walecka. Ill. von Dagmar Henze. Warszawa: Wydaw. „Nasza Księgarnia" 2008. 269 S. Ill.

  Lola supernianią [Lola Schwesterherz]. Übers. von Sylwia Walecka. Ill. Dagmar Henze. Warszawa: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia" 2011. 290, [6] S.

  Lola w podróży poślubnej [Lola auf Hochzeitsreise]. Übers. von Sylwia Walecka. Ill. von Dagmar Henze. Warszawa: Wydaw. „Nasza Księgarnia" 2009. 276, [4] S. Ill.

  Lucian [Lucian]. Übers. von Anna Wziątek. Warszawa: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia" 2011. 527, [1] S.

  Oto Lola! [Hier kommt Lola!]. Übers. von Sylwia Walecka. Ill. von Dagmar Henze. Warszawa: Wydaw. „Nasza Księgarnia" 2008. 155 S. Ill.
  Oto Lola! [Hier kommt Lola!].
  Übers. von Sylwia Walecka. Warszawa: Nasza Księgarnia 2006. 155 S.

 • ALTWEGG, Jürg:

  Ta poczciwa Szwajcaria: esej o stanie narodu [Ach, du liebe Schweiz]. Übers. von Bartosz Nowacki. Wrocław: Mediamorphosis 2005. 169 S.
 • ARJOUNI, Jakob:

  Idioci: pięć bajek [Idioten: fünf Märchen]. Übers. von Barbara Niedźwiedzka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006. 118 S. (=Osiemdziesiąt Światów: literatura światowa).
 • ACKERMANN, Josef:

  Dietrich Bonhoeffer: wolność ma otwarte oczy [Dietrich Bonhoeffer – Freiheit hat offene Augen]. Übers. von Eliza Pieciul-Kamińska. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2007. 469 S.

Seitennavigation