Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

121 - 130 von 335 Ergebnissen

Seitennavigation

 • STREERUWITZ, Marlene:

  Partygirl [Partygirl]. Übers. von Emilia Bielicka. Warszawa: Czytelnik 2004. 320 S.

  Uwiedzenia: odcinek trzeci – lata kobiet [Verführungen: 3. Folge – Frauenjahre]. Übers. von Agnieszka Kowaluk. Warszawa: Czytelnik 2004. 218 S.
 • Strugała, Wojciech Izaak

  Phantasmagorien. Ausgewählte Gedichte polnisch-deutsch. Hrsg. und übers. von Peter Gehrisch. Leipzig: Edition Erata 2005. 96 S.

 • SCHATZ, Klaus:

  Prymat papieski: od początków do współczesności [Der päpstliche Primat: seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart]. Übers. von Ewa Marszał und Jerzy Zakrzewski. Kraków: Wydaw. WAM 2004. 286 S.

 • SCHEFFCZYK, Leo:

  Maryja: Matka i Towarzyszka Chrystusa: podręcznik mariologii [Maria: Mutter und Gefährtin Christi]. Übers. von Joanna Tumielewicz. Kraków: M 2004. 406 S.
 • SCHLATTNER, Eginald:

  Czerwone rękawiczki [Rote Handschuhe]. Übers. von Alicja Rosenau. Wołowiec: Czarne 2004. 674 S. (=Inna Europa, Inna Literatura).
 • SCHLOEGEL, Karl:

  Środek leży na wschodzie: Europa w stadium przejściowym [Die Mitte liegt ostwärts: Europa im Übergang]. Übers. von Andrzej Kopacki. Warszawa: Oficyna Naukowa 2005. 306 S.

  W przestrzeni czas czytamy : o historii cywilizacji i geopolityce [Im Raume lesen wir die Zeit : über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik]. Übers. von Izabela Drozdowska, Łukasz Musiał. Nachwort von Hubert Orłowski. Poznań: Wydaw. Poznańskie 2009. 548, [1] S. Ill. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka, 30)

 • SCHWERDTFEGER, Malin:

  Delfy [Delphi]. Übers. von Alicja Rosenau. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006. 270 S. (=Spojrzenia).

  Kawiarnia Saratoga [Café Saratoga]. Übers. von Alicja Rosenau. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005. 236 S. (=Spojrzenia).

 • SHAKIB, Siba:

  Samira i Samir [Samira & Samir]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Muza 2005. 277 S.
 • SIMON, Christoph:

  Franz albo Dlaczego antylopy biegają jedna obok drugiej [Franz]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza 2005. 182 S. (=Kroki/Schritte).
 • STEINHÖFEL, Andreas:

  Rico, Oskar i głębocienie [Rico, Oskar und die Tieferschatten]. Übers. von Elżbieta Jeleń. Ill. Peter Schössow. Kraków: Wydawnictwo WAM cop. 2011. 206, [1] S. Ill.

  Rico, Oskar i złamanie serca [Rico, Oskar und das Herzgebreche]. Übers. von Elżbieta Jeleń. Ill. Peter Schössow. Kraków: Wydawnictwo WAM cop. 2012. 252, [3] S. Ill.

  Rico, Oskar i złodziejski kamień [Rico, Oskar und der Diebstahlstein]. Übers. von Elżbieta Jeleń. Ill. Peter Schössow. Kraków: Wydawnictwo WAM cop. 2013. 252, [3] S. Ill.

  Środek świata [Die Mitte der Welt]. Übers. von Agnieszka Kowaluk. Warszawa: Jacek Santorski & Co. 2005. 379 S. (=Młodzi Gniewni. Europa)

Seitennavigation