Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

21 - 30 von 138 Ergebnissen

Seitennavigation

 • WAHL, Jürgen:

  [Hrsg.] Kultura i tożsamość europejska: duchowy fundament integracji naszego kontynentu [Europäische Kultur und Identität]. Übers. von Stanisław Dzida, Agnieszka Krochmal. Fundacja im. Roberta Schumana. Gliwice: Wokół Nas 2001. 78 S. (=Europejska Dokumentacja, 2).

  Robert Schuman - Ojciec Europy [Robert Schuman]. Übers. von Stanisław Dzida. Gliwice: Wokół nas 1999. 82 S.
 • WALDENFELS, Hans:

  Chrystus a religie [Christus und die Religionen]. Übers. von Bronisław Drąg. Kraków: Wyd. WAM 2004. 149 S.

  [Hrsg.] Leksykon religii. Z inicjatywy Franza Königa przy współpracy wielu uczonych wydał Hans Waldenfels [Lexikon der Religionen]. Bearbeitung der Übersetzung und der polnischen Bibliographie: Paweł Pachciarek. Warszawa: Verbinum 1997. 592 S.

  Na imię mu Franciszek : papież ubogich [Sein Name ist Franziskus : der Papst der Armen]. Übers. von Kamil Markiewicz. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha cop. 2014. 247, [1] S. Ill.

  Odkrywać Boga dzisiaj [Gott als Weg zum neuen Prinzip]. Übers. von Bernard Białecki. Kraków: WAM 1997. 108 S. (=Myśl Teologiczna; 11).

 • WALSER, Alissa:

  To jeszcze nie wszystko [Dies ist nicht meine ganze Geschichte; Erzählungen]. Übers. von Justyna Nowotniak. Izabelin: Świat Literacki 1995. 76 S. 1. Aufl.

 • WALSER, Martin:

  Bez wzajemności [Ohne einander; Roman]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Muza 1995. 178 S. (=Vademecum Interesującej Prozy).

  Zakochany Mężczyzna [Ein liebender Mann]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Weilburg: Arkadia Literatur Verlag 2011.

 • WEBER, Ingeborg:

  Czy potraficie się kłócić? [Crash-Kurs Liebe: 16 Beziehungs-Fallen und wie man sie umgeht]. Übers. von Mirosława Chmielewska-Dryszel. Warszawa: Marba Crown 1993.
 • WEBER, Max

  Etyka protestancka a duch kapitalizmu [Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus]. Übers. von Jan Miziński. Lublin: Test 1994.

  Polityka jako zawód i powołanie [Auswahl aus: Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik]. Übers. von Andrzej Kopacki, Paweł Dybel. Vorwort, Einführung und Bearbeitung: Zdzisław Krasnodębski. Kraków: Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 1998. 301 S. (=Demokracja -- Filozofia i Praktyka).

  Racjonalność, władza, odczarowanie [Auswahl von Texten]. Auswahl, Vorwort und Übers.: Marian Holona. Der Text »Politik als Beruf« in der Übersetzung von Andrzej Kopacki. Poznań: Wydaw. Poznańskie 2004. 326 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka, 20).

  Socjologia religii: dzieła zebrane: etyka gospodarcza religii światowych [Soziologie der Religion]. Übers. von Tadeusz Zatorski, Grzegorz Sowiński, Dominika Motak. 2. Aufl. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2006. 896 S. (=Socjologia Religii).
 • WEHLER, Joachim:

  Zarys racjonalnego obrazu świata [Grundriß eines rationalen Weltbildes]. Übers. von Marcin Poręba. Warszawa: Oficyna Naukowa 1998. 297 S. (=Terminus, 13).
 • WEHR, Gerhard:

  Carl Gustav Jung [C. G. Jung]. Übers. von Jerzy Prokopiuk. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie 1998.
  202 S.

  Jakob Böhme [Jakob Böhme]. Übers. von Jerzy Prokopiuk. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1999. 206 S.
 • WEIBEL, Berta:

  Największa jest miłość: O. Maksymilian Kolbe 8 stycznia 1894 -- 14 sierpnia 1941 [Das Größte ist die Liebe; o. Ü.]. Niepokalanów: Wydaw. Ojców Franciszkanów 1996. 86 S.
 • WEIDENFELD, Werner; WESSELS, Wolfgang:

  [Hrsg.] Europa od A do Z: podręcznik integracji europejskiej [Europa von A-Z: Taschenbuch der europäischen Integration]. Übers. von Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. Gliwice: Wokół nas 1999. 453 S.
  Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej [Europa von A-Z. Taschenbuch der europäischen Integration]. Übers. von Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. Gliwice: Wokół nas 1995.
  417 S.

Seitennavigation