Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

31 - 40 von 211 Ergebnissen

Seitennavigation

 • HEEB, Christian:

  Paryz: metropolie świata [Paris: Metropolen der Welt]. Fotos von Christian Heeb. Text von Michael Neumann-Adrian. Übers. von Barbara und Daniel Lulinski. Warszawa: Bellona 1999. 72 S.
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich:

  Encyklopedia nauk filozoficznych [Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse]. Übers., Vorwort und Bearb. von Światosław Florian Nowicki. Nachdruck. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014. LXXXIV, 612 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Fenomenologia ducha [Die Phänomenologie des Geistes]. T. 1. Übers. von Adam Landman. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN : we współpr. z Agorą 2010. 366, [1] S. (=Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie, 17)

  Fenomenologia ducha [Die Phänomenologie des Geistes]. T. 2. Übers. von Adam Landman. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN : we współpr. z Agorą 2010. 385, [1] S. (=Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie, 18)

  Fenomenologia ducha [Die Phänomenologie des Geistes]. Übers. von Światosław Florian Nowicki. Warszawa: Fundacja Aletheia 2010. 659 S.

  Pisma wczesne z filozofii religii [Frühe Schriften]. Übers. von Grzegorz Sowinski. Nachwort: Tomasz Weclawski. Kraków: Znak 1999. 430 S. (=Filozofia i Religia).

  Ustrój Niemiec. Übers. von Aleksander Ochocki und Marcin Poręba. Warszawa: Spacja 1994.

  Wykłady z historii filozofii. T. 1 [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Vorw. und Übers. von Światosław Florian Nowicki. Red. der Übers. Adam Węgrzecki. 2. Aufl., 1. Nachdr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. LIV, 793 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Wykłady z historii filozofii. T. 2 [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Übers. von Światosław Florian Nowicki. Red. der Übers. Adam Węgrzecki. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. VI, 631 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Wykłady z historii filozofii. T. 3 [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Übers. von Światosław Florian Nowicki. Red. der Übers. Adam Węgrzecki. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. VII, [1], 697 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

  Wykłady z historii filozofii [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Band 1. Übers., Vorwort und Kommentar: Światosław Florian Nowicki. Übers. durchges. von Adam Węgrzecki. Warszawa: PWN 1994. LIV, 793 S. (=Bibl. Klasyków Filozofii).

  Wykłady z historii filozofii [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Bd. 2. Übers. von Światosław Florian Nowicki. Anmerkungen: Światosław Florian Nowicki u. Mikołaj Szymański. Die Übers. wurde durchgesehen von Adam Węgrzecki. Warszawa: PWN 1996. VI, 631 S. (=Bibl. Klasyków Filozofii).

  Wykłady z filozofii religii. T. 1. [Vorlesungen zur Philosophie der Religion]. Übers., Vorwort und Anmerkungen: Florian Nowicki. Übers. durchgesehen von Adam Węgrzecki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2006. 472 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii).

  Życie Jezusa [Das Leben Jesu; Essay]. Übers. und Nachwort: Marek J. Siemek; FREUD, Sigmund: Mojżesz i monoteizm [Der Mann Moses und die monotheistische Religion; Essay]. Übers. von Jan Doktór. Vorwort [zu beiden Essays] Zofia Rosięska. Warszawa: Czytelnik 1995. 239 S. 1.Aufl. (=Nowy Sympozjon).

 • HEIDEGGER, Martin:

  Bycie i czas [Sein und Zeit]. Übers. und Vorwort: Bogdan Baran. Warszawa: PWN 1994 (=Biblioteka Współczesnych Filozofów).

  Bycie i czas [Sein und Zeit]. Übers., Nachwort und Anmerkungen von Bogdan Baran. 2. Aufl. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2004. 568 S. (=Biblioteka Współczesnych Filozofów).

   

  Bycie i czas [Sein und Zeit]. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN : we współpr. z Agorą 2010. 589, [1] S. (=Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy Filozofowie, 23)

  Co zwie się myśleniem? [Was heisst Denken?]. Übers. von Janusz Mizera. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2017. 239 S.

  Co zwie sie myśleniem [Was heißt Denken?]. Übers. von Janusz Mizera. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2000. 190 S.

  Drogi lasu [Holzwege]. Übers. von Jerzy Gierasimiuk et al. Warszawa: Fundacja Aletheia 1997. 307 S. (=Biblioteka Aletheia).

   

  Identyczność i różnica [Identität und Differenz] <zweisprachig>. Übers. von Janusz Mizera. Wiss. Red. Bogdan Baran. Warszawa: Wydaw. Aletheia 2010. 187, [2] S.

  Kant a problem metafizyki [Kant und das Problem der Metaphysik]. Übers. von Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012. 291 S.

  Ku rzeczy myślenia [Zur Sache des Denkens]. Übers. von Krzysztof Michalski, Janusz Mizera, Cezary Wodzinski. Warszawa: Fundacja Aletheia 1999. 114 S.

  Nietzsche. T. 2 [Nietzsche]. Übers. von Andrzej Gniazdowski. Wiss. Bearbeitung: Cezary Wodzinski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1999. 529 S. (=Biblioteka Wspólczesnych Filozofów)

  Przyczynki do filozofii [Beiträge zur Philosophie]. Übers. von Bogdan Baran u. Janusz Mizera. Vorwort: Janusz Mizera. Kraków: Baran i Suszczyński 1996. 485 S.

  Przyczynki do filozofii (z wydarzenia) [Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis)]. Übers. von Bogdan Baran undd Janusz Mizera. Vorwort: Janusz Mizera. Kraków: Wydaw. Baran i Suszczyński 1996. 485 S.

  Znaki drogi [Wegmarken]. Übers. von Seweryn Blandzi u. a. Warszawa: Fundacja Aletheia; Spacja 1995. 343 S. (=Bibl. Aletheia)

 • HEIMANN, Heinz:

  Wprowadzenie do historii średniowiecznej [Einführung in die Geschichte des Mittelalters]. Übers. von Stefan Kwiatkowski. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 1999. 368 S.
 • HEINE, Heinrich

  Atta Troll : sen nocy letniej = Atta Troll : ein Sommernachtstraum <zweisprachig>. Übers. von Aureli Urbański. Sandomierz: Wydawnictwo ”Armoryka” 2015. 190 S. (=Biblioteka Tradycji Europejskiej, nr 60)

  Niemcy, czyli Baśń zimowa: napisana w styczniu 1844 roku [Deutschland, ein Wintermärchen]. Übers. und Red.: Fabian Frankiewicz. Konin: Fabian Frankiewicz 2007. 103 S.

  Z dziejów religii i filozofii w Niemczech [Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland]. Übers. von Tadeusz Zatorski. Kraków: Nomos 1997. 233 S.

 • HEJNY, Matthias [et al.]:

  Wielkie skandale XX wieku [Die großen Skandale und Kriminalfälle]. Übers. von Jerzy Zaremba. Warszawa: Muza 1999. 335 S. (=Stulecie w Obiektywie).
 • HERDER, Johann Gottfried von:

  Myśli o filozofii dziejów (wybór) [Auswahl von Schriften]. Auswahl und Einleitung: Zenon Skuza. Warszawa: Elipsa 2000 (=Symbole Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa).
 • HERESCH, Elisabeth:

  Mikołaj II. Tchórzostwo, kłamstwo i zdrada. życie i upadek ostatniego cara Rosji [Nikolaus II. Feigheit, Lüge und Verrat. Leben und Ende des letzten russischen Zaren; Sachbuch]. Übers. von Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. Gdynia: Uraeus 1995. 391 S. ill.

  Sprzedana rewolucja : jak Niemcy finansowały Lenina [Geheimakte Parvus : die gekaufte Revolution]. Übers. von Barbara und Daniel Luliński. Warszawa: Bellona 2010. 348, [4] S. Ill.


 • HERMANN, Kai; Horst Rieck (Hrsg):

  Christiane F. My dzieci z dworca ZOO [Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof ZOO]. Übers. von Ryszard Turczyn. Warszawa: Iskry 1994.
 • HERR, Theodor:

  Wprowadzenie do katolickiej nauki spolecznej [Katholische Soziallehre: eine Einführung]. Übers. von Agnieszka Mosurek. Kraków: Wyd. WAM 1999. 376 S. (=Wokól Wspólczesnosci).

Seitennavigation