Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

51 - 60 von 119 Ergebnissen

Seitennavigation

 • REISCH, Chrysogonus:

  Historia Góry Świętej Anny na Górnym Śląsku [Geschichte des Sankt Annabergs in Oberschlesien]. Bearbeitung und Vorwort: Jozefat Roman Gohly. Übers. von Maciej Mischke. Wrocław: Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego 2006. 430 S.
 • RIECKEN, Friedo:

  Filozofia religia [Religionsphilosophie]. Übers. von Piotr Domański. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007. 385 S. (=Daimonion) (=Fundamenta: studia z historii filozofii; t. 52).
 • RINGEL-EIFEL, Ludwig:

  Światowa potęga Watykanu: polityka współczesnych papieży [Weltmacht Vatikan]. Übers. von Teresa Sotowska. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2006. 302 S.
 • ROES, Michael:

  David Kanchelli. Übers. von Maria Skalska. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2006. 279 S. (=Kroki/Schritte).
 • ROTH, Gerhard

  Podróż do wnętrza Wiednia: szkice [Eine Reise in das Innere von Wien: Essays]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006. 211 S. (=Kroki/Schritte: literatura współczesna: Niemcy, Austria, Szwajcaria).
 • ROMANUS, Thomas:

  Dziękuję ci za chwile przyjaźni [Kleine Momente der Freundschaft]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile dobra [Kleine Momente, die gut tun]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile nadziei [Kleine Momente, die Hoffnung geben]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile serdeczności [Kleine Momente die von Herzen kommen]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile radości [Kleine Momente die Freude schenken]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile szczęścia [Kleine Momente, die glücklich machen]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

  Dziękuję ci za chwile dające siłę [Kleine Momente die Kraft geben]. Fot. Annette Timmermann. Übers. von Anna Dąbrowska. Kielce: Wydaw. Jedność 2008. 48 S. Ill.

 • RAMERS, Peter Joseph:

  Mens Divinior : duch natchniony Bożym Duchem : wprowadzenie w wychowawczy świat myśli Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny, Ojca Jana B. Berthiera [Mens divinior : Geist von Gottes Geist ; Einführung in die erzieherische Gedankenwelt d. Stifters d. Missionare v. d. heilig. Familie P. Johannes Baptist Berthier]. Übers. von Marian Bocian. Pelplin: Wydaw. Bernardinum 2008. 245 S. Ill. (=Studia Berthierana, 2).
 • RIENECKER, Fritz; MAIER, Gerhard:

  Leksykon biblijny [Lexikon zur Bibel]. Wiss. Red. Waldemar Chrostowski. Übers. von Danuta Irmińska, Joanna Kruczyńska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio" 2008. 930 S. Ill. (=Prymasowska Seria Biblijna).
 • ROSENBOOM, Hilke:

  Podręcznik dla księżniczek [Das Handbuch für Prinzessinnen]. Ill. von Franziska Harvey. Übers. von Małgorzata Mirońska. Warszawa: Wydaw. Egmont Polska 2008. 230 S.
 • ROSENDORFER, Herbert:

  Budowniczy ruin [Der Ruinenbaumeister]. Übers. von Edwin Herbert. Nachw. von Adam Lipszyc. 3. verb. Aufl. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2017. 495, [1] S.

  Listy w chińską przeszłość : trzydzieści siedem listów mandaryna Kao Taj do jego przyjaciela mandaryna Ci Ku : powieść [Briefe in die chinesische Vergangenheit]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2008. 356 S. (=Feniks).

Seitennavigation