Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

51 - 60 von 335 Ergebnissen

Seitennavigation

 • SCHNEIDER, Lothar:

  Czynniki dynamiki spolecznej: aspekty chrześcijanskiej nauki spolecznej [Soziale Dynamik: Aspekte christlicher Gesellschaftslehre]. Übers. von Anna Maria Ciesla. Lublin: Polihymnia 1999. 165 S.
 • SCHNEIDER, Robert:

  Brat snu [Schlafes Bruder; Roman]. Übers. von Feliks Netz u. Gizela Kurpanik-Malinowska. Katowice: Videograf 1996. 158 S. (=Seria Żółta).
 • SCHNEIDER, Sylvia:

  Mężczyzna [Der Mann]. Übers. von Wojciech Kunicki. Wrocław: Metrum 1994.
 • SCHNITZLER, Arthur:

  Dramaty wybrane. T. 1 [Anatol, Das Märchen, Liebelei, Freiwild, Reigen, Die Gefährtin, Der grüne Kakadu, Lebendige Stunden, Literatur, Der einsame Weg, Der Puppenspieler, Der tapfere Cassian].  Red. und Vorwort von Maciej Ganczar. Übers. von Karolina Bikont, Ewa Drozdowska, Maciej Ganczar, Jacek Kaduczak, Sława Lisiecka, Barbara L. Surowska. Warszawa: Agencja Dramatu i Teatru ADiT 2014. 639, [1] S.

  Dramaty wybrane. T. 2 [Gespräch zwischen einem jungen und einem alten Kritiker, Zwischenspiel, Komtesse Mizzi, Das weite Land, Professor Bernhardi, Stunde der Erkenntnis, Große Szene, Das Bacchusfest, Fink und Fliederbusch, Komödie der Verführung]. Red. von Maciej Ganczar.  Nachwort von Barbara L. Surowska. Übers. von Maciej Ganczar, Jacek Kaduczak, Małgorzata Leyko, Sława Lisiecka, Raisa Sadowski. Warszawa: Agencja Dramatu i Teatru ADiT 2014. 717 S.

  Powrót Casanowy [Casanovas Heimfahrt]. Warszawa: Wyd. Fundacji Büchnera 1993.

 • SCHOENBORN, Christoph:

  Cel czy przypadek? : dzieło stworzenia i ewolucja z punktu widzenia racjonalnej wiary [Ziel oder Zufall? : Schöpfung und Evolution aus der Sicht eines vernünftigen Glaubens]. Bearb. von Hubert Philipp Weber. Übers. von Michał Sczepaniak. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 175 S.

  Miłosierdzie : niemożliwe staje się możliwe [Wir haben Barmherzigkeit gefunden : das Geheimnis des göttlichen Erbarmens]. Übers. von Wiesław Szymona. Poznań: Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2010. 172, [3] S.

  Ikona Chrystusa [Die Christus-Ikone]. Übers. von Wiesław Szymona. Poznań: W Drodze 2001. 252 S.

  Jedność w wierze [Einheit im Glauben]. Übers. von Wiesław Szymona. Poznań: W Drodze 2000. 96 S.

  Przebóstwienie, życie i śmierć [Existenz im Übergang]. Übers. von Wiesław Szymona. Poznań: W Drodze 2001. 159 S.
 • SCHOLEM, Gershom Gerhard:

  Kabała i jej symbolika [Zur Kabbala und ihrer Symbolik]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Znak 1996. 229 S.

  Kabała i jej symbolika [Zur Kabbala und ihrer Symbolik]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2014. 292, [1] S.

  Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki [Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen]. Übers. von Ireneusz Kania. Vorwort: Michał Galas. Warszawa: Czytelnik 1997. (=Nowy Sympozjon).

  Żydzi i Niemcy: eseje, listy, rozmowa [Juden und Deutsche]. Übers. von Marzena Zawanowska, Adam Lipszyc. Auswahl, Bearbeitung, Nachwort: Adam Lipszyc. Sejny: Fundacja Pogranicze 2006. 401 S.

 • SCHOELLER, Wilfried:

  Michail Bulhakow [Bulgakow: Bilder und Dokumente]. Übers. von Barbara Kocowska. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 2000. 219 S.
 • SCHOENFELDT, Sybil:

  Lata, które nam pozostały: myśli o starości [Die Jahre, die uns bleiben]. Übers. von Elzbieta Sujak. Warszawa: Pax 2000. 253 S. (=Nic, co Ludzkie).
 • SCHOPENHAUER, Arthur

  Aforyzmy o mądrości życia [Aphorismen zur Lebensweisheit]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Jan Garewicz. 4. Aufl. Warszawa: Czytelnik 1997. 220 S.

  Aforyzmy o mądrości życia [Aphorismen zur Lebensweisheit]. Übers., Einführung und Anmerkungen von Jan Garewicz. Warszawa: Czytelnik 2000. 297 S. (=Biblioteka "Czytelnika").

  Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów [Die eristische Dialektik; o. Ü.]. Warszawa: Almapress [o. J]. 126 S.

  Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów [Die eristische Dialektik oder die Kunst Recht zu behalten]. Übers. von Bolesław und Łucja Konorscy. Vorwort Tadeusz Kotarbiński. 8. Aufl. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Alma-press" 2010. 125, [2] S.

  Czworaki korzeń zasady racji dostatecznej [Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde]. Übers. von Józef Marzęcki. Kęty: Antyk 2003. 137 S. (=Biblioteka Europejska).

  Metafizyka życia i śmierci [Parerga und Paralipomena. Teil X-XIV und XXXI]. Übers., Vor- und Nachwort: Józef Marzęcki. Warszawa, Toruń: Ethos 1995. 106 S. 1. Aufl. (=Mała Klasyka Filozofii).

  Metafizyka miłości płciowej [ausgewählte Fragmente aus: Die Welt als Wille und Vorstellung]. Auswahl. Übers. und Nachwort: Andrzej Pańta. Gdańsk: Wydaw. Harmonia 1995. 183 S.

  O podstawie moralności [Die beiden Grundprobleme der Ethik]. Übers. von Zofia Bassakówna. Warszawa: bis 1994.

  O podstawie moralności [Über das Fundament der Moral] Übers. von Zofia Bassakówna. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2015. 165, [2] S. (=Meandry Kultury)

  O religii [Über Religion]. Übers. von Jan Błeszyński. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2017. 104, [5] S. (=Meandry Kultury)

  O religii [Über die Religion]. Übers. von Jan Błeszyński. Kraków: Wydawnictwo Vis-á-vis/Etiuda 2013. 104, [5] S. (=Meandry Kultury)

  O wolności ludzkiej woli: rozprawa konkursowa nagrodzona przez Królewską Norweską Akademię Umiejętności w Drotheim, dnia 26 stycznia 1839 r. [Über die Freiheit des menschlichen Willens]. Übers. und Nachwort: Adam Stögbauer. Kraków: Zielona Sowa 2004. 109 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne).

  O wolności ludzkiej woli [Über die Freiheit des menschlichen Willens]. Übers. von Adam Stögbauer. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2014. 173, [3] S. (=Meandry Kultury)

  Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej [Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde]. Übers. von Ignacy Grabowski. Nachwort: Marcin Waligóra. Kraków: Zielona Sowa 2004. 142 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne).

  Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej [Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde] Übers. von Ignacy Grabowski. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda 2015. 174, [2] S. Ill. (=Meandry Kultury)

  Świat jako wola i przedstawienie [Die Welt als Wille und Vorstellung. Band 1. Übers., Vorwort und Kommentar: Jan Garewicz. Warszawa: PWN 1994. XL, 822 S. (=Bibl. Klasyków Filozofii).

  Świat jako wola i przedstawienie [Die Welt als Wille und Vorstellung]. Bd. 2. Übers. u. Kommentar: Jan Garewicz. Warszawa: PWN 1995. XIV, 940 S. (=Bibl. Klasyków Filozofii).

  Świat jako wola i przedstawienie. T. 1 [Die Welt als Wille und Vorstellung]. Übers. und Vorwort von Jan Garewicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2009. XLIV, 822, [1] S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Świat jako wola i przedstawienie. T. 2 [Die Welt als Wille und Vorstellung]. Übers. und Vorwort von Jan Garewicz. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2009. XIV, 945 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Sztuka prowadzenia sporów czyli dialektyka erystyczna [Die eristische Dialektik]. Übers. von Leszek Lachowiecki. Warszawa: Sternik 1996. 72 S.

  Sztuka prowadzenia sporów czyli Erystyka [Die eristische Dialektik]. Übers. von Bolesław und Łucja Konorski. Koszalin: Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne 2007. 82 S.

  W poszukiwaniu mądrości życia: parerga i paralipomena: drobne pisma filozoficzne. T. 2 [Parerga und Paralipomena]. Übers. und bearbeitet von Jan Garewicz. Vorwort: Hanna Buczyńska-Garewicz. Kęty: Antyk 2004. 571 S. (=Biblioteka Europejska).

 • SCHOESSLER, Dietmar:

  Clausewitz [Biographie]. Übers. von Andrzej Marcinek. Lublin: Median 1995. 153 S., ill. (=Oficyna Historii XIX i XX Wieku).

Seitennavigation