Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

21 - 30 von 119 Ergebnissen

Seitennavigation

 • RETTICH, Margaret:

  Kto napisze do babci? [Wer schreibt an Oma?] Übers. von E. Górczak. Poznań: Ofic. Wyd. GMP [1995]. 114 S.
 • REWOLUCJA konserwatywna w Niemczech

  Rewolucja konserwatywna w Niemczech [Konservative Revolution in Deutschland]. Auswahl und Bearbeitung: Wojciech Kunicki. Übers. von Tomasz Gabis u.a. Poznań: Wyd. Poznańskie 1999. 655 S. (=Poznańska Biblioteka Niemiecka; 6).
 • RHODEN, Emma von [d.i. Emmy Friedrich]:

  Przekora [Der Trotzkopf]. Übers. von Joanna Zajączkowska. Wrocław: Siedmioróg 1993.
 • RIKLIN, Alois:

  Niccolo Machiavellego nauka o rządzeniu [Die Führungslehre von Niccolo Machiavelli]. Übers. von Henryk Olszewski. Poznań: Wyd. Poznańskie 2000. 128 S.
 • RILKE, Rainer Maria:

   

  Druga strona natury : eseje, listy i pisma o sztuce.Bearb. der poln. Fassung Tomasz Ososiński. Warszawa: Wydaw. Sic! 2010. 223, [1] S. (=Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach)

  Godzina powagi [Stunde des Ernstes]. Auswahl und Vorwort: Zbigniew Jerzyna. Warszawa: Anagram 1998. 183 S. (=Geniusze Wyobrażni, Geniusze Poezji).

  Godzinki [Das Stundenbuch]. Übers. von Marcin Janusz Kawałko. Auswahl und Musik: Piotr Kuba Kubowicz. Wydaw. Książkowe IBiS [o. J.]. 103 S.

  Księga godzin i inne wiersze z lat 1898–1908. Przełożył Andrzej Lam. Warszawa 2007: Dom Wyd. Elipsa. 208 S.

  Księga obrazów ; Ofiary dla Larów ; Chrystusowe wizje [Das Buch der Bilder ; Larenopfer ; Christus-Visionen].  Übers. von Andrzej Lam. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa 2009. 239 S. Ill.

  Księga o życiu mnicha: (modlitwy) [Das Buch vom mönchischen Leben].
  Übers. von Andrzej Lam. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2005. 64 S. (=Biblioteka Toposu t. 26).

  Kto mówi o zwycięstwach? Przetrwanie jest wszystkim. Auswahl, Übers. und analyt. Studie: Bernard Antochewicz. Wrocław: Silesia 1994. 384 S.

  Liryki najpiękniejsze [Die schönsten Gedichte]. Übers. von Adam Pomorski. Toruń: Algo 2000. 76 S. (=Kolekcja Liryki Światowej).

  Listy do młodego poety [Briefe an den Dichter Franz Xaver Kappus]. Übers. von Justyna Nowotniak. Izabelin: Świat Literacki 1996. 74 S.

  Listy do młodego poety [Briefe an einen jungen Dichter]. Übers. von Justyna Nowotniak. 2. Aufl. Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press 2010. 110, [1] S.

  O poezji i sztuce. Wyjątki z listów; z pism pośmiertnych; Zapiski Maltego: pierwotna wersja początku i zakończenia powieści [Über Dichtung u. Kunst. Auszüge aus Briefen; aus dem Nachlaß; Aufzeichnungen Maltes: die urspr. Version des Romananfangs u. -schlusses]. Auswahl, Übers. u. Nachwort: Bernard Antochewicz. Wrocław: Silesia [im Auftrag d. Übersetzers] 1995. 52 S.

  Osamotniony na szczytach serca [Gedichte]. Auswahl, Übers. und Nachwort: Adam Pomorski. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. 414 S. (=Biblioteka Poetycka. Klasycy Nowoczesności).

  Poeta [Der Dichter]. Auswahl von Gedichten und Einführung: Anna Janko. Übers. von Bernard Antochewicz et al. Warszawa: Prószynski i S-ka 1999. 91 S. (=To jest Poezja).

  Poezje [Ausgewählte Gedichte]. Übers. von Witold Hulewicz. 1. Aufl. Toruń: C&T 1997. 111 S. (=Świat poezji -- Poezje Świata).
  Poezje [Ausgewählte Gedichte]. Übers. von Witold Hulewicz. Toruń: Wydaw. C & T Editions 1995. 111 S. (=Świat Poezji -- Poezje Świata).

  Poezje [Poesie]. Übers. von Witold Hulewicz. Toruń: C&T 1999. 85 S.

  Poezje nowe ; Poezji nowych część wtóra ; Życie Maryi [Neue Gedichte ; Neuen Gedichte anderer Teil ; Marienleben]. Übers. von Andrzej Lam. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2010. 185 S.

  Poezje zebrane. Übers. von Andrzej Lam. 2. Aufl. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR cop. 2019. 759, [2] S.

   

  Powiastki o Panu Bogu [Die Geschichten vom Lieben Gott]. Übers. von Maria Czabanówna u. Witold Hulewicz. Bearb. von Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Sic! 1996. 156 S.

  Sonety do Orfeusza i inne wiersze [Sonette an Orpheus und andere Gedichte]. Auswahl und Übers.: Adam Pomorski. Ill. von Dmitrij Szewionkow-Kismiełow. Kraków: Oficyna Literacka 1994. 634 S.

  Śpiew jest istnieniem [ausgewählte Gedichte]. Auswahl, Übers. und Nachwort: Bernard Antochewicz. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 1994. 440 S.

  Testament (Ausw. aus Gedichten und Prosa). Ausw., Übers. und Vorwort: Bernard Antochewicz. Wrocław: Wyd. św. Antoniego 1994.

  Zapiski Maltego Lauridsa Brigge [Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge]. Übers. von Piotr Wiktor Lorkowski. Sopot: „Topos" Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2011. 227 S. (=Biblioteka „Toposu". Biblioteka Prozy)

  Wiersze (Ausw. von Gedichten). Ausw. und Übers.: Bernard Antochewicz. Wrocław: Wyd. Uniwersyteckie 1994.

 • RINSER, Luise:

  Brat Ogień [Bruder Feuer]. Übers. von Zygmunt Lichniak. Wrocław: Wyd. św. Antoniego 1993.
 • ROHDE, Peter P.:

  Soren Kierkegaard [Soren Kierkegaard]. Übers. von Jacek Aleksander Prokopski, Aleksander Szulc. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 2001. 217 S.
 • ROHR, Wulfing von:

  Czego naprawdę nauczał Jezus? Ukryte przesłanie Biblii [Was lehrte Jesus wirklich? Sachbuch]. Übers. von Józef Baliński. Bydgoszcz: Limbus 1996. 292 S. (=Inny˙Świat).
 • ROOK, Jan:

  Kronika kościoła, parafii, klasztoru, kalwarii oraz miasta Wejherowa 1633-1887 [Chronik der Kirche ...]. Übers. von Franciszek Müller. Pelplin: Bernardinum 2000. 167 S.
 • ROOS, Klaus:

  Myśli wzdłuż drogi: do codziennych rozmyślań [Gedanken am Wegrand: zur Bestimmung im Alltag]. Übers. von Ewa Szymani. Wrocław: Tum 2001. 117 S.

Seitennavigation