Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

51 - 60 von 211 Ergebnissen

Seitennavigation

 • HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus:

  Dziadek do Orzechów [Nussknacker und Mäusekönig]. Übers. von Józef Kramszyk [!]. Holzschnitte von Bertall (Charles Albert d’Arnoux). Warszawa: MG 2017. 186, [6] S. Ill.

  Dziadek do orzechów [Nußknacker und Mäusekönig]. Auf der Grundlage der Übersetzung von Józef Kramsztyk bearbeitet von Krystyna Kuliczkowska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1998. 81 S. (=Klasyka Młodych).

  Dziadek do Orzechów i Król Myszy [Nußknacker und Mausekönig]. Übers. von Eliza Pieciul-Karmińska. Ill. von Aleksandra Kucharska-Cybuch. Poznań: Harbor Point Media Rodzina cop. 2011. 118, [1] S. Ill.

  Historia o Dziadku do Orzechów i o Królu Myszy = Nußknacker und Mausekönig : książka w dwóch wersjach językowych : w polskim przekładzie i niemieckim oryginale <zweisprachig>. Übers. von Józef Kramsztyk. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka 2017. 116 S.

  Historia o Dziadku do Orzechów i o Królu Myszy = Nußknacker und Mausekönig <zweisprachig>. Übers. von Józef Kramsztyk. Sandomierz: Wydawnictwo ”Armoryka” 2015. 154 S. (=Biblioteka Tradycji Europejskiej, nr 64)

  Kota Mruczysława poglądy na życie oraz Fragmenty biografii kapelmistrza Jana Kreislera przypadkiem na strzępach makulatury zachowane [Lebensansichten des Katers Murr nebst Fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler; Roman]. Übers. von Edyta Sicińska. Warszawa: Prószyński i S-ka 1996. (=Klasyka Powieści).

  Opowiadania fantastyczne [Erzählungen]. Übers. von Felicjan Falenski [et al.]. Warszawa: Prószynski i S-ka 1999. 229 S. (=Klasyka Krótkiej Prozy).

  Opowieść o Dziadku do Orzechów i Królu Myszy [Nussknacker und Mäusekönig]. Übers. von Jerzy Ficowski. Poznań: G&P 1999. 70 S.

  Opowieści fantastyczne. Übers. aus dem Dt. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka 2017. 260, 285, [3] S.

   

  Enth.: Powieści fantastyczne. T. 1. Vorw. von A. Lange. Powieści fantastyczne. T. 2. Vorw. von A. Lange.

  Złoty garnek = Der goldne Topf <zweisprachig>. Übers. von Jan Kleczyński. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka 2017. 160, [2] S.

 • HOFFMANN, Klaus:

  J. Robert Oppenheimer: twórca pierwszej bomby atomowej [J. Robert Oppenheimer]. Übers. von Krzysztof Zak. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne 1999. 320 S.
 • HOEFFNER, Joseph:

  Chrześcijanska nauka społeczna [Christliche Gesellschaftslehre]. Redaktion und Ergänzung: Lothar Ross. Übers. von Ignacy Bokwa. Warszawa: Wyd. Fundacji ATK; Stowarzyszenie dla Wspierania Chrześcijanskich Nauk Społecznych 1999. 307 S. (=Ordo Socialis).
 • HOFMANNSTHAL, Hugo von:

  Księga przyjaciół i szkice wybrane [Buch der Freunde]. Auswahl, Übersetzung und Anmerkungen: Paweł Hertz. 1. Aufl. Kraków: Wydaw. Literackie 1997. 295 S.

  Kobieta bez cienia [Die Frau ohne Schatten]. Übers. von Lech Czyżewski. Bearbeitet von Elżbieta Zarych. Kraków: Zielona Sowa 2003. 82 S. (=Arcydzieła Literatury Światowej).
 • HOLZWARTH, Jörg; LOTZ, Jürgen; VESER, Thomas:

  Skarby kultury i przyrody świata: Europa Zachodnia [Naturwunder und Kulturschätze unserer Welt: Westeuropa]. Übers. von Wacław Petryński. Warszawa: Penta 1998. 303 S.
 • HOELDERLIN, Friedrich:

  Poezje [Gedichte]. Übersetzung und Vorwort: Andrzej Lam. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 1998. 234 S., ill.

  Nocny wędrowiec. Poezje [Der nächtliche Wanderer. Dichtungen]. Übers. und bearbeitet von Andrzej Lam. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2002. 240 S
 • HORKHEIMER, Max:

  Początki mieszczańskiej filozofii dziejów [Die Anfänge der bürgerlichen Philosophie der Geschichte]. Warszawa: Spacja 1994.
 • HORKHEIMER, Max; Adorno, Theodor W.:

  Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne [Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente]. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz. Übers. durchges. und Nachwort von Marek J. Siemek. Warszawa: Wydaw. IFiS PAN 1994. 298 S. 1. Aufl.
 • HUF, Hans-Christian (Red.):

  Od Świętego Graala po skarb carów: ilustrowane tajemnice historii [Sphinx 5: Geheimnisse der Geschichte: vom Heiligen Graal zum Schatz der Zaren]. Übers. von Sławomir Rzepka. Warszawa: Amber 2003. 203 S. (=Tajemnice Historii).

  Sfinks: tajemnice historii [Sphinx: Geheimnisse der Geschichte]. Bd. 1. Übers. von Andrzej Posmyk, Dobrosław Dowiat-Urbański. Warszawa: Świat Książki 1997. 231 S.

  Sfinks: tajemnice historii [Sphinx: Geheimnisse der Geschichte]. Bd. 2. Übers. von Dobrosław Dowiat-Urbański. Warszawa: Świat Książki, Katowice: Videograf II 1998. 287 S.

  Sfinks: tajemnice historii. (Sphinx: Geheimnisse der Geschichte). Bd. 3. Übers. von Katarzyna Zimmerer, Dobrosław Dowiat-Urbański. Warszawa: Świat Książki, Katowice: Videograf II 1998. 287 S.

  Tajemnice historii [Geheimnisse der Geschichte; Sachbuch]. Übers. von Dobrosław Dowiat-Urbański. Katowice: Videograf II 1996. 232 S.

 • HUENERMANN, Wilhelm:

  Boży piekarz : Klemens Maria Hofbauer [Der Apostel von Wien : Klemens Maria Hofbauer]. Übers. von Dorota Jankowska. Kraków: Wydaw. Homo Dei 2009. 296 S. Ill.

  Gdyby diabeł mógł się wyspowiadać : „Zapieczętowane usta" i inne opowiadania o sakramencie pokuty [Versiegelte Lippen : Erzählungen zum Sakrament der Sündenvergebung]. Aus dem Franz. übers. von Jan Efrem Kielecki. Der Titel der franz. Übers.: Les lèvres scellées, ou le sacrement de pénitence raconté aux jeunes. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2009. 206, [2] S.

  Herold Boży święty Antoni z Padwy [Der Gottesrufer von Padua]. Übers. von Emilia Lucht. 3. Aufl. Niepokalanów: Wyd. Ojców Franciszkanów 2003. 164 S.

  Święty i diabeł : Życie świętego Jana Vianneya, proboszcza z Ars [Der Heilige und sein Dämon : das Leben des armen Pfarrers von Ars]. Übers. aus d. Franz. von Jan Efrem Kielecki [der franz. Titel: Le Vainqueur du grappin]. 5. Aufl. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2008. 345 S.

  Święty i diabeł : życie świętego Jana Vianneya, proboszcza z Ars [Der Heilige und sein Dämon : das Leben des armen Pfarrers von Ars]. Aus der 5. franz. Ausg. übers. von Jan Efrem Kielecki. Der Titel der franz. Übers.: Le Vainqueur du grappin. 6. Aufl. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2010. 345, [3] S.

  Szaniec Boży : heroizm w cieniu gilotyny [Die Herrgottschanze : Heldentum im Schatten der Guillotine]. 2. Aufl. Warszawa: Wydaw. Te Deum 2010. 193 S.

  Złoty świecznik : opowiadania dla młodzieży na temat „Wierzę w Boga" [Der goldene Leuchter : Erzählung]. Aus dem Franz. übers. von Jan Efrem Kielecki. Der Titel der franz. Übers.: Le chandelier d'or : le credo raconté aux jeunes. 2. Aufl. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych 2009. 215, [1] S.

  Żebrak z Granady [Der Bettler von Granada]. 3. Aufl. Kraków: Konwent Bonifratrów: Castor 2000. 238 S.

Seitennavigation