Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

21 - 30 von 123 Ergebnissen

Seitennavigation

 • LEBERT, Benjamin:

  Crazy [Crazy]. Übers. von Viktor Grotowicz. Warszawa: Prószynski i S-ka 2000. 144 S.
 • LEHMANN, Karl:

  Małżeństwo decyzją życia [Ehe als Lebensentscheidung]. Übers. von Bronisław Wenanty Zubert. Katowice: Kuria Prowincjonalna Ojców Franciszkanów 1993.
 • LEHMANN, Niklas:

  Funkcje religii [Funktion der Religion]. Übers. von Dominika Motek. Kraków: Zakład Wydaw. Nomos 1998. 305 S.
 • LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm:

  Główne pisma metafizyczne [Sieben wichtigste metaphysische Schriften]. Übers. [aus d. Franz.] von Stanisław Cichowicz u. Juliusz Domański. Toruń: Comer 1995. 135 S. (=Bibl. Filozofów).

  Pisma z metafizyki natury [Schriften zur Metaphysik der Natur]. Auswahl und Redaktion: Seweryn Blandzi. Übers. von Stanisław Cichowicz, Mikolaj Olszewski und aus dem Lateinischen von Krystyna Krauze-Blachowicz. Toruń: Wyd. Rolewski 1999. 105 S. (=Klasyka Filozofii Niemieckiej).

  Pisma z teologii mistycznej [Schriften zur mystischen Theologie]. Auswahl: Małgorzata Frankiewicz und Jerzy Perzanowski. Übers. [aus d. Franz., Deut., Lat.] und wiss. Bearb.: Małgorzata Frankiewicz. Vorwort: Jerzy Perzanowski. Kraków: Znak 1994. 379 S. (=Bibl. Filozofii Religii).
 • LEKSYKON malarstwa od A do Z [Malerei Lexikon von A bis Z].

  Leksykon malarstwa od A do Z [Malerei Lexikon von A bis Z]. Übers. von Małgorzata Czarzasty, Andrzej Gałęzowski. Wiss. Red. und neue Texte: Piotr Szubert, Przemysław Trzeciak. Warszawa: Muza 1996. 774 S.
 • LEKSYKON podstawowych pojęc religijnych:

  LEKSYKON podstawowych pojęc religijnych: judaizm, chrześcijaństwo, islam [Lexikon religiöser Grundbegriffe]. Redaktion: Adel Theodor Khoura. Übers. von Józef Marzecki. Warszawa: Pax 1998.

 • LEKSYKON RELIGII OD A DO Z [Enzyklopädie der Religionen].

  Wiss. Redaktion: M. Elser, S. Ewald und G. Murrer. Poln. Redaktion: B. Zasieczna. [Versch. Übersetzer.] Warszawa: Muza 1994. 408 S., ill.
 • LENK, Hans:

  Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu: filozofia pomiędzy nauką i praktyką [Pragmatische Vernunft. Philosophie zwischen Wissenschaft und Praxis; Transzendentaler Interpretationismus. Ein philosophischer Entwurf; Vernunft als Interpretationskonstrukt; Reine und pragmatische Vernunft; Essays]. Übers. von Zbigniew Zwoliński. Warszawa: Oficyna Naukowa 1995. 240 S. (=Terminus 4).
 • LENZ, Siegfried

  Biuro rzeczy znalezionych [Fundbüro]. Übers. von Sława Lisiecka. Warszawa: Czytelnik 2006. 279 S. (=Nike).

  Całe miasto mówi... [Stadtgespräch]. Übers. von Teresa Jętkiewicz. Warszawa: Interart 1994 (=S.L. Dzieła zebrane).

  Lekcja niemieckiego [Die Deutschstunde]. Übers. von Andrzej Ściegienny. Warszawa: Interart 1994 (=S.L. Dzieła zebrane).

  Występy gościnne [Landesbühne]. Übers. von Emilia Bielicka. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik" 2011. 85, [1] S. (=Mała Proza)

  Za burtą [Der Mann im Strom]. Übers. von Teresa Jętkiewicz. Warszawa: Interart 1994 (=S.L. Dzieła zebrane).

  Zapiski spekulanta [Lehmanns Erzählungen oder So schön war mein Markt]. Übers. von Andrzej Gaszyński; Duch mirabelki [Der Geist der Mirabelle]. Übers. von Elżbieta Jastrzębowska. Warszawa: Interart 1994 (=S.L. Dzieła zebrane).

 • LEPENIES, Wolf:

  Niebezpieczne powinowactwa z wyboru [Gefährliche Wahlverwandtschaften. Essays zur Wissenschaftsgeschichte]. Warszawa: Oficyna Naukowa 1996. 155 S. (=Terminus 10).

Seitennavigation