Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

31 - 40 von 254 Ergebnissen

Seitennavigation

 • KANT, Immanuel

  Antropologia w ujęciu pragmatycznym [Anthropologie in pragmatischer Hinsicht]. Übers. von Ewa Drzazgowska, Paulina Sosnowska. Vorwort: Aleksander Bobko. Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2005. 320 S. (=Klasyka Filozofii)

  Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769–1781 [Philosophische Enzyklopädie; Reflexionen zur Metaphysik; Auswahl von Briefen 1769–1781]. Übers., Bearbeitung und Vorwort: Artur Banaszkiewicz. Kraków: Aureus 2003. 160 S. (=Biblioteka Principia)

  Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga [Einzig möglicher Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes]. Übers. vom Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu unter der Leitung von Mirosław Żelazny. Einführung und wiss. Redaktion: Tomasz Kupś. Kęty: Antyk 2004. 136 S. (=Biblioteka Europejska)

  Krytyka czystego rozumu [Kritik der reinen Vernunft]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Roman Ingarden. 2. Aufl. Kety: Antyk 2001 (=Biblioteka Europejska)

  Krytyka czystego rozumu [Kritik der reinen Vernunft]. T. 1. Übers. von Roman Ingarden. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2010. 396, [1] S. (=Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie, 15)

  Krytyka czystego rozumu [Kritik der reinen Vernunft]. T. 2. Übers. von Roman Ingarden. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN : we współpr. z Agorą 2010. 492, [1] S. (=Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie, 16)

  Krytyka praktycznego rozumu [Kritik der praktischen Vernunft]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Jerzy Gałecki. 3. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2004. 290 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Krytyka władzy sądzenia [Kritik der Urteilskraft]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Jerzy Gałecki. Durchgesehen von Adam Landman. 3. Aufl. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2004. 550 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Krytyka władzy sądzenia [Kritik der Urteilskraft]. Übers. von Mirosław Żelazny. Red. von Marta Agata Chojnacka, Kinga Kaśkiewicz, Milena Marciniak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014. 403 S. (=Dzieła zebrane, 4)

  Metafizyczne podstawy nauki o cnocie [Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre]. Übers. und Vorwort: Włodzimierz Galewicz. Kęty: Antyk 2005. 193 S. (=Biblioteka Europejska)

  Metafizyka moralności [Die Metaphysik der Sitten]. Übers., Anmerkungen und Vorwort: Ewa Nowak. Übers. durchgesehen von Marek J. Siemek. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2005. 385 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego; O pierwszej podstawie różnicy kierunków w przestrzeni [»De mundi sensibilis intelligibilis forma et principis«; Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume]. Übers., Bearbeitung und Nachwort: Artur Banaszkiewicz. Kraków: Zielona Sowa 2004. 117 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  O pedagogice [Über Pädagogik]. Übers. von Dorota Sztobryn. Lódz: Dajas 1999. 105 S.

  O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce [Über den Gemeinspruch:...]; Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny [Zum ewigen Frieden]. Übers. und Vorwort: Mirosław Żelazny. Kritische Bearb. und Vorwort zur poln. Ausgabe: Heiner F. Klemme. Toruń: Comer 1995. 125 S. (=Bibl. Filozofii)

  Opus postumum : (wybór). Übers. von Tomasz Kupś und Mirosław Żelazny. Wiss. Red. von Tomasz Kupś und Marta Szymańska-Lewoszewska. Toruń: Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2019. 506, [1] S.

  O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny [Vom ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf]. Übers. von Feliks Przybylak. Vorwort u. Redaktion: Karol Bal. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego 1995. 85 S. 2. verbesserte u. erweiterte Ausg. (=Bibl. Przekładów. Filozofia)

  Pisma po roku 1781. Wiss. Red. Marek Jankowski, Tomasz Kupś, Mirosław Żelazny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012. 508 S. (=Dzieła zebrane, 6)

  Pisma przedkrytyczne [Vorkritische Studien]. Wiss. Redaktion: Mirosław Żelazny. Toruń: Wyd. Rolewski 1999. 223 S. (=Klasyka Filozofii Niemieckiej)

  Pisma przedkrytyczne [Kants gesammelte Schriften]. Wiss. Red. Marek Jankowski, Tomasz Kupś. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010. 985, [1] S. (=Dzieła zebrane, t. 1)

  Projekt wieczystego pokoju [Vom ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf]. W 200-lecie wydania pracy Kanta [zum 200. Jahrestag des Erscheinens der Kantschen Schrift]. Übers. [aus d. Franz.] von Szymon Bielski. Wiss. Redaktion: Jan Garewicz u. Barbara Markiewicz. Kommentare: Władysław Stróżewski, Reinhard Brandt, Marek J. Siemek, Mirosław Żelazny. Warszawa: Pol. Tow. Filozoficzne 1995. XIV, 127 S.

  Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka [Prolegomena]. Übers., Bearbeitung und Vorwort: Artur Banaszkiewicz. Kraków: Wydaw. Zielona Sowa 2005. 165 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne [Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte und andere geschichtsphilos. Schriften]. Übers. von Mirosław Żelazny, Irena Krońska und Adam Landman. Vorwort: Mirosław Żelazny. Toruń: Comer 1995. 61 S. (=Bibl. Filozofii)

  Religia w obrębie samego rozumu [Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Aleksander Bobko. 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Homini 2007. 264 S. (=Biblioteka Filozofii Religii)

  Religia w obrębie samego rozumu ; Spór fakultetów ; Metafizyka moralności [Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernuft ; Streit der Fakultäten ; Metaphysik der Sitten]. Wiss. Red. Wojciech Włoch. Übers. von Aleksander Bobko, Mirosław Żelazny, Włodzimierz Galewicz. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011. 682, [1] S. (=Dzieła zebrane, 5) 

  Rozprawy z historii filozofii [Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht u.a.]. Übers. und Bearbeitung: Tomasz Kupś [et al.]. Vorwort: Tomasz Kupś. Kęty: Wydaw. Antyk – Marek Derewiecki 2005. 235 S.

  Spór z Eberhardem. Bearb. der poln. Fassung Artur Banaszkiewicz und Sławomir Stasikowski. Nachwort Krzysztof Stachowiak. Gdańsk: Wydaw. Słowo/obraz Terytoria 2010. 372, [1] S. (=Minerwa : biblioteka filozofii i historii filozofii)

  Ugruntowanie metafizyki moralności [Grundlegung zur Metaphysik der Sitten]. Übers. von Paweł Zarychta. Vorwort: Aleksander Bobko. Kraków: Zielona Sowa 2005. 85 S. (=Wielkie Dzieła Filozoficzne)

  Uzasadnienie metafizyki moralności [Grundlegung zur Metaphysik der Sitten]. Übers. von Mścisław Wartenberg. Kety: Antyk 2001 (=Bibliotka Europejska)

 • KARDEL, Hennecke:

  Hitler założycielem Izraela? [Hitler der Gründer Israels?] Übers. von Juliusz Kot. Vorwort: R. Mossakowski. Warszawa: Fulman-Poland 1995.  207 S. (=Gorące Tematy 7).
 • KASACK, Wolfgang:

  Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do końca ery sowieckiej [Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Vom Beginn des Jahrhunderts bis zum Ende der Sowjetära]. Wrocław: Ossolineum 1996.
 • KASPER, Walter:

  Bóg Jezusa Chrystusa [Der Gott von Jesus Christus]. Übers. von Jan Tyrawa. Wrocław: Tum 1996. 396 S.

  Miłosierdzie : klucz do chrześcijańskiego życia [Barmherzigkeit : Grundbergriff des Evangeliums : Schlüssel christlichen Lebens]. Übers. von Ryszard Zajączkowski. Poznań: Święty Wojciech Wydawnictwo. Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha cop. 2014. 270, [2] S. (=Fundamenty)

  Papież Franciszek : rewolucja czułości i miłości : korzenie teologiczne i perspektywy duszpasterskie [Papst Franziskus – Revolution der Zärtlichkeit und der Liebe] Vorwort von Zbigniew Nosowski. Übers. von Kamil Markiewicz. Warszawa: Towarzystwo ”Więź” cop. 2015. 143, [1] S. (=Biblioteka ”Więzi”, t. 312)

  Sakrament jedności: Eucharystia i Kościół [Sakrament der Einheit: Eucharistie und Kirche]. Übers. von Ryszard Zajączkowski. Kielce: Jedność; Freiburg im Breisgau: Herder 2005. 158 S.

  Sługa radości : życie i posługa kapłańska [Diener der Freude : priesterliche Existenz-priesterlicher Dienst]. Übers. von Ryszard Zajączkowski. Kielce: Wydaw. Jedność 2009. 159 S.

 • KASSNER, Rudolf:

  O pierwiastkach ludzkiej wielkości [Von den Elementen der menschlichen Größe; fünf Essays; [Sonnengnade; Novelle]. Übers. und Vorwort: Sławomir Leśniak. Warszawa: PWN 1995. 80 S.

  O pierwiastkach ludzkiej wielkości [Von den Elementen der menschlichen Größe; literar. Skizzen]. Übers. u. Vorwort: Sławomir Leśniak. Warszawa: PWN 1995. 80 S.
 • KASTEN, Hartmut:

  Ideały, rywale, powiernicy [Geschwister]. Warszawa: Springer PWN 1997. 160 S.
 • KAESTNER, Erich:

  35 maja albo Jak Konrad pojecha? konno do mórz po?udniowych [Der 35 Mai oder Konrad reitet in die Südsee]. Ill. von Bohdan Butelko. Übers. von Stefania Baczy?ska. Warszawa: Wydaw. „Nasza Ksi?garnia" 2008. 269 S.
  35 maja albo jak Konrad pojechać konno do Mórz Południowych [Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee; Kinderbuch]. Übers. von Stefania Baczyńska. Illustriert von Bohdan Butenko. Warszawa: Świat Książki 1996. 286 S.

  Emil i detektywi [Emil und die Detektive]. Übers. von Leonia Gradstein. Ill. von Joanna Rusinek. Warszawa: Wydawnictwo Jung-off-ska 2017. 183, [1] S. Ill.

  Mania czy Ania [Das doppelte Lottchen]. Übers. von Leonia Gradstein, Janina Gillowa. 3. Aufl. Warszawa: Nasza Księgarnia 2000. 115 S. (=Klub Przyjaciół Dzieci z Bullerbyn).
  Mania czy Ania [Das doppelte Lottchen; Kinderbuch]. Übers. von Leonia Gradstein und Janina Gillowa. Warszawa: Nasza Księgarnia 1995. 152 S., ill. (=Klub Przyjaciół Dzieci z Bullerby).

   

  Michałek z pudełka od zapałek [Der kleine Mann]. Übers. von Tadeusz Polanowski. Ill. Zbigniew Rychlicki. Warszawa: Wydaw. Dwie Siostry 2010. 233, [6] S. Ill. (=Mistrzowie Ilustracji)

   

 • KAESTNER, Ingrid; SCHROEDER, Christina:

  Zygmunt Freud (1856-1939): badacz umysłu, neurolog, psychoterapeuta: teksty wybrane [Sigmund Freud (1856-1939). Hirnforscher, Neurologe, Psychotherapeut. Ausgewählte Texte]. 1. Teil übers. von Bogumił Płonka, Bożena Płonka-Syroka. Texte Freuds übers. von Ryszard Ziobro. Wrocław: Arboretum 1997. 206 S.
 • KATZENBERGER, Klaus:

  Jeśli przychodzisz z Zachodu [Wenn du von Westen kommst]. Übers. von Janusz Murczkiewicz. Gdańsk: Uraeus 1997. 133 S. (=Szkice, Eseje, Rozprawy).
 • KEEL, Othmar:

  Pieśń nad pieśniami: biblijna pieść o miłości [Das Hohelied]. Übers. von Bolesław Mrozewicz. Poznań: Zysk i S-ka. 1997. 300 S.

Seitennavigation