Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

11 - 20 von 58 Ergebnissen

Seitennavigation

 • JAUSS, Hans Robert:

  Historia literatury jako prowokacja [Literaturgeschichte als Provokation]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Nachwort: Kazimierz Bartoszyński. Warszawa: Instytut Badan Literackich 1999. 234 S. (=Archiwum Humanistyki XX Wieku, 2).
 • JELINEK, Elfriede:

  Amatorki [Die Liebhaberinnen]. Übers. von Anna Majkiewicz und Jolanta Ziemska. Warszawa: WAB 2005. 190 S.

  Babel ; Podróż zimowa [Babel ; Winterreise] Übers. von Karolina Bikont. Warszawa: Agencja Dramatu i Teatru ADiT 2013. 213, [2] S.

  Dzieci umarłych [Die Kinder der Toten]. Übers. von Agnieszka Kowaluk. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2009. 661, [3] S.

  Jesteśmy przynętą kochanie! [Wir sind Lockvögel baby!]. Übers. von Anna Majkiewicz und Joanna Ziemska. Warszawa: Wydaw. W.A.B. 2009. 318, [2] S.

  Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia. Red. Agnieszka Jezierska und Monika Szczepaniak. Übers. von Karolina Bikont [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2012. 338, [6] S. (=Seria z Wagą)

  Nora; Clara S.; Zajazd [Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte; Clara S.; Raststätte oder sie machen´s alle]. Übers. von Sława Lisiecka, Dorota und Krzysztof Sajewscy. 2. Aufl. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004. 240 S. (=Dramat Współczesny; 10).

  Pianistka [Die Klavierspielerin]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Sic! 1997. 293 S.

  Wykluczeni [Die Ausgesperrten]. Übers. von Anna Najkiewicz und Joanna Ziemska. Warszawa: W.A.B. 2005. 268 S.

 • JILESEN, Martin; JUELICHER, Jochen:

  Z Bogiem w drodze: rekolekcje w życiu codziennym [Mit Gott unterwegs: Exerzitien im Alltag]. Übers. von Magdalena Ruta. Kraków: WAM 2000. 159 S.
 • JOACHIMSTALER, Anton:

  Śmierć Adolfa Hitlera: legendy i dokumenty [Hitlers Ende: Legenden und Dokumente]. Übers. von Magdalena Ilgmann. Warszawa: Bellona 2001. 468 S. (=Brunatna Seria: narodziny zła: dokumenty).
 • JOECKLE, Clemens:

  Cmentarze: słynne nekropolie Europy [Memento mori: Friedhöfe Europas]. Übers. von Barbara Ostrowska. Warszawa: Diogenes; Świat Książki 2000. 159 S. (=Człowiek i Sacrum).

  Miejsca pielgrzymek: 100 najważniejszych miejsc pielgrzymek w Europie [Pilgerstätten]. Übers. von Marzena Swirska. Warszawa: Diogenes; Świat Książki 1999. 191 S. (=Człowiek i Sacrum).
 • JODIDIO, Philip:

  Nowe formy: architektura lat dziewiecdziesiatych XX wieku [New forms: Architektur in den 90er Jahren]. Warszawa: Muza 1998. 237 S. (=Architektura Świata).
 • JONAS, Hans:

  Religia gnozy [The Gnostic Religion]. Übers. [aus d. Engl.] von Marek Klimowicz. Kraków: Platan 1994. 373 S. 1. Aufl.
 • JUELICHER, Jochen:

  Effata - otwórz sie: spotkania z uzdrawiającym słowem Jezusa [Effata - öffne dich: Übungen zu den Heilungsgeschichten der Bibel]. Übers. von Andrzej Wojnowski. Kraków: Wyd. WAM 2000. 119 S.
 • JUNG, Carl Gustav:

  Aion: przyczynki do symboliki Jaźni [Aion: Beiträge zur Symbolik des Selbst]. Übers. von Robert Reszke. Bearbeitung: Leszek Kolankiewicz. Warszawa: Wrota 1997. 365 S.

  Analiza marzeń sennych [Traumanalyse]. Bearb. von William McGuire. Übers. von Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR 2015. 865 S. Ill.

  Czerwona księga : tekst [Das Rote Buch : Liber novus]. Vorw. und Hrsg. von Sonu Shamdasani. Übers. aus dem Dt. und dem Engl. von Jerzy Prokopiuk und Jerzy Korpanty. Kraków: Vis-à-vis Etiuda 2019. 655, [1] S. Ill.

  O istocie psychiczności. Listy 1906-1961, wydane przez Anielę Jaffé we współpracy z Gerhardem Adlerem [Vom Wesen des Psychischen. Briefe 1906-1961, hrsg. von Aniela Jaffé in Zusammenarbeit mit Gerhard Adler -- Auswahl]. Ausgewählt, übers. u. bearb. von Robert Reszke. Warszawa: Wrota 1996. 303 S., 16 S. Tafeln.

  O rozwoju osobowości [Über die Entwicklung der Persönlichkeit]. Übers. von Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR 2015. 247, [2] S. Ill. (=Dzieła, 9)


  Odpowiedź Hiobowi [Antwort auf Hiob]. Übers., Vor- und Nachwort: Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Ethos 1995. 206 S. (=Mała Klasyka Filozofii).

  Podstawy psychologii analitycznej. Wykłady tavistockie [Über Grundlagen der analytischen Psychologie. Tavistock Lectures]. Übers. von Robert Reszke. Warszawa: Wrota 1995. 248 S.

  Psychologia a alchemia [Psychologie und Alchemie]. Übers. von Robert Reschke. Warszawa: Wrota 1999. 623 S. (=Dzieła, 4).

  Psychologia a religia [Psychologie und Religion]. Übers. von Jerzy Prokopiuk. Bearbeitung: Robert Reszke. Warszawa: Wrota 1997. 168 S.
  Psychologia a religia [Psychologie und Religion]. Übers. von Jerzy Prokopiuk. Bearb. von Robert Reszke. Warszawa: Wydaw. KR; Wydaw. Wrota 1995. 165 S.

  Psychologia przeniesienia [Die Psychologie der Übertragung]. Übers. von Robert Reszke. 1. Aufl. Warszawa: Wrota 1997. 211 S.

  Rozmowy, wywiady, spotkania [Speaking, Interviews and Encounters]. Redaktion: William McGuire, R. F. C. Hull. Übers. aus dem Engl. von Robert Reszke. Warszawa: Wyd. KR 1999. 512 S.

  Symbol przemiany we mszy [Das Wandlungssymbol in der Messe]. Übers. von Robert Reszke. Warszawa: Wrota 1998. 180 S.

  Typy psychologiczne [Psychologische Typen]. Übers. von Robert Reszke. Warszawa: Wrota 1997. 652 S.

  Typy psychologiczne [Psychologische Typen]. Übers. von Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR 2015. 654 S. Ill. (=Dzieła, 2)


  Wspomnienia: sny, myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé [Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung. Aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffé]. Übers. von Leszek Kolankiewicz und Robert Reszke. Warszawa: Wrota 1999. 472 S.
  Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé [Erinnerungen, Träume, Gedanken] Übers. von Leszek Kolankiewicz, Robert Reszke. 2. Aufl. Warszawa: Wrota 1997. 404 S.

  Zasadnicze problemy psychoterapii [Psychiatrische Studien]. Übers. von Robert Reszke. Warszawa: KR 1994.

 • JUENGER, Ernst

  Awanturnicze serce: figury i capriccia [Das abenteurliche Herz: zweite Fassung. Figuren und Capriccios]. Übers. und Vorwort von Wojciech Kunicki. Warszawa: Czytelnik 1999. 231 S. Skizzen.

  Na marmurowych skałach [Auf den Marmorklippen]. Übers. und Nachwort: Wojciech Kunicki. Warszawa: Czytelnik 1997. 166 S. (=Nike).

  Niebezpieczne spotkanie [Eine gefährliche Begegnung]. Übers. von Barbara Tarnas. Warszawa: Muza 1998. 171 S. (=Vademecum Interesującej Prozy).

  Promieniowania [Strahlungen; Das erste Pariser Tagebuch; Kaukasische Aufzeichnungen; Das zweite Pariser Tagebuch]. Übers. von Sławomir Błaut. Nachwort und Anmerkungen: Wojciech Kunicki. Warszawa: Czytelnik 2004. 664 S.

  Publicystyka polityczna 1919–1936 [Politische Publizistik]. Übers. von Paweł Andrzejczak et al. Vorwort: Wojciech Kunicki. Nachwort: Krzysztof Żarski. Kraków: Wydawnictwo Arcana 2007. 537 S. (=Arkana Historii).

  Robotnik : panowanie i forma bytu : maksima-minima [Der Arbeiter : Herrschaft und Gestalt : Maxima – Minima]. Übers. und Nachwort von Wojciech Kunicki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2010. 390, [2] S. (=Myśleć)

  Sturm. Übers. und Nachwort von Łukasz Musiał. Toruń: Tako 2006. 99 S.

  Szklane pszczoły : powieść [Gläserne Bienen]. Übers. von Lech Czyżewski. Nachw. von Wojciech Kunicki]. Kraków: Korporacja Ha!art 2017. 198, [2] S.

  W stalowych burzach [In Stahlgewittern]. Übers. und Nachwort von Wojciech Kunicki. Warszawa: Czytelnik 1999. 297 S.

Seitennavigation