Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung

231 - 240 von 305 Ergebnissen

Seitennavigation

 • SCHMIDT, Arno:

  Republika uczonych : krótka powieść z obszaru końskich szerokości [Die Gelehrtenrepublik]. Übers. von Jacek St. Buras. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2011. 264 S.

 • SCHMIDT-AßMANN, Eberhard:

  Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku : założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego [Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee : Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung]. 2. Aufl., bearb. und erw., übers. von Andrzej Wasilewski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2011. XCII, 534 S. (=Monografie Prawnicze)

 • SCHOLZ, Dietmar:

  Twój obraz : wiersze [Wilder Wein]. Red. Edward Białek, Julia Rajchel, Beata Zarzycka. Wrocław: Quaestio 2011. 31, [1] S. (=Arkusz Poezji)

 • SCHOPF, Sylvia:

  Świat teatru : najpiękniejsze sztuki teatralne opowiedziane dzieciom [Die schönsten Theaterklassiker : in Geschichten erzählt]. Ill. von Marc-Alexander Schulze. Übers. von Edyta Panek. Kielce: Wydawnictwo „Jedność" cop. 2011. 123, [1] S. Ill. (=„Jedność” dla Dzieci)

 • SCHRÖDER, Rainer M.:

  Dni ciemności [Tage der Finsternis : ungekürzte Lesung]. Übers. von Miłosz Urban. Warszawa: Wydawnictwo Telbit cop. 2011. 193, [1] S. Ill.

 • SCHULLER, Konrad:

  Ostatni dzień Borowa : polscy chłopi, niemieccy żołnierze i nieprzemijająca wojna [Der letzte Tag von Borów : polnische Bauern, deutsche Soldaten und ein unvergangener Krieg]. Übers. von Eliza Borg, Maria Przybyłowska. Warszawa: Świat Książki 2011. 206, [1] S., [16] S. Ill.

 • SCHULTZ, Carl Heinrich:

  Literackie i nieliterackie obrazy miasta : Łódź przełomu wieków oczami niemieckojęzycznego autora – Carla Heinricha Schultza <zweisprachig>. Red. Monika Kutner. Zusammenarb. Wolfgang Kessler. Übers. von Małgorzata Półrola. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum 2011. 232 S.

 • SDVIŽKOV, Denis A.:

  Epoka inteligencji : historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie [Das Zeitalter der Intelligenz : zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg]. Übers. von Justyna Górny. Wiss. Red. Adam Kożuchowski. Warszawa: Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN 2011. 311 S. (=Klio w Niemczech, 17)

 • SENSER, Armin:

  Wielkie przebudzenie [Großes Erwachen. Gedichte]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2011. 145 S.

 • SOMMER, Fedor:

  Rokokowy sekretarzyk i inne opowiadania [Das Rokoko-Pult und Anderes]. Übers. und Vorwort von Józef Zaprucki. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 2011. 111 S.

  Zillertalczycy [Die Zillertaler]. Übers. von Józef Zaprucki. Karpacz: Muzeum Sportu i Turystyki 2017. 289, [1] S.

Seitennavigation