Übersetzungsbibliografien

Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985 ff.
Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung 1994 ff.

Bearbeitet von Manfred Mack

41 - 50 von 53 Ergebnissen

Seitennavigation

 • CAROLAT, Greta:

  Krecik Feliks i jego przygody : ulubione historyjki [Aufräumen? Mach in morgen! : Geschichten von Monty Maulwurf]. Greta Carolat, Susanne Mais. Übers. von Edyta Panek. Kielce: Wydawnictwo Jedność cop. 2013. [88] S. Ill. (="Jedność" dla Dzieci)

 • CASETTI, Christoph:

  Katechizm najprościej [Kleiner Familienkatechismus : einfache Darstellung des katholischen Glaubens]. Übers. von Jacek Jurczyński. Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael" cop. 2013. 194, [6] S. Ill.

 • CHAPEAUROUGE, Donat de:

  Symbole chrześcijańskie [Einführung in die Geschichte der christlichen Symbole]. Übers. von Grzegorz Rawski. Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici 2014. 240, [3] S. Ill.

 • CIESZKOWSKI, August:

  Prolegomena do historiozofii ; Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842 [Gott und Palingenesie ; Prolegomena zur Historiosophie]. Vorwort von Andrzej Walicki. Bearb. von Jan Garewicz und Andrzej Walicki. Übers. von August Cieszkowski Sohn, Notizen und Skizzen übers. von Jan Garewicz, Korrespondenz übers. von Wanda Wojciechowska. 2. Aufl. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014. LIV, 437 S. (=Biblioteka Klasyków Filozofii)

 • CROOS-MULLER, Claudia:

  Głowa do góry! : krótki podręcznik przetrwania : natychmiastowa pomoc w stresie, złości i innych załamaniach nastroju [Kopf hoch – das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern]. Ill. von Kai Pannen. Übers. von Emilia Kledzik. Poznań: Media Rodzina 2014. 39, [2] S. Ill.

 • Czajkowski, Andrzej (1935-1982)

  Die tägliche Mühe ein Mensch zu sein. Biografie und Tagebücher des jüdisch-polnischen Musikers und Komponisten. Übers. von Wolfram Boder. Hofheim: Wolke, 2013.

 • CHRZĄSZCZ, Jan:

  Historia miasta Prudnika na Górnym Śląsku [Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien]. Übers. aus dem Dt. von Marcin Domino. Prudnik: Starostwo Powiatowe ; Opole: Zakład Poligraficzny Sindruk 2015. 512 S. Ill.

 • Co

  Co przyniesie los [Was die Zukunft auch bringt]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 181, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, 8)

 • Czarne

  Czarne chmury [Schatten auf unserem Glück]. Übers. von Paulina Wojnakowska. Warszawa: Wydawnictwo Pi 2015. 183, [1] S. (=Doktor Stefan Frank ...lekarz znany i lubiany : saga, 11)

 • Czerwona

  Czerwona gospodarka : zagadnienia i fakty życia gospodarczego Rosji Sowieckiej : praca zbiorowa [Die rote Wirtschaft : Probleme und Tatsachen : ein Sammelwerk]. Red. Gerhardt [!] Dobbert. Übers. von Z. Szymanowski. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V 2015. 191 S.

  Der Name des Autors: Gerhard Dobbert

Seitennavigation