Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung

71 - 80 von 305 Ergebnissen

Seitennavigation

 • SUDBRACK, Josef:

  Mistyka: doświadczenie własnego ja, doświadczenie kosmiczne, doświadczenie Boga [Mystik]. Übers. von Bernard Białecki. Kraków: WAM 1996. 142 S. (=Myśl Teologiczna; 9). ^Theolog. Sachbuch.^^
 • SURMINSKI, Arno:

  Opowieści z Kaliszek [Geschichten aus Kalischken; anderer Titel: Aus dem Nest gefallen; Erzählung; Kollektivübers.]. Betreuung: Bolesław Fac. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego 1995. 191 S. Studienausg. 470 Ex.

  Polninken czyli historia niemieckiej miłości [Polninken; Roman]. Übers. von Anna Stasiak. Olsztyn: Książnica Polska 1994. 384 S.

  Wypaść z gniazda. Opowieści z Kalischken [Aus dem Nest gefallen; anderer Titel: Geschichten aus Kalischken]. Übers. von Anna Stasiak. Olsztyn: Książnica Polska 1995. 211 S.
 • SÜSKIND, Patrick:

  Historia pana Sommera [Die Geschichte von Herrn Sommer]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik 1994.

  Kontrabasista i inne utwory [Der Kontrabass; Die Taube]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz, Anna Gierlińska. Warszawa: Świat Książki 2007. 204 S.

  O miłości i śmierci [Über Liebe und Tod]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Warszawa: Świat Książki 2009. 69, [1] S.

  Pachnidło. Historia pewnego mordercy [Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders; Roman]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Świat Książki 1996. 253 S.

  Pachnidło [Das Parfum: die Geschichte eines Mörders]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Poznań: Zysk i S-ka 1998. 217 S. (=Kameleon).

  Pachnidło: historia pewnego mordercy [Das Parfum: die Geschichte eines Mörders]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Libros 2000. 252 S.

  Pachnidło: historia pewnego mordercy [Das Parfum: die Geschichte eines Mörders]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Bertelsmann Media 2005. 252 S.

  Pachnidło: historia pewnego mordercy [Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2007. 299 S.

  Trzy historie i jedno rozważanie [Drei Geschichten und eine Betrachtung]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Kraków: Znak 1998. 77 S.
 • SUESS, Anne:

  Poczytaj mi, babciu [Lies mir, Oma]. Text: Josef Carl Grund. Ill. Anne Süss. Übers. von Anna Makowiecka-Siudut. Literar. Bearbeitung und Gedichte: Zofia Siewak-Sojka. Bielsko-Biała: Debit 1998. 97 S.
 • SCZEPANEK, Peter Karl:

  Reminiscencje śląskie [Episoden]. Auswahl, Einführungen, Übers.: Peter Karl Sczepanek. Tychy: Peter Karl Sczepanek 1999. 140 S.
 • SZYSZKOWITZ, Gerald:

  Puntigam albo sztuka zapominania [Puntigam oder die Kunst des Vergessens; Roman]. Übers. von Barbara Janowska-Michnowska. Warszawa: PIW 1996. 243 S. (=Klub Interesującej Książki). Text dt. und poln.
 • SACHS, Nelly

  Eli: misterium męki Izraela [Eli: ein Mysterienspiel vom Leiden Israels]. Übers. von Maria Borzęcka und Olga Karolczyk. Lublin: Ośrodek »Brama Grodzka« – Teatr NN 2003. 95 S.

  Rozżarzone zagadki: wiersze wybrane [Glühende Rätsel]. Auswahl, Übers. von Ryszard Krynicki. Kraków: a5 2006. 251 S.

  Rozżarzone zagadki: wiersze wybrane [Glühende Rätsel. Ausgewählte Gedichte]. Auswahl und Übers.: Ryszard Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5 2006. 251 S. (=Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5).
 • SAID, Kurban:

  Ali i Nino [Ali und Nino]. Übers. von Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. –  Grupa Wydawnicza Foksal 2017. 301, [3] S.

  Der Name des Aut.: Lew Nissimbaum.

  Ali i Nino [Ali und Nino]. Aus dem Engl. übers. von Jan S. Zaus. Warszawa: Świat Książki 2004. 238 S.Roman.

 • SCHAD, Martha:

  Córka Stalina [Stalins Tochter]. Übers. von Krzysztof Żak.Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 382 S.

  Habsburgowie [Die Habsburger]. Übers. von Andrzej Czarnocki. Warszawa: Klub dla Ciebie 2003. 95 S. (=Wielkie Dynastie).

  Hiszpański dom panujący [Das spanische Königshaus]. Übers. von Marek Urbański. Warszawa: Klub dla Ciebie 2003. 95 S. (=Wielkie Dynastie).

  Hohenzollernowie [Die Hohenzollern]. Übers. von Marek Urbański. Warszawa: Klub dla Ciebie 2004. 95 S. (=Wielkie Dynastie).

  Romanowowie [Die Romanows]. Übers. von Marek Urbański. Warszawa: Klub dla Ciebie 2003. 95 S. (=Wielkie Dynastie).

  Szwedzki dom panujący [Schwedisches Königshaus]. Übers. von Andrzej Czarnocki. Warszawa: Klub dla Ciebie 2004. 95 S. (=Wielkie Dynastie).
 • SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von:

  Filozofia sztuki ; O stosunku sztuk plastycznych do przyrody ; Bruno, czyli O boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa [Philosophie der Kunst ; Über das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur ; Bruno oder Über das götliche und natürliche Prinzip der Dinge]. Übers. und Vorwort von Krystyna Krzemieniowa. Red. der Übers. von Zbigniew Kuderowicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015. L, 683 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  System idealizmu transcendentalnego ; O historii nowszej filozofii (z wykładów monachijskich) [System des transzendentalen Idealismus ; Zur Geschichte der neueren Philosophie]. Übers. und Vorwort von Krystyna Krzemieniowa. Bearb. von Marek J. Siemek. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015. LIX, [1], 456 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Wykłady erlangeńskie [Erlanger Vorträge]. Übers. und Nachwort von Robert Marszałek. Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2003. 87 S. (=Wykłady Filozoficzne; t. 1).

Seitennavigation