Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

41 - 50 von 335 Ergebnissen

Seitennavigation

 • SCHELWIG, Samuel:

  O początkach Biblioteki Gdańskiej: list i rozprawa. [Zu den Anfängen der Danziger Bibliothek]. Übers. [aus d. Latein.] von Zenobia Lidia Pszczółkowska. Vorwort: Zbigniew Nowak. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. Gdańsk: Zawrat 1992. 86 S.
 • SCHENK, Dieter:

  Gdańsk 1930-1945 : koniec pewnego Wolnego Miasta [Danzig 1930-1945 : das Ende einer Freien Stadt]. Übers. von Jerzy Wawrzyniec Sawicki. Gdańsk: Wydawnictwo Oskar 2014.  287 S. Ill.

  Hans Frank : biografia generalnego gubernatora [Hans Frank : Hitlers Kronjurist und Generalgouverneur]. Übers. von Krzysztof Jachimczak. Kraków: Społeczny Instytut Wydaw. Znak 2009. 440, [2] S. Ill.

  Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holocaust w Galicji Wschodniej [Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien]. Übers. von Paweł Zarychta. Kraków:  Wydawnictwo Wysoki Zamek 2011. 434 S.

  Poczta Polska w Gdańsku: dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego [Die Post von Danzig: Geschichte eines deutschen Justizmords]. Vorwort: Horst Ehmke. Übers. und Anmerkungen von Wanda Tycner und Janusz Tycner. Gdańsk: Polnord, Wyd. Oskar 1999. 339 S.

 • SCHICK, Eduard:

  Chrystus tak, Kościół nie!? Odpowiedź Listu do Efezjan [Christus -- ja, Kirche -- nein!?]. Übers. von Jan Kapołka. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1993.
 • SCHILDHAUER, Johannes:

  Dzieje i kultura Hanzy [Die Hanse -- Geschichte und Kultur; Sachbuch]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: PIW 1995. 163 S., ill. (=Rodowody Cywilizacji).
 • SCHILLER, Friedrich

  Ballady w dawnych przekładach i dawnej grafice [Sieben Balladen in alten Übersetzungen und mit alten Graphiken versehen]. Auswahl, Vorwort, Bearbeitung: Izabella Korsak. Übers. von Adam Mickiewicz, Jan Nepomucen Kamiński, Walenty Chłędowski, Kazimierz Brodziński, Aleksander Albert Krajewski. Die Ausg. wurde zum Druck vorbereitet von Wiesława Pislar u. Lech Dobrzański. Katowice: Edytor 1995. 55 S.

  Do radości: z dodatkiem słów IX Symfonii Ludwika van Beethovena [An die Freude]. Übers. und mit einem Kommentar versehen von Andrzej Lam. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna 2004. 22 S.

  Kallias, czyli O pięknie [Kallias oder Über die Schönheit]. Übers. von Translatorium der deutschen Philosophie am Institut für deutsche Philosophie der Mikolaj-Kopernik-Universität unter der Leitung von Mirosław Żelazny. Einführung: Kinga Kaśkiewicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007. 160 S. (=Biblioteka Europejska).

  Pieśń o dzwonie
  [Das Lied von der Glocke]. Übers. von Andrzej Lam. Nachwort: Piotr Roguski. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 2005. 77 S.

  Pisma teoretyczne : „Listy o estetycznym wychowaniu człowieka" i inne rozprawy [Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen ; Über das Erhabene ; Über das Pathetische ; Über Anmut und Würde]. Übers. und Vorwort von Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2011. 272, [1] S.

  Wybór wierszy; Obóz Wallensteina [Ausgewählte Gedichte]. Übers. von Fabian Frankiewicz. Konin: Fabian Frankiewicz 2006. 324 S.

 • SCHLEIERMACHER, Friedrich:

  Mowy o religii do wykształconych spośród tych, którzy nią gardzą [Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern]. Übers. von Jerzy Prokopiuk. Vorwort: Maciej Potępa. Kraków: Znak 1995. 222 S. 1. Aufl. (=Bibl. Filozofii Religii).
 • SCHMID, Ulrich:

  Car Brooklynu [Der Zar von Brooklyn]. Übers. von Viktor Grotowicz. Warszawa: Muza 2001. 588 S. (=Galeria).
 • SCHMITT, Carl:

  Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu [Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes]. Übers. von Mateusz Falkowski. Nachwort: Piotr Nowak. Warszawa: Prószyński i S-ka 2008. 186 S.

  Nauka o konstytucji [Verfassungslehre]. Übers. von Magdalena Kurkowska, Robert Marszałek. Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej" 2014. 630 S. (=Biblioteka Teologii Politycznej, 7 [!])

  Teologia polityczna 2 : legenda o wykluczeniu wszelkiej politycznej teologii [Politische Theologie II : die Legende von der Erledigung jeder politischen Theologie]. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2014. 144 S.

  Teologia polityczna i inne pisma [Auswahl aus: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität]. Auswahl, Übers. und Vorwort: Marek A. Cichocki. Kraków: Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 2000. 250 S. (=Demokracja - Filozofia i Praktyka)

  Teologia polityczna i inne pisma. Übers. und Vorwort von Marek A. Cichocki. 2. erw. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012. 314, [1] S.
  Die Auswahl der Texte aus den Jahren 1923-1932

 • SCHMITZ, Hermann:

  Nowa fenomenologia [Neue Phänomenologie]. Übers. von Bolesław Andrzejewski. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii 1995. 104 S.
 • SCHMITZ-KOESTER, Dorothee:

  Dzieci Hitlera : losy urodzonych w Lebensborn [Lebenslang Lebensborn : die Wunschkinder der SS und was aus ihnen wurde]. Dorothee Schmitz-Köster, Tristan Vankann. Übers. von Agnieszka Walczy. Warszawa: Prószyński Media 2014. 429 S. Ill.

  W imie rasy: dzieci dla Führera - mity i rzeczywistość ["Deutsche Mutter, bist du bereit ... ": Alltag im Lebensborn]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Warszawa: Trio 2000. 249 S.

Seitennavigation