Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

171 - 180 von 335 Ergebnissen

Seitennavigation

 • SCHLOEMER, Blandina Paschalis:

  Jezus Chrystus : świadectwo Jego całunów : atlas : wyniki obserwacji i badań prowadzonych przez 27 lat. Übers. von Barbara Rysiewicz. Radom: Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2009. 127, [1] S. Ill.

 • SCHNEIDER, Gerd:

  Lalka Kafki [Kafkas Puppe]. Übers. von Inez Okulska. Warszawa: Wydaw. „Nasza Księgarnia" 2009. 190, [2] S.

 • SCHNEIDER, Reto U.:

  111 najbardziej szalonych eksperymentów [Das Buch der verrückten Experimente]. Übers. von Marek Krośniak. Warszawa: Prószyński Media 2009. 311, [1] S. Ill.

 • SCHNEPPEN, Heinz:

  Odessa, tajna organizacja esesmanów [Odessa und das Vierte Reich : Mythen der Zeitgeschichte]. Übers. von Margarethe Sacher-Koczewska. Warszawa: Bellona 2009. 237, [3] S. Ill.

 • SCHOENEBECK, Hubertus von:

  Kocham siebie takim, jakim jestem : droga od nienawiści, bezsilności i egoizmu ku miłości wobec samego siebie [Ich liebe mich so wie ich bin : der Weg aus Selbsthass, Ohnmacht und Egoismus]. Übers. von Iwona Pańczakiewicz. 2., verb. Aufl. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls" 2009. 144, [2] S.

 • SCHRAMM, Gottfried:

  Pięć rozdroży w dziejach żwiata : porównanie [Fünf Wegscheiden der Weltgeschichte : ein Vergleich]. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw. 2009. 376 S. Ill.

  Szlachta polska wobec reformacji 1548-1607 [Der Polnische Adel und die Reformation 1548-1607]. Übers. von Justyna Górny. Wiss. Red. von Maciej Ptaszyński. Warszawa: Wydawnictwo Neriton : Niemiecki Instytut Historyczny 2015. 433 S. (=Klio w Niemczech, 20)

 • SCHULTHESS, Konstanze von:

  Nina Schenk hrabina von Stauffenberg : portret [Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg : ein Porträt]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Świat Książki 2009. 215, [1] S. Ill.

 • SCHULZE, Ingo:

  Komórka [Handy]. Übers. von Ryszard Wojnakowski. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2009. 316, [4] S. (=Don Kichot i Sancho Pansa)

 • SCHWEITZER, Albert:

  Jan Sebastian Bach [Johann Sebastian Bach]. Übers. von Maria Kurecka und Witold Wirpsza. 3. Aufl. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2009. 781, [3] S. Ill. (=Fortuna i Fatum)

 • SEEWALD, Peter:

  Kiedy znów zacząłem myśleć o Bogu [Grüß Gott : als ich begann, wieder an Gott zu denken]. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydaw. Świętego Wojciecha 2009. 333, [4] S. Ill.

  Szkoła mnichów : inspiracje dla naszego życia [Die Schule der Mönche : Inspirationen für unseren Alltag]. Übers. von Kamil Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo eSPe 2011. 284, [2] S. (=Życie Duchowe)

Seitennavigation